Microsoft CRM - Vind kampen om kunderne

CRM systemer fra Microsoft

Turbo på salget, præcision i marketing og styrkede relationer til virksomhedens kunder

 

  Funktionaliteten i Microsoft CRM 2016

  CRM 2016 er den nyeste version af Microsoft Dynamics CRM, og er et perfekt arbejdsværktøj til salg- og marketingsafdelingen i din virksomhed.

  Systemet indeholder funktionalitet, der kan øge din virksomheds vækst, da salg, marketing og support kobles sammen i systemet på en funktionel og brugervenlig måde. Microsoft Dynamics CRM 2016 optimerer marketingaktiviteterne, og øger salget med bedre opfølgningsmuligheder. Derudover giver systemet mulighed for vidensdeling blandt dine medarbejdere, da information om kunder, samarbejdspartnere og emner gøres tilgængeligt for alle relevante medarbejdere.

  CRM styrker relationerne til dine kunder og samarbejdspartnere

  Der er færre omkostninger ved, at beholde kunder end at skaffe nye. Microsoft CRM 2016 giver din virksomhed mulighed for, at styrke relationerne til kunderne og samarbejdspartnere. Kundetilfredshed er vigtigt, bl.a. fordi tilfredse kunder i højere grad vil anbefale jeres virksomhed til deres netværk.

  CRM løsningen fra Microsoft samler historik fra kundernes køb og generelle interaktioner. Opdeles historikken pr. branche i systemet, er det muligt at forudsige købsadfærd og købsmønstre. Derudover kan sælgere benytte systemet til at imødekomme kundernes behov og udnytte salgspotentialet.

  CRM - En fælles base af viden for alle medarbejdere

  Microsoft CRM 2016 giver en fælles base af viden for alle medarbejdere, da programmet giver adgang til korrespondance, sager, dokumenter og servicekalender. Sælgerne kan møde endnu mere velforberedte op til kundemøder.

  Det er dyrt, og det tager lang tid at optræne en ny medarbejder. Microsoft CRM 2016 forkorter den tid, det tager for en medarbejder at blive selvkørende. Vidensoverdragelse ved medarbejderudskiftning lettes betydeligt med et godt CRM system. Systemet giver adgang til kundekorrespondance, mødereferater, telefonopkald, tilbud og opfølgningsaftaler, så ny medarbejder hurtigt kan få overblik, samt følge op på indgåede aftaler.

  Få gavn af et CRM system fra Microsoft

  Enhver virksomhed kan få gavn af et Microsoft CRM system, da der er stor konkurrence på markedet for at fastholde eksisterende kunders opmærksomhed, samt slå igennem til nye. Mange kunder har i dag ændret måden at foretage informationssøgning inden et køb, så de nu foretager informationssøgningen tidligt i købsprocessen, og derfor mindsker dette muligheden for virksomheden at påvirke kunderne. Mange kunders informationssøgning sker bl.a. på de sociale medier, og her mister virksomheden kunder, hvis konkurrenterne har et mere funktionelt set-up, hvor de bedre kan slå igennem med deres markedsføring til kunderne. 

  Læs mere

  Integrationer til Microsoft Dynamics CRM

  Derudover giver Microsoft CRM 2016 mulighed for integration med Navne & Numre fra NN Markedsdata. Data trækkes fra NN Markedsdata, der er en erhvervsportal af virksomheder inkl. kontaktpersoner, telefonnumre, adresser, e-mails osv. Læs mere om dine muligheder for nem, enkelt og korrekt oprettelse af nye emner. 

Funktioner, indhold og moduler i Microsoft CRM 2016

  CRM for sælgerne - Microsoft CRM 2015

  Salgsmodul

  Dette modul er det grundlæggende modul i Microsoft Dynamics CRM 2016, og indeholder alle dine oplysninger til dine medarbejdere, såsom oprettelse af kundeemner, firmaer, kontaktpersoner, pipeline osv.

  CRM for sælgerne - Microsoft CRM 2015

  Servicemodul

  Service modulet i Microsoft CRM giver dig et overblik over sager, reklamation, support, helpdesk, vedligeholdelser osv. Derudover kontrol over SLA (Service Level Agreement), samt sikring af overholdelse af tidsfrister. 

  CRM for sælgerne - Microsoft CRM 2015

  Marketingmodul

  I modulet kan der oprettes målgrupper og segmenter, skrives nyhedsbreve og invitationer, samt laves målrettede kampagner. Det vil sige, at der kommer et bedre samarbejde mellem salg og marketing. 

  CRM for sælgerne - Microsoft CRM 2015

  Social engagement

  Med analyseværktøjerne kan du overvåge din virksomheds interesser, mærkevarer, patenter, aktivitet på de sociale medier, således at du kan reagere hurtigt på aktiviteten og dine kunders omtale om virksomheden. 

 

  Salgsmodul i Microsoft CRM

  Salgsmodulet er et værktøj til sælgere, der gør det muligt let og enkelt, at rådgive og guide kunderne i den rigtige retning. Salgsmodulet giver sælgere et overblik over den enkelte kunde, herunder hvilke kampagner som marketingsafdelingen har eksponeret over for kunden.

  Salgsprocessen i CRM 2016 kan guide alle medarbejdere i samme retning, når et salg skal laves. Opsamlingen af kundeemner, kvalificeringen af dem, udarbejdelsen af tilbud, opfølgning og after-sales service kan strømlines i en eller flere forskellige salgsprocesser. Så ved alle, hvad der skal gøres, hvad der er gjort, hvilke aftaler, der er indgået - og opfølgningen bliver automatiseret, så alle husker det, de skal gøre - hver gang.

  Servicemodulet i Microsoft CRM

  Der stilles større og større krav fra kundens side til virksomhedens service og support. Derfor skal virksomheden kunne yde den bedst mulige support, som kunden foretrækker - hvad enten det er via telefon, e-mail eller andre medier. Servicemodulet i CRM 2016 giver overblik over kunder, produkter, sager, kundens Service Level Agreement (SLA) osv. Derudover indeholder modulet også ressourcestyring, og fungerer som en vidensdatabase for jeres virksomhed. Det vil sige, at alle opgaver, besøg og e-mails registreres på den enkelte sag, og der kan opsættes advarsler, hvis der er brugt for mange timer jf. SLA. Dette giver medarbejdere et hurtigt overblik og tilfredse kunder. Servicemedarbejderne kan finde lignende sager, når nye sager kommer ind, og hurtigt give løsninger, hvis de allerede er lavet en gang. 

  

  Marketingmodul i Microsoft CRM

  Marketingmodulet giver mulighed for integration mellem dit nyhedsbrev og CRM. Et professionelt set-up af virksomhedens nyhedsbrev har stor værdi for fastholdelse af eksisterende kunder og integration af nye, samt er vigtig i forhold til virksomhedens forretningsstrategi. Med Microsoft CRM 2016 kan der direkte sendes nyhedsbreve ud til kunderne. Trends og tendenser om kunderne kan anvendes til at specificere  virksomhedens markedsføring bedre.

  Det er nemt at lave segmentering af kunderne med Microsoft CRM 2016. De forskellige segmenter kan bearbejdes med forskellige marketingkampagner.

  Lav kampagner, når det matcher sælgeres pipeline
  Dynamiske Dashboards viser relevant data for den enkelte medarbejder. Salgspipeline og lukkede salg kan f.eks. vises i et Dashboard, hvor også en fælles aktivitetsvæg automatisk opdateres.Marketingsafdelingen har derfor et overblik over sælgernes pipeline, og kan dermed igangsætte kampagner, når sælgeres pipeline ikke er udfyldt.

  Lynkampagner - både til "hunting og gathering"
  Salgschefen har ligeledes mulighed for at lave lynkampagner. En lynkampagne kan f.eks. rettes mod kunder, der ikke har været aktivit inden for de seneste 6 måneder. Eller en loyalitetskampagne, som er rettet mod de kunder, der har foretaget store køb inden for det sidste år.

  Bedre samarbejde mellem salg og marketing
  CRM 2016 gør salget nemmere. Sælgerne kan hele tiden se, hvilke aktiviteter eller kampagner, der er kørt mod det enkelte emne. Alt foregår i CRM 2016, hvor sælgerne slår kunden op, og modtager al nødvendig information. Inden et møde kan sælgeren se specifik kundedata, præferencer, købshistorik, åbne servicesager, udsendte nyhedsbreve og meget mere.

  Et samlet videnscenter
  Microsoft CRM 2016 samler medarbejdernes viden om den enkelte kunde - både fra virksomhedens salgs-, marketings- og serviceafdelingen. Derfor skal der ikke bekymres om nøglemedarbejderes tilstedeværelse, da individuel viden transformeres til "synlig viden", når den indskrives i CRM systemet.

  Social engagement i Microsoft CRM

  Få bedre kontrol over dit brand og din virksomhedsaktivitet med social engagement i Microsoft CRM 2016. Analyseværktøjerne går på tværs af de øvrige moduler, og giver mulighed for oversigt over virksomhedens brand, produkter, medarbejdere samt konkurrenter på de sociale medier. I kan overvåge op mod 50 medier ud fra jeres kriterier. I kan spotte tendenserne og trends, og få notifikationer om, hvad kunderne kommenterer på om jeres brand eller produkter. Derfor giver analyseværktøjerne mulighed for, at I hurtigt og effektivt kan reagere og kommentere på denne omtale. Værktøjerne hjælper med at få indsigt i, hvad kunderne synes og mener om din virksomhed, og I kan aktivt skabe en forbindelse til kunder, fans og kritikere på de sociale medier.

  Information om kunder og leverandører giver bedst mulig service
  Med Social engagement i CRM 2016 kan din virksomhed tilbyde kunderne den bedste service, da I hurtigt har mulighed for at reagere på henvendelser, og svare kunderne tilbage.  Loyaliteten til kunderne vil derved stige, da I imødekommer deres behov.

  Det er ikke kun jeres eget brand og virksomhed, der kan overvåges i CRM 2016. Der kan også oprettes søgeord på kunder og I kan få nyheder om f.eks. opkøb, fusioner, branchespecifikke nyheder osv. I kan derfor hurtigt reagere ud fra informationerne, og sælgerne kan tage kontakt til kunderne med tilbud. Det samme gælder for leverandører, hvor der kan forhandles mere brugbare kontrakter, hvis I har nyeste information forud for et møde.

  Tilpas jeres virksomhed til markedet
  De sociale medier fylder mere og mere i virksomhedens markedsføringsstrategi. Microsoft CRM 2016 inddrager de sociale medier, så salg og marketing kan påvirke segmenterne i højere grad end hidtil. Supportansatte i virksomheden har overblik over sager, henvendelser osv. Derudover kan I med fordel anvende kundernes inputs fra de sociale medier i forhold til udarbejdelse af strategier, og derfor kan CRM 2016 bruges som et værktøj til, at reagere hurtigt på interaktionen med kunderne på de sociale medier, samt benytte kunderne som medskaber af virksomhedens markedsføringsstrategi. 

  Se video

 

Få det bedste ud af Microsoft CRM

 

  Hvorfor benytte et CRM system?

  En CRM løsning er essentielt for den virksomhed, som ønsker at udnytte salgspotentialet i deres kundegrupper. Ønsker I, at være på forkant med kundernes ønsker og skabe en højere opfattet værdi hos kunderne, skal I vælge et CRM system. Et CRM system giver mulighed for at skabe øget værdi, serviceniveau og reel loyalitet hos jeres kunder.

  Vidensdeling blandt jeres medarbejdere

  Hver medarbejder i jeres virksomhed har en unik information om kunderne. Disse informationer indtastes i jeres CRM system, og vil derefter være tilgængelig for alle medarbejdere. CRM systemet er derved med til at skabe en større vidensdeling blandt jeres medarbejdere. Samtidig er virksomheden ikke afhængig af den enkelte medarbejders tilstedeværelse, da al nødvendig kundeinformation er indskrevet i CRM systemet.

  Fleksibel tilgængelighed

  En af de største fordele med Microsoft CRM 2016 er, at systemet er fleksibelt at anvende uafhængigt af, om I har internet adgang eller ej. Det vil sige, at I let kan arbejde offline så vel som online. F.eks. når I ikke har internet hos en kunde eller leverandør, og modtager ny viden, kan denne data indtastes offline. Når I igen får internetadgang vil alle ændringer blive synkroniseret, således at de vil træde i kraft, når I er online igen.

 

Microsoft CRM Online - en fleksibel og let tilgængelig løsning 

  Microsoft Dynamics CRM Online er en stærk CRM løsning, der er let at anvende, da løsningen tilgås via internettet, samt  fra mobile enheder. Det vil sige, at du let og tilgængeligt på farten f.eks. kan tjekke oplysninger på kunder inden møder. Med CRM Online kan din virksomhed komme op at køre hurtigt og omkostningseffektivt med den fleksibilitet, der kræves for at opfylde virksomhedens unikke behov.

  Fleksibel løsning
  Du kan få en endnu stærkere online løsning ved at kombinere CRM online og Office 365. Det vil sige, at I kan opnå fordelene af CRM Online integrationen til Office 365, f.eks. er OneNote integreret med CRM. Skabeloner til brevfletning kan oprettes i Word, samt lister kan trækkes ud  og bearbejdes i Excel.

  CRM Online integrerer også med andre produkter i Microsoft Online, f.eks. Sharepoint, OneDrive for Business, Power Bi og Delve.

  Et komplet CRM system
  Microsoft Dynamics CRM Online giver dig adgang til kundeoplysninger via en komplet række af marketing-, salgs- og kundeservicefunktioner, med en brugergrænseflade og funktioner, der genkendes fra Microsoft Office. Dette sikrer at brugerne nemt lærer at anvende systemet, og jeres virksomhed hurtigt opnår gode resultater.

  Fordelene ved CRM Online
   Plus  Effektive marketing-, salgs- og kundeservicefunktioner
   Plus  Microsoft Office-integration
   Plus  Drag & drop tilpasning
   Plus  5 GB lagerplads
   Plus  Offline datasynkronisering
   Plus  Understøtter mobile enheder, såsom smartphone, tablet og bærbar PC
   Plus  200 Custom Entities
   Plus  300 Custom Workflows

 

Kom godt i gang - introduktions- og hjælpevideoer til Microsoft CRM 2016

  Introduktion til CRMplay

  Video: Introduktion til CRM

  Se i videoen, hvordan salgsprocessen foregår i Microsoft CRM. Her vises, hvordan et emne hurtigt oprettes og konverteres til et lukket salg. Derudover viser videoen også, hvordan jeres virksomheds salgs- og marketingsafdeling bliver kædet sammen i systemet. 

  Navigation i CRM play

  Video: Navigation i CRM

  Tips og tricks til det daglige arbejde i Microsoft Dynamics CRM. Se i videoen, hvordan I hurtigt kan navigere rundt i CRM-systemet.

  Se flere videoer med guides, tips og tricks

  Du kan blandt andet se videoer om, hvordan salgschefens Dashboard ser ud i Microsoft CRM. Videoen viser salgschefens overblik - i diagrammer og grafer - over virksomhedens salg og kunder. Samt hvorledes en sælger arbejder i Microsoft CRM. Videoerne giver en gennemgang af de redskaber, der skal hjælpe sælgere til øget salg, samt overblik over opgaver og kundeemner, der arbejdes med. Se videoerne her.

 

Fordelene ved CRM

  Fordelene ved CRM

  Plus  Optimer din virksomheds salgs-og forretningsproces.  

  Plus  Effektiviser samarbejdet og arbejdsproceduren mellem afdelingerne i jeres virksomhed.

  Plus  Gør al relevant viden tilgængelig for alle medarbejdere i jeres virksomhed.

  Plus  Styrk relationerne til jeres kunder, og få overblik over deres behov og købsmønstre.

  Plus  Tilgå systemet på farten via mobile enheder - både online og offline. 

 

Integration mellem Navne & Numre fra NN Markedsdata og Microsoft Dynamics CRM

  Nem, enkelt og korrekt oprettelse af data
  Hent relevante og korrekte oplysninger hver gang. CRM systemet er hele tiden er ajourført med rigtige navne, telefonnumre, e-mails osv. Er CRM systemet fyldt med dubletter medfører det tidsspild ved udtræk og manglende overblik. Integrationen sikrer ingen stavefejl, samt I vil altid arbejde ud fra opdaterede informationer. I får mindre returpost og tidsspilde i forbindelse med salgsfremstød.

   

  Målgruppesøgning direkte fra Microsoft Dynamics CRM
  Foretag søgning direkte i Microsoft Dynamics CRM med søgekriterier, der ligger til grund for marketing-aktiviteten. Oplysninger om kunder, emner, samarbejdspartnere etc. vedligeholdes og opdateres automatisk. I har altid adgang til korrekt data og sender aldrig e-mails til forældede adresser.

  Besøg og læs mere NN Markedsdata her

 

Prøv en gratis 30-dags CRM demo 

  Ved at downloade en gratis demo af CRM, har du mulighed for at afprøve programmet i 30 dage.  

 

Download CRM Datablad

 

 

Vil du vide mere om CRM?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt