-->

12 værktøjer, du bør kende til i Finans i NAV

D.   /   Kategori NAV

Økonomistyringsmodulet i Microsoft Dynamics NAV er et centralt modul i ERP-systemet og ligger grundlag for det meste af din forretningsdata i Microsoft NAV. Du har et samlet overblik over dine aktiviteter. Indtastning af data i Økonomistyring vil automatisk blive integreret med de resterende moduler i hele ERP-systemet. Derfor er det vigtigt for dig, at kende til modulets fordele og muligheder til nem bogføring, så dit arbejde i NAV kan blive (endnu mere) effektivt.

1. Likviditetsstyring giver mulighed for at følge din virksomheds forventet indtægter og omkostninger.

2. Overblik over virksomhedens anlægsaktiver, og foretag regnskabsmæssige afskrivninger ud fra foruddefineret afskrivningsprofiler.

3. Dan momsangivelse på grundlag af momsindberetning hos SKAT. Efterfølgende nulstilles respektive momskonti automatisk og gøres klar til en ny periode.

4. Opret et ubegrænset antal valuta. Du kan vælge, at systemet indhenter oplysninger fra Nationalbanken eller du selv indtaste den ønskede valuta.

5. Omdan rapporter i NAV ud fra bl.a. balancer, budgetbalancer, kontospecifikation og Intrastat (opgivelse af salg EU lande til Danmarks Statistik). Du har herudover også mulighed for, at designe dine egne rapporter. Rapporter kan bl.a. leveres i PDF, Word, Excel samt naturligvis til din printer.

6. Tilknyt en værdi til din bogføring, og træk rapporter ud. Du har mulighed for at rapportere udviklingen på dine specifik afdeling i virksomheden. Det giver dig mulighed for at analysere og sammenligne aktiviteten i virksomhedens forskellige dimensionsgrupper.

7. Mulighed for, at trække bogførte posteringer tilbage. Du kan tilbagekalde enten den konkrete postering eller en hel kladde. Det er effektivt for dig, hvis du har lavet en tastefejl og ønsker at genskabe din postering eller kladden.

8. Nyt i Microsoft NAV 2017 er betalingshåndtering blevet mere effektivt. Du kan nu håndtere betalinger og bankkontoafstemning i samme proces, hvor du matcher alle transaktioner, bogfører og udligner på én gang.

9. Microsoft NAV indeholder et værktøj til periodisering af dine poster, hvor du kan fordele dine faste indtægter og udgifter over en given periode.

10. Indtast dine budgetdata og sammenlign dem med dine faktiske posteringer. Budgetstyring kan også indgå i din likviditet. Informationer kan trækkes direkte i NAV eller via budgetrapporter.

11. Samtidig er Microsoft NAV effektivt for dig, da du ikke behøver at gemme dine finanskladder, og til en hver tid kan genudskrive dine finansjournaler.

12. I Microsoft NAV kan du bl.a. importere af bankkontoudtog og lønposter fra lønbureau. Du kan ligeledes eksportere betalinger fra NAV til din virksomheds bank.