-->

Ny bogføringslov – bliv klar til de skærpede digitale krav

D.   /   Kategori ERP

Ny bogføringslov på vej med skærpede krav til digital arkivering af bilag og regnskabsmateriale. Her er inspiration til, hvordan I bliver klar.

Det forventes, at en ny bogføringslov vedtages og træder i kraft 1. juli 2022 dog først med virkning fra regnskabsåret, der begynder den 1. januar 2024.

 

I den nye bogføringslov er der lagt op til skærpede krav til digital aktivering af bilag og regnskabsmateriale.

 

Et forslag til en ny bogføringslov fra Erhvervsstyrelsen stiller store krav til digital opbevaring af bilag og digital sikkerhedskopiering af alt regnskabsmateriale.

 

Formålet er at sikre, at svindel opdages på et tidligere tidspunkt, og dermed forhindre, at I og andre virksomheder udsættes for unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke følger reglerne.

 

Ny bogføringslov 2024 - hvad skal opbevares digitalt?

Lovforslaget til den nye bogføringslov lægger op til, digital arkivering af alt regnskabsmateriale:

 

  • Bilag
  • Registreringer, herunder transaktionssporet
  • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
  • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet
  • Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurdering foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
  • Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug
  • Eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende rapportering

 

Skrappere konsekvenser for virksomheder, der ikke følger reglerne

Indføres loven, øges bødeniveauet med op til 1,5 mio.kr., hvis en virksomhed ikke kan vise det originale, digitale regnskabsmateriale eller en sikkerhedskopi til myndighederne.

 

Forslaget vil gælde for størstedelen af de danske virksomheder - mere præcist virksomheder, der omsætter for over 300.000 kr., og som ikke har personlig hæftelse.

 

Er I klar til de nye regler?

Du skal være opmærksom på, at mange ældre økonomisystemer formentlig ikke kan håndtere de nye krav. Hvis I har et ældre økonomisystem, bør I derfor se på, om det udgør en stopklods forhold til de nye krav. Kan der laves en separat løsning, og vil det være fornuftigt?

 

Eller giver det bedst mening at overveje et nyt økonomisystem? Og hvordan får I digitaliseret de bilag I opbevarer i papirform? Under alle omstændigheder er det vigtigt at gå i gang i god tid, så alt er på plads inden de nye regler træder i kraft.

 

Tid til at skifte system? Kom på forkant med Business Central og SMARTbilag

Hvis det er tid til at skifte økonomisystem, er kunsten at finde et system, som både opfylder de digitale krav i den nye bogføringslov, skaber værdi i jeres øvrige processer, og som er nemt at komme i gang med.

 

Det får du med Dynamics 365 Business Central   i vores cloud-miljø. Med Business Central, som er udviklet af Microsoft, kan du både registrere transaktioner digitalt, sikkerhedskopiere og få løst udfordringen med bilag.

 

Du får nemlig direkte adgang til vores SMARTapps til Business Central, herunder SMARTbilag. SMARTbilag er en køreklar, billig abonnementsløsning, der digitaliserer jeres bilag og gør dem lettilgængelige.

 

Sådan lever I op til de nye krav om digital bogføring og arkivering med Business Central og SMARTbilag

SMARTbilag virker sådan, at indkomne pdf-købsfakturaer automatisk aflæses, valideres og arkiveres digitalt i Business Centrals database.

 

Når posten bogføres i Business Central, tilknyttes bilaget automatisk til posten, og vil blive vist, hvis du eller revisor klikker på posten. Dermed opfylder du kravene i den nye bogføringslov om digital opbevaring af bilag og digital sikkerhedskopi.

 

Book uforpligtende ekspert-sparring 
Eller ring på 70 26 98 99.