-->

Kulturregnskab i Danpot C5

Kulturregnskab i Danpot C5

Kulturregnskabet udregner den forventede kostpris på det færdige produkt. Med udgangspunkt i budgetteret omkostninger og løbende opdatering af de realiseret omkostninger, viser systemet konstant bedste bud på kostpris på det færdige produkt.

Kulturregnskabet er fuldt integreret med planlægningsmodulerne og timeregistreringen samt data overføres automatisk til Kulturregnskabet. El-, gas- og fjernvarmemålere kan aflæses løbende og opdateres i Kulturregnskabet. Systemet anvender de indsamlede data og danner automatisk et forslag til fordeling på de enkelte hold og partier. Skal der ske en anden fordeling i stedet for det automatisk dannede forslag, kan medarbejderen let tilrette disse data.

Værdien af plantevarelager opskrives dagligt på baggrund af de realiserede data. Opdateringen sker på laveste niveau, dvs. holdniveau, mens de omkostninger der er administrativ tunge, eller umulige at placere præcist, vil system placeres ud fra forskellige vægtninger.

Anvendes lagerstyring vil det løbende forbrug af materialer (potter, vækstmedie, plantemateriale, gødning, kemikalier, salgsemballage osv.) blive trukket på lageret. Når der sker en færdigmelding af de igangsatte hold og partier, sker der ligeledes en tilgang af plantevare antallet på lageret. Kulturregnskabet er således med til at give gartneriet det fulde overblik over den aktuelle beholdning på både materialer og plantevarer.  

 

Generelle funktionaliteter i kulturregnskabet i Danpot C5

Plus  Opsamling af realiseret omkostninger på producerede hold.

Plus  Konstant opdatering af plantelagerværdi og råvarelagerværdi.

Plus  Sum på omkostningsgrupper, materialer, løn og energi.

 

 

Oversigt over kulturregnskab i Danpot C5

Kulturregnskab i Danpot C5

Nøgletalsrapport i Danpot C5

Kulturregnskab Danpot C5

Eksempel på ugehold/partier i Kulturregnskabet

Kulturregnskab - Danpot C5

Produktionsforløb i kulturregnskabet

Kulturregnskab Danpot C5

Oversigt over færdigmeldings linjer