Komplet liste over funktionerne i Business Central

    - se hvad der er med i de forskellige planer

Økonomistyring

Business Central Basic

Grundlæggende finans

Anlæg - Basis aktiver

Budgetter

Basic dimensioner

Ændringslog

Flere valutaer

Bankafstemning

Business Central Essentials

Anlæg - Allokeringer

Anlæg - Forsikring

Vedligeholdelse (anlæg)

Omklassificering (anlæg)

Kontoskemaer

Basic XBRL

Konsolidering

Automatiske udskydelse af indtægter og udgifter

Likviditets-forecast (Pengestrømsligning/ Likviditetsanalyse)

Allokeringer

Avancerede Dimensioner

Ledelse bankkonto

Afstemning af indgående og udgående banktransaktioner

Checkudskrivning

Business Central Premium

Ansvarscentre

Omkostningsregnskab

Intercompany bogføring

Salg, indkøb og Lager

Business Central Basic

Salg (Basic)

Salgsfakturering

Salgsfakturarabatter

Salgslinjerabat

Alternative leveringsadresser

Basic lager

Business Central Essentials

Sælgere

Salgslinjeprissætning

Salgsordrestyring

Returordrestyring

Speditører

Salgsmoms

Alternative bestillingsadresser

Grundlæggende gæld

Forsendelser

Købsfakturaer

Købslinjerabat

Fakturarabatter

Købslinjeprissætning

Købsordrestyring

Returordrer (køb)

Rekvisitioner

Analyserapporter

Alternative leverandører

Placering

Varebudgetter

Varegebyr

Varereferencer

Erstatningsvarer

Varesporing

Varekategorier

Vareattributer

Montageordrer

Overflytning mellem lokationer

Flere lokationer

Pluk

Lagervarer (pr. lokation)

Business Central Premium

Beregning af leveringstid

Kampagnepriser

Lagermodtagelse

Lagerforsendelse

Standardkostpriskladde

Automated Data Capture System (ADCS)

Kalendere

Warehouse Management (WMS)

Intern pluk og læg-på-lager

Placeringer

Læg på lager

CRM

Business Central Essentials

Kampagnestyring

Relationsledelse

Kontaktklassificering

Opgavestyring

Leads (Pipeline)

Påmindelser

Generel workflow

Workflow grupper og funktioner

Salg og marketing workflow

Business Central Premium

Servicekontrakter

Serviceplanlægning

Serviceordrer

Servicepriser

Servicevare

Kontakterstyring

Projektstyring

Business Central Essentials

Ressourcer (Basis)

Kapacitetsstyring

Sager og opgaver

Flere omkostninger

Timesedler

Produktion

Business Central Premium

Styklister

Produktionsordrer

Agil produktion

Versionsstyring

Basic behovsplanlægning

Produktionsforecast

Salgs- og lager forecast

Basic kapacitetsplanlægning

Begrænset kapacitet

Arbejdscenter