-->

Økonomistyring i Dynamics 365 Business Central

Giv økonomifunktionen et digitalt boost

Økonomifunktionen er under forandring. Der skal være styr på regnskaber og budgetter - men økonomi skal også være sparrings­partner for ledelsen. Det kan du altsammen sikre med Business Central. Effektiviser processerne, bind økonomi og forretning sammen, og gør det nemt at levere analyser.

Effektiviser processerne i økonomi, og bind dem sammen med salg, indkøb, og lager

Finans

Alt hvad du skal bruge til at bogføre til hovedbogen, få oversigt over jeres konti, poster, moms, tilbagevendende poster og meget andet.

Budget

Gør det nemt at lave og styre budgetter - f.eks. driftsbudgetter for de næste 12 måneder. Få styr på, om alt går som planlagt, eller måske endda bedre?

Periodisering

Gør det nemt at sprede omkostninger som f.eks. husleje, forsikringer m.v. over forskellige perioder - og slip for forudbetalinger, tilbagevendende betalinger eller manuelle processer.

Anlæg

Gør det nemt at sprede omkostninger som f.eks. husleje, forsikringer m.v. over forskellige perioder - og slip for forudbetalinger, tilbagevendende betalinger eller manuelle processer.

Tilgodehavender

Få overblik over salgstransaktioner, registrer dem i oversigter og styr jeres tilgodehavender og betalingsprocesser.

Revisionsspor

Økonomistyringstyringsværktøjet i Business Central tilføjer automatisk revisionsspor og dokumentation til hver enkelt transaction.

Bankkontistyring

Gør det nemt at oprette og styre flere forskellige bankkonti ét sted og på tværs af forskellige valutaer.

Afstemning

Gør det nemt at afstemme og holde styr på bankdata med automatiske processer på tværs af jeres banktransaktioner og finansdelen i Business Central.

Dimensioner

Gør det nemt at tilføje et ubegrænset antal dimensioner til enhver hovedstol og gør det derigennem også nemt at levere avancerede finansanalyser til ledelsen.

Valutastyring

Styr flere valutaer på tværs af f.eks. gæld, tilgodehavender, generaldirektorsrapporter samt lager og bankkonti. Systemet henter selv kurser fra Nationalbanken.

Rapportering

Få adgang til standardrapporter på balancer, budgetbalancer, kontospecifikation og Intrastat. Få også mulighed for selv at designe rapporter og tilgå dem fra tablets og smartphones.

Bankkontistyring

Træk bogførte posteringer tilbage. Du kan tilbagekalde enten den konkrete postering eller en hel kladde. Det er effektivt for dig, hvis du har lavet en tastefejl og ønsker at genskabe din postering eller kladden. 

Afstemning

Gør det nemt at afstemme og holde styr på bankdata med automatiske processer på tværs af jeres banktransaktioner og finansdelen i Business Central.

Se hvor nemt du kan bruge Excel til rapportering

play

Se filmen: Så nemt kan du opsætte dimensioner i Business Central

play

Klik på den orange kasse for at læse mere om indholdet

Finans basic

Essentials

Modulet indeholder al grundlæggende regnskabsfunktionalitet, der kræves for at starte en virksomhed. Herunder kontoplan, kladder til bogføring, håndtering af moms og afgifter, følge revisionsspor m.v. Modulet indeholder også:

Plus  Funktionalitet til intern og ekstern rapportering

Plus  RapidStart Servicet til import og export af data via Excel

Plus  Workflow til godkendelse af salgs- og købsdokumenter

Plus  Bogføring og rapportering i jeres grundvaluta

Plus  Bogføring og rapportering i yderligere valutaer

Plus  Eksport af data til Word eller Excel via skabeloner

Plus  Mulighed for links til eksterne dokumenter

Plus  To sproglag - dansk og engelsk (flere kan installeres)

Plus  Konfigurer salgs- og købsdokumenter arkivering

Plus  Batchbogføring

Kontoskemaer

Essentials

Et omfattende rapporteringsredskab, der hjælper med at udtrække de mest væsentlig forretningsdata fra fx kontoplanen, budgetter og bankkonti over i økonomirapporter, der anvendes til effektiv overvågning af jeres virksomheds sundhed og giver værdifulde input til virksomhedens beslutningstagere.

Vælg de konti du vil overvåge og rapportere om, ændring af rækkefølge på konti og kombinér tal på forskellige måder, der er nedsat som kolonner til udskrivning, ændre kontobeskrivelser og forsyne dem med yderligere ekstra bemærkninger.

Derudover kan du foretag simple udregninger baseret på de data, du har valgt i kontoskemaet og sammenlign aktuelle tal med historiske tal og med budgetter.

Basic XBRL

Essentials

Eksport dokumenter i XBRL-format (Extensible Business Reporting Language) og XBRL-taxonomier kan importeres til Microsoft Dynamics NAV fra internettet, e-mails eller andre systemer. XBRL er en XML-baseret specifikationsform, der bruger accepterede regnskabsstandarder baseret på standardiseret, underliggende data tags.

Modulet indeholder:

Plus  Mulighed for at sammenkæde din kontoplan med XBRL-klassificeringer, således at det samme XBRL-dokument kan anvendes til forskellige formål uafhængigt af det format, der kræves af dokumentets modtager.

Plus  Understøttelse af XBRL 2.1-specifikationen, som er udgivet af XBRL International.

Budgetter

Essentials

Du kan arbejde med budgetter iht. din kontoplan. Når du har oprettet et budget, kan du udskrive en balance, der viser variation mellem det realiserede og budgettet, f.eks. i procent. Du kan arbejde med flere budgetter ad gangen og med budgetmodeller, f.eks. et 100 %-budget, et 110 %-budget og så videre. Budgetter oprettes typisk pr. periode i forhold til de relevante finanskonti. Budgetter kan eksporteres/importeret til/fra Excel, så du kan bruge beregninger i Excel, når du forbereder dine budgetter.

Ændringslog

Essentials

I Business Central kan ændringer i stamdata registreres eller logges. Du kan logge alle direkte modifikationer foretaget af brugerne i databasen, bortset fra ændringer i "arbejdsdokumenter" såsom kladder, salgsordrer og købsordrer. Modulet gør det muligt at oprette en kronologisk liste over alle ændringer i alle felter i alle tabeller (bortset fra førnævnte "arbejdsdokumenter"), samt identificere hvem der har foretaget ændringerne ud fra bruger-ID. 

Konsolidering

Essentials

Du kan konsolidere regnskaber i Business Central. Regnskaberne kan komme fra en eller flere forskellige Microsoft Dynamics NAV-databaser eller fra eksterne filer, og du kan importere og eksportere posteringsoplysninger med dette modul. Hvis anvendte data hentes fra flere forskellige Business Central regnskaber, bør dette modul kun benyttes i hovedselskabet.

Automatiske udskydelse af indtægter og udgifter

Essentials

Opsæt skabeloner med udelukkelse, der automatiserer processen med at udskyde indtægter og udgifter over en foruddefineret tidsplan. Du får mulighed for nemt at genkende indtægter og udgifter i andre end den periode, hvor transaktionen bogføres perioder. 

Likviditets-forecast (Pengestrømsligning/ Likviditetsanalyse)

Essentials

Med likviditetsanalysen kan du se, hvordan virksomhedens likviditet, f.eks. kontantbeholdning såvel som andre likvide midler, udvikler sig over tid. Likviditetsanalysen arbejder med to elementer: indgående og udgående pengestrømme - dvs. de penge, du forventer at modtage, og de penge, du forventer at udbetale - samt dine tilgængelige likvide midler. Tilsammen giver disse elementer dig en samlet analyse af din virksomheds likviditet.Brug en guide til at hjælpe dig fuldføre de fleste af dine opgaver, og drage fordel af automatiske daglige eller ugentlige data opdateringer. Desuden er flere datakilder understøttet i Business Central herunder job og skat data.

Allokeringer

Essentials

Med allokeringer kan finansposter fordeles til forskellige kombinationer af konti, afdelinger og projekter (dimensioner) ved hjælp af allokeringsnøgler baseret på f.eks. beløb, procent eller mængde.

Basic anlægsaktiver

Essentials

Hold styr på anlægsaktiver, såsom bygninger, maskiner og udstyr. Du kan også foretage diverse anlægsposteringer: anskaffelse, værdiforringelse, nedskrivning, værdistigning og bortskaffelse. Du kan opsætte afskrivningsprofiler for hvert af dine anlægsaktiver, hvori metoder og øvrige betingelser anvendt til udregning af afskrivninger defineres. Du kan opsætte et ubegrænset antal afskrivningsprofiler for at imødekomme lovkrav i forhold til både skatteberegning og intern bogføring. Dette modul egner sig godt til internationale virksomheder med behov for at anvende mange forskellige afskrivningsmetoder.

Allokeringer (anlæg)

Essentials

Med dette modul kan du allokere andele f.eks. anskaffelsesværdi eller afskrivninger på et anlægsaktiv til forskellige afdelinger eller projekter via allokeringsnøgler. Dette er især nyttigt, når flere forskellige afdelinger deler et anlægsaktiv.

 

Forsikring (anlæg)

Essentials

Hold styr på forsikringsdækning og årlige forsikringspræmier for dine anlægsaktiver og nemt afgøre, om dine aktiver er under- eller overforsikrede. Du kan tilknytte hvert aktiv for én eller flere forsikringspolicer og indeksere forsikringsbeløb.

Vedligeholdelse (anlæg)

Essentials

Vedligeholdelse og serviceudgifter kan registreres for hvert anlægsaktiv. Du får de detaljerede oplysninger, du skal bruge for at analysere og træffe beslutninger i forhold til fornyelse og bortskaffelse af anlægsaktiver.

Omklassificering (anlæg)

Essentials

Du kan omklassificere et anlægsaktiv eller en del af et anlægsaktiv. For eksempel fra én afdeling til en anden. Du kan dele et anlægsaktiv op i flere forskellige anlægsaktiver eller kombinere flere forskellige anlægsaktiver til ét anlægsaktiv. Når du har brug for at bortskaffe en del af et anlægsaktiv, kan du dele det op i to aktiver og derefter skille af dig af med det ene.

Ubegrænsede virksomheder

Essentials

Hvis din virksomhed har brug for mere end ét selskab kan du opretter alle de regnskaber/virksomheder I har behov for.

Avancerede Dimensioner

Essentials

Avancerede dimensioner anvendes til at kategorisere eller gruppere poster og/eller stamdata. Modulet avancerede dimensioner giver mulighed for at oprette et antal ubegrænsede dimensioner. Du kan navngive dimensionerne, og de tilhørende værdier, så de passer til din virksomhed. Hertil følger mulighed for at opstille regler for, hvordan dimensioner og dimensionsværdier må eller skal kombineres. Det hjælper dig med at styre brugen af dimensioner og øger validiteten af data.

Du kan også:

Plus  Opstille regler for prioritering af standardværdier og definere dimensionsregler, så de passer til din virksomhed

Plus  Opsætning og brug oversigter til at analysere på f.eks. finanstransaktioner pr. dimension, herunder kombinere dimensioner i analyserne, som du vil have.

Plus  Modtag budgetoplysninger i analyseoversigter og dermed skabe en avanceret metode til analyse af data via dimensioner

Plus  Kombinere dimensionsanalyse med kontoskemaer.

Basic dimensioner

Essentials

I Business Central kan du arbejde med op til to dimensioner til at kategorisere eller gruppere poster og/eller stamdata. Det giver dig fleksibilitet, når du analyserer på f.eks. omsætning, forbrug, indkøb m.v. Du kan give hver dimension et navn, så det passer bedst til rapporteringsbehovet i din virksomhed. Dimensionskoder kan tildeles hver transaktion, der involverer en finanskonto, kunde, leverandør, ressource, opgave eller lagervare osv. Dette modul kan anvendes i virksomheder, der for eksempel har flere projekter, regioner eller profitcentre.

Dimensioner kan også bruges til:

Plus  Detaljeret analyse af projekter i virksomheder. F.eks. på tværs af afdelinger og funktioner

Plus  Du får detaljeret styr på omkostningerne pr. finanskonto. F.eks. en dimension pr. bil på bilkontoen

Plus  Udskrive kontoudtog for en given afdeling, et projekt eller for kombinationer af disse

Flere valutaer

Essentials

Administrer flere valutaer i hele systemet, herunder gæld og tilgodehavender, finansrapporter, ressourcer og lagervarer, og bankkonti. Med flere valutaer, kan du:

Plus  Oprette valutakurser og omregne valuta iht. gældende lovgivning (herunder "triangulering") i EMU-landene.

Plus  Foretage valutaomregning i forhold til kurser, der lagret og vedligeholdes i valutakursen tabellen.

Plus  Opsætte valuta i valutakurstabellen og specificere formater, så mængder altid bliver vist i det korrekte format i alle skærmbilleder og rapporter

Plus  Håndtere valutakurser for en given dato eller periode

Plus  Beregn kursen er forbundet med den dato, transaktionen for hver konvertering af en valuta beløb til en lokal beløb.

Plus  Gem historiske kurser i valutakursen tabellen til holde styr på udsving i løbet af en periode.

Plus  Opsæt et vilkårligt antal valutaer for enhver kunde og leverandør. For eksempel kan virksomheder udstede en faktura i én valuta og acceptere betaling for at faktura i en anden valuta.

Plus  Administrer valutaomregning dynamisk og bidrage til at sikre effektiv behandling af valutakursudviklingen opdateringer.

Plus  Gem oplysninger om transaktioner med tilgodehavender og gæld i lokal og udenlandsk valuta, så rapporter for tilgodehavender og gæld kan udskrives i lokale eller udenlandsk valuta.

Plus  Brug indstillingen valutakursregulering til at justere tilgodehavender, gæld og postere urealiserede/realistede gevinster / tab i regnskabet. 

Intercompany bogføring

Premium

Håndtér bogføring for mere end én virksomhed i samme posteringsproces. De kan være fra den samme eller forskellige Business Central databaser. Du kan også sende købs- og salgsdokumenter mellem selskaber, hvor processen styres via en indbakke- og udbakke-funktion. Transaktioner gennemføres som hhv. alm. finanstransaktioner, fx tilgodehavender eller betalinger, der muliggør brug af valuta og konsolidering.

Ansvarscentre

Premium

Opsæt profitcentre og/eller omkostningscentre. En virksomhed kan sælge varer til specifikke priser, der er tilknyttet et ansvarscenter. Knyt en bruger til et ansvarscenter, så der kun bliver vist salgs- og købsdokumenter, der er relevante for brugeren. Brugere kan også få hjælp til at indtaste relaterede data, såsom dimensioner og placeringskoder (lager).

Omkostningsregnskab

Premium

Modulet giver en effektiv metode til kontrol og styring af virksomhedens omkostninger ved at give synlighed og indsigt i budgetterede og faktiske omkostninger indenfor afdelinger, produkter og projekter. Omkostningsregnskabsmodulet synkroniserer oplysninger om omkostningsdata fra kontoplanen til forskellige omkostningscentre og -objekter iht. allokeringsregler.

Dette modul indeholder så du kan:

Plus  Overfør omkostninger fra kontoplanen (til omkostningsregnskabet)

Plus  Indtast og bogfør interne omkostninger og allokeringer direkte i omkostningskladden

Plus  Med gentagelseskladder kan regler for allokeringer prædefineres for omkostningstyper og udføres som batch-opgaver

Plus  Allokeringer kan tilbageføres (og ompostereres)

Plus  Omkostningsbudgetter kan oprettes og genanvendes som bogføringsgrundlag i omkostningsregnskabet

Ledelse bankkonto

Essentials

Du kan oprette, anvende og administrere flere bankkonti til dine forskellige forretningsmæssige behov og på tværs af forskellige valutaer.

Afstemning af indgående og udgående banktransaktioner

Essentials

Transaktionsdata fra din bank kan importeres, f.eks. i ISO20022/ SEPA-format - eller du kan bruge Data Exchange værktøjet til at indlæse andre filtyper. Afstemning af banktransaktioner kan foretages automatisk på åbne kunde- og leverandørposter, med mulighed for at oprette egne afstemningsregler. Det er nemt, at overskue afstemningsreglerne og du kan modificere dem efter behov. 

Checkudskrivning

Essentials

Du kan generere checks med unikke talserier for hver bankkonto. Du kan udspecificere på linjen i betalingskladden, om betalingen ønskes foretaget via computer eller manuel check. Dette styrker intern kontrol ved at sikre, at computerchecken bliver printet, før betalingen posteres. Checkprint rummer flere muligheder, såsom annullering af checks, genprint, brug af checkskemaer med fortrykte taloner, test før print samt mulighed for at samle flere betalinger til en leverandør i samme check.

Bankafstemning

Essentials

Importer kontoudskrift data fra elektroniske filer sendt fra bank i ISO20022 / SEPA-format-eller bruge bankdata konvertering service for andre filtyper. Afstem din bank erklæring data automatisk at åbne bankkonto hovedbog poster og holde styr på alle kontoudtog.

Du kan også afstemme din bankbetalinger i Betaling Afstemnings Journalen, gennemfører betalinger og afstemning på et sted og i et trin. Nu kan du matche kunde betalinger, kreditorbetalinger og banktransaktioner alle i

Betaling Afstemning tidsskrift. Du kan også filtrere erklæringen oplysninger for at få vist kun de transaktioner, der kræver opmærksomhed og skjule dem der ikke gør.

Du kan se en oversigt over udestående bankoplysninger og drill-down for at se detaljer i betaling forsoning. For at verificere før bogføring af forsoning, kan du udskrive de udestående bankoplysninger på en testrapport. 

Business Central Basic

Kun Microsoft Cloud

Til nye startup eller mindre virksomheder, har behov for de mest basale funktioner Finans, Salg, Lager.

249

Pr. måned. pr. bruger.

Business Central Essentials

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Til virksomheder, der har brug for avanceret Finans, Lagerstyring, CRM, Salg og Indkøb, sag/projekt.  

440 / 569

Pr. måned. pr. bruger

Business Central Premium

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Samme funktioner som Essentials +  produktionsstyring og servicemodul.

629 / 669

Pr. måned pr. bruger

Snak med en ekspert i økonomistyring og rapportering i Business Central

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt