-->

Styr projekterne sikkert i mål

Projektstyring i Business Central

Med projektstyring i Business Central kan du som projektleder opnå bedre kontrol og fokus, og bedre styre hen mod de aftalte mål gennem strammere prioritering og planlægning. Ud over at skabe bedre momentum, bidrager projektstyring i Business Central også til en højere faktureringsgrad.


Nem administration

Projektstyringen i Business Central gør det nemt at oprette projekter som sager, tildele sagsopgaver og forberede sagsplanlægningslinjer.

Stærk planlægning

Projektstyring i Business Central giver dig overblik over ressourceforbruget i hvert enkelt projekt, og skaber det optimale overblik over ledig kapacitet og planlagte omkostninger.

Timesedler gjort nemt

Nem oprettelse af timesedler, der automatisk tilknyttes de rette sagsopgave og planlægningslinjer. Timeseddellinjer til sagskladder bogføres nemt og fejlfrit.

Styr på tidsforbruget

Brugervenlige regneark gør det nemt at lægge budget, og holde styr på tidsforbruget på de enkelte projekter. Et indbygget godkendelsesworkflow sikrer fuld kontrol. Du kan desuden sammenligne faktiske vare- og ressourceforbrug med budgetteret forbrug.

Automatisk opdatering

Ressourceforbruget, som du registerer, opdateres automatisk, når du ændrer eller overfører data på tværs af sagsplanlægningslinjer, sagskladder og sagsfakturaer, der skal bogføres.

Overblik over indkøb

Gør det nemt og hurtigt at registrere indkøb af varer og services fra underleverandører til dine projekter via købsordrer eller fakturaer. 

Styr på værdien af igangværende arbejde

Du får det kølige overblik over omkostninger til materialer, ressourcer og andre udgifter på  igangværende arbejde. Dermed kender du den økonomiske værdi af igangværende projekter. 

Øg faktureringsgraden

Du kan løbende registrere omkostninger for forbrugte ressourcer, materialer og indkøb på dine projekter. Nem adgang til valide tal kan øge faktureringsgraden.

Læs mere om de øvrige funktioner i Business Central

Finans i Business Central
Supply Chain Management i Business Central
CRM Business Central
Servicestyring i Business Central
Produktion i Business Central
HR i Business Central

 

Gå til hovedside om Business Central

 

 

 

Digital projektstyring sparer tid og minimerer fejl

Med digital projektstyring i Business Central kan du fjerne den udfordring, som mange projektledere kan nikke genkendende til: Det er tæt på umuligt at få registreret tidsforbruget og faktureret alle de timer, der medgår til at levere projektet. Digitaliserede og automatiserede projektstyrings-processer og integration mellem projektstyringsværktøjet og jeres økonomisystemog tidsregistrering er svaret, hvis du vil have bedre overblik og mulighed for strammere styring.

Med digital transformation og integration over hele linjen, får du det samlede overblik over det hele ét sted. Som resultat bliver hverdagen som projektleder meget, meget nemmere. 

Det rigtige projektstyringsværktøj gør dig til en bedre projektleder

Vejen til din personlige succes som projektleder går over det rigtige, digitale projektstyringsværktøj. Med et rette projektstyringsværktøj kan du som projektleder opnå bedre overblik over igangværrende projekter, hvem der deltager samt forbrug af tid, kørsel m.v. Nem adgang til alle data sikrer, at du nemt og fleksibelt kan dokumentere det hele, så I kan få faktureret hvert minut brugt på projektet hurtigt og præcist.

Endelig kan du med projektstyringsværktøjet i Business Central også markant få optimeret den måde, du bruger din tid på i det daglige, så det hele hænger godt sammen i hverdagen. Og det er lige til at gå i gang med.

 


Alt hvad du skal bruge 

Overblik over opgaverne: Projektstyringsdelen i Business Central giver dig det optimale overblik over alle de indsatser, dine projekter kræver. Opret opgaver, alloker opgaver til projektdeltagere og planlæg bedre. De forskellige opgaver er integreret med planlægning, tidsplan og indkøb.

Hver opgave er tilknyttet til en opgaveoversigt, hvor du kan se alle oplysninger om planlægning, omkostninger m.v.

Få styr på tiden: Planlæg i hvilken periode eller antal uger opgaverne i projektet skal løses. Overblikket gør det lettere at fakturere og planlægge ressourcer og se fremdriften i projektet. 

Du kan overføre alle planlægningsdetaljerne til din tidsplan, og dermed sikre, at tiden udnyttes optimalt.

Nem budgettering: Du kan nemt allokere et budget for hver opgave. Du kan anvende et ubegrænset antal linjer og detaljer, og løbende tjekke udviklingen og løbende se estimater op mod de reelle omkostninger.

Nem kapacitetsstyring: Du kan nemt allokere alle de nødvendige ressourcer til projektet, og samtidig følge den enkelte ressource anvendt i projektet, så du kan monitorere omkostninger, priser, typer af arbejde m.v. for hver opgave. Du har mulighed for at justere priserne i løbet af et projekt.

Fingeren på fremdrifts-pulsen: Gør det nemt at følge med i budgetter eller økonomi på tværs af projekter med overblik over forbrugt tid og materiale, uanset om projektet er afsluttet eller faktureret. Det sikrer, at du altid har adgang til valide tal.

Øg faktureringsgraden: Projektstyringsdelen i Business Central gør det nemt for dig at få faktureret hvert brugt minut og al anvendt materiale. Du har både mulighed for at fakturere det samlede projekt, eller fakturere udvalgte linjer, som du nemt kan definere.

Se hvordan du opretter et projekt i Business Central

play

Bliv klogere på hvad projektstyring er - og få 8 tips til bedre projektstyring

Succesfuld projektstyring kan sammenfattes til 8 punkter, som du kan bruge som afsæt til dit næste projekt.

Læs blogposten Hvad er projektstyring

Business Central Basic

Kun Microsoft Cloud

Til nye startup eller mindre virksomheder, har behov for de mest basale funktioner Finans, Salg, Lager.

249

Pr. måned. pr. bruger.

Business Central Essentials

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Til virksomheder, der har brug for avanceret Finans, Lagerstyring, CRM, Salg og Indkøb, sag/projekt.  

440 / 569

Pr. måned. pr. bruger

Business Central Premium

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Samme funktioner som Essentials +  produktionsstyring og servicemodul.

629 / 669

Pr. måned pr. bruger