-->

Den nye bogføringslov er vedtaget - her er løsningen, der gør dig klar

Den nye bogføringslov kommer med nye bogføringsregler, der stiller skrappe digitale krav til dit bogføringssystem. Her er en køreklar løsning, der samler alt hvad du skal bruge - Business Central og appen SMARTbilag.

 

Digitalt bogføringssystem, der automatisk registrerer bogførte poster


Den nye bogføringslov stiller krav om, at bogførte poster logges. Med funktionerne til digital bogføring i Business Central sker det automatisk i nummerrækkefølge, på brugerniveau baseret på et unikt bruger-ID. Det gør det nemt at leve op til kravene om registrering af hvem der bogfører transaktioner. 

 

Genfind poster hurtigt og sikkert med appen SMARTbilag


Med SMARTbilag og Business Central online får du automatisk aflæst, valideret og arkiveret indkomne pdf-købsfakturaer digitalt i bogføringssystemet. Bogførte poster tilknyttes det rette bilag. Bilaget vil blive vist, hvis du eller revisor klikker på posten. Det gør dig klar til den nye 2022-bogføringslov.

 

Få sikkerhed for betryggende opbevaring


Business Central online driftes i et dansk datacenter med ISO 27001 certificering. Der er backup en gang dagligt til driftscenteret. Backup går 2 uger tilbage. Ugebackup gemmes i 6 uger. Månedsbackup gemmes i op til et år. Backup overføres automatisk til anden lokation for redundans. Der er krav om sikkerhedspassword og alt er krypteret.

Opfyld nemt den nye bogføringslov med SMARTbilag og Business Central

play
Se video om Business Central

Med Business Central får du både et system, der kan styre alle virksomhedens processer et sted og et system, der bringer jer 90% i mål i forhold til den nye bogføringslov. Blandt andet med fortløbende nummerserier. Du bliver 100% klar til den nye bogføringslov ved at kombinere Business Central og vores app SMARTbilag.

Se hvordan du klargør Business Central til den nye bogføringslov med SMARTbilag

Se hvordan SMARTbilag sammen med Business Central gør det nemt at få samlet, automatiseret og effektiviseret jeres købsfakturaprocesser på tværs af modtagelse, godkendelse, kontering til bogføring og arkivering.

play
play
Forstå appen SMARTbilag på 1 minut

Inventio.IT har udviklet appen SMARTbilag, en Microsoft-certificeret app til Business Central der sikrer, at I nemt kan opfylde den nye bogføringslovs krav om automatisk, digital registrering og arkivering af bilag. Se filmen og forstå SMARTbilag på 1 minut. 

Tilmeld dig vores webinar om den nye bogføringslov

Hør i videoen, hvad vi kommer ind på

 

Tilmeld dig her

 

play

Når du har valgt vores løsning, så se her hvordan du beskriver dine bogføringsprocesser til Erhvervsstyrelsen 

  • Gå til hjælpetekster, som du nemt kan kopiere og bruge til at beskrive jeres bogføringsprocedurer i Busines Central online og SMARTbilag til Erhvvervsstyrelsen.

 

Mere inspiration:


  • Hvad skal du gøre i 2023 i forbindelse med den nye bogføringslov? Læs artike

FAQ

 

Ja, den nye bogføringslov er vedtaget. Den gennemfører i forskellige tempi. Første trin er et krav om at I skal beskrive jeres bogføringsprocedure - se hjælpetekster her. Andet trin er, at de digitale bogføringssystemer skal opfylde bestemte krav. Tredje trin er, at din virksomhed skal bogføre og opbevare bilag og andet regnskabsmateriale digitalt.

 


Den nye bogføringslov blev vedtaget den 1. juli 2022. Første trin af den nye bogføringslov stiller krav om, at de fleste virksomhederne fra 1. januar 2023 skal have beskrevet deres bogføringsprocedurer. Fra 1. januar 2024 forventes det, at virksomhederne skal være klar til at leve op til nye, skrappe krav om digital bogføring og opbevaring af bilag og øvrigt regnskabsmateriale digitalt i 5 år. Bødeniveauet for overtrædelse er kraftigt forhøjet.


 


Din virksomhed - uanset størrelse - er omfattet af den nye bogføringslov, hvis I har pligt til at lave årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis det er tilfældet, skal I være klar til at bogføre i et godkendt digitalt bogføringssystem, der lever op til de kommende krav fra 2024 eller 2026.

 

 

Det forventes, at bogføringen skal være digital fra 1. januar 2024 for visse virksomheder, og fra januar 2026 for andre virksomheder. Læs mere

 


Den nye bogføringslov er primært et omfattende digitaliseringsprojekt, der skal øge sikkerheden og mindske svindel i forbindelse med bilag og regnskabsmateriale. Danmark har med indførelsen af den nye bogføringslov bragt sig selv helt i front på EU-plan, hvad angår krav til digital bogføring og regnskab.

 

Vedtagelsen af den nye bogføringslov betyder, at alt jeres regnskabsmateriale skal gemmes digitalt forventeligt efter 2024. I kan dermed ikke længere gemme materialet på papir i ringbind. Eksempler på regnskabsmateriale, der skal arkiveres digitalt er:

 

  • Bilag
  • Registreringer, herunder transaktionssporet
  • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
  • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet
  • Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurdering foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
  • Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug
  • Eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende rapportering

 

 

 

Den nye bogføringslov handler udelukkende om, hvordan du bogfører og arkiverer bilag og øvrigt materiale - ikke om, hvem der står for det. Så hvis du eller en medarbejder indtil nu har stået for bogføringen, kan I sagtens fortsætte med det. Du skal blot være opmærksom på, at det altid er dig som virksomhedsejer, der er ansvarlig for bogføringen.

 


Du skal gemme bilag - og også øvrigt regnskabsmateriale - i 5 år. Den periode, du skal gemme materialet i, starter fra udgangen af det år, som materialet vedrører. Et bilag, der vedrører 2023, skal f.eks. gemmes til 2029.

 

Alle virksomheder med en omsætning på over 300.00 kr. skal beskrive bogføringsprocedurerne. Jeres revisor kan hjælpe. Inventio.IT har lavet hjælpetekster til brugere af Business Central online, NAVonline og C5online. Du kan kopiere teksterne her

 

Den nye bogføringslov betyder større bøder til virksomheder, der ikke opfylder de nye bogføringsregler, når loven er fuldt implementeret. Bødenivauet hæves op til 1.5 mio. kr., hvis en virksomhed ikke kan vise det originale, digitale regnskabsmateriale, eller en sikkerhedskopi til myndighederne.

 

Den nye bogføringslov kommer til at gælde for størstedelen af de danske virksomheder - mere præcist virksomheder, der omsætter for over 300.000 kr., og som ikke har personlig hæftelse.

 

Du skal være opmærksom på, at mange ældre økonomisystemer formentlig ikke kan håndtere kravene i den nye bogføringslov.

Hvis I har et ældre økonomisystem, bør I derfor se på, om det udgør en stopklods forhold til de nye krav. Kan der laves en separat løsning, og vil det være fornuftigt?

Eller giver det bedst mening at overveje et nyt økonomisystem? Og hvordan får I digitaliseret de bilag I opbevarer i papirform? Under alle omstændigheder er det vigtigt at gå i gang i god tid, så alt er på plads inden de nye regler træder i kraft.

 

Kom i godt selskab med over 1000 andre virksomheder med Business Central