-->

Timeregistrering i Danpot C5

 

Danpot C5 Time-modulet gør det muligt for medarbejderne, at registre de anvendte timer via en Touchskærm. De opsamlede data bruges derefter til den efterfølgende lønbehandling direkte i C5 løn eller til et andet lønsystem. Time modulet har integration til planlægningsmodulerne, kulturregnskab, statistik så data kan anvendes til sammenligning / optimering af normtal i planlægningen.

Elektronisk timeseddel
Timeregistreringen foretages i en elektronisk timeseddel, der tilpasses den enkelte medarbejder, så kun de relevante arbejdsoperationer er tilgængelige. Timeforbruget registreres på Afdeling, Kultur og Operation. Der er også mulighed for at angive et stk. antal på den enkelte operation, et eksempel er at registrere antal pakkede planter. Medarbejderen har også mulighed for at registrere sygdom og ferie via tidsregistreringen.

Opfølgning på de planlagte operationer
Anvendes produktionsstyringsmodulet, kan timeregistreringen bruges til opfølgning på de planlagte operationer med timeforbrug og status flag (fuldført, udskudt, aflyst). Timeregistrering og produktionsstyringsmodulet danner dermed grundlag for en løbende status over fremdriften i virksomheden.

Timeseddelen kan betjenes med Touchskærm eller tastatur/mus. Der kan udvikles understøttelse for andre opsamlingsteknologier såsom håndscanner, SMS mv.

Timeregistreringen arbejder tæt sammen med C5 Løn, som håndterer alt, hvad der har med medarbejderens ansættelse at gøre, dvs. løn, tillæg, ferie, fridage, opsparing/afholdelse af afspadsering, akkord-aftaler, km. penge mv.

I den følgende beskrivelse af integrationen løn, er det C5 løn der beskrives, da integrationen uden C5 løn hovedsagligt består af udskrifter af tidsregistreringen.

Opsamlingen kan laves med eller uden tidsangivelse, dvs. det kan være samlede antal timer pr dag eller udspecificeret i eksakte tidsintervaller. 

 

Timeregistrering i Danpot C5

 

Oversigt over timeregistrering 

Tidsregistering i Danpot C5

Oversigt tidsregistrering

Indtastning-tidsreg-danpot-c5

Indtastning af tidsregistrering

Medarbejder rapport i Excel statistik - Danpot C5

Medarbejderrapport

rapport i Excel statistik - Danpot C5

Rapport i Excel