-->

Afgiftsmodul - Automatisk beregning og afskrivning af afgifter direkte i Microsoft Dynamics NAV

Producerer og sælger din virksomhed produkter, der kræver afgiftsbetaling - såsom flaskeafgift, spiritusafgift, miljøafgift, energiafgift - skal virksomheden efter lovgivning indberette afgifterne til SKAT. Med Afgiftsmodulet får du en fuld integreret løsning direkte i din Microsoft Dynamics NAV. Du slipper for manuelt tastearbejde ved at skulle udregne og angive afgiftssatser i Excel. Du får en strømlinet og effektiv arbejdsgang, da du har alt data i en automatiserede arbejdsgang i Microsoft Dynamics NAV. Første gang du opretter en vare i Microsoft Dynamics NAV, vælger du den ønskede type afgift på varen. Er der flere afgifter forbundet med samme vare, opsættes forskellige afgiftsgrupper i Microsoft Dynamics NAV. Det er kun nødvendigt at tilknytte gruppen én gang pr. vare, hvorefter de altid vil blive pålagt. Til hver afgiftskode kan der specificeres en afgiftssats på datointervaller. 

Fordelene ved Afgiftsmodulet

Afhængig af din virksomheds leverancer og produkter, kan du angive afgiftssatserne på forskellige måder. 

 

Sælger du varer til kunder

Afgift på salgssiden bliver aktuelt, når der skal betales afgift på en solgt vare. Afhængig af virksomheds branche og typer af solgte produkter, har SKAT opsat en række regler for indberetning og afregning af afgifter. 

Skal du købe en vare fra en leverandør

Købssiden anvendes, når virksomheden allerede betaler afgift på en vare som købes af en leverandør. SKAT har ligeledes opsat regler for, der fx kan bestemme, at du allerede skal betale afgift i købsøjeblikket. 

Opregulering

Det er ligeledes muligt, at du kan foretage en opregulering for at holde styr på varebeholdningernes afgifter. Situationen kan opstå, når du foretager en lagerflytning af en vare, f.eks. fra et afgiftsfrit lager til et afgiftslager (fx en butik).

Nedregulering

Har SKAT bestemt at virksomheden er afgiftspligtig på salgssiden, skal der afregnes afgifter ved f.eks. svind på lageret. Ved nedregulering afløftes afgiften igen. Nedreguleringen kan også tilskrives afgifter.

Hvad mener kunderne om Afgiftsmodulet?

play

Hør Brygmester og iværksætter Casper Møller fra Skovlyst fortælle om fordelene ved et automatiseret afgiftsmodul direkte integreret i Microsoft Dynamics NAV. 

Dine muligheder med Afgiftsmodulet

Flere afregningsenheder

Afgiftens beløb afhænger af den enhed, der afregnes i. Er der f.eks. tale om afgift på spiritus med 40% vol., men flasken er på 1 liter, skal du kun betale for de 40% af literen. Har du varer der indeholder forskellige enheder med samme type afgift, så udregner Afgiftsmodulet automatisk den ønskede afgiftspris. 

Fortag let og enkelt ændringer i afgiften

Er du bekendt med ændringer i afgiftssatsen, kan du oprette ændringerne forud. Vælg datoen for, hvor ændringen træder i kraft, og Afgiftsmodulet klarer automatisk resten. Det er din sikring for, at du betaler det rette afgiftsbeløb. 

Automatisk integration til Finansmodulet i NAV 

Afgiftsmodulet indeholder kontering af afgifter til Finansmodulet i Microsoft Dynamics NAV. Modulet vælger automatisk, hvor i kontoplanen afgiften skal bogføres. Automatikken afhænger af tidspunktet for bogføringen, f.eks. ved salgs- eller købstidspunkt eller op- og nedreguleringstidspunkt. 

Du får optimal sparring af certificerede NAV konsulenter

Virksomheder der berettiget til at indberette afgifterne til SKAT har ofte et stort behov for sparring og vejledning til opsætning af enheder, varer, afgiftssatser og lignende i Microsoft NAV. Hos NAVonline indgår vores Microsoft NAV Certificerede konsulenter i en grundig dialog med dig, således at vi har et godt kendskab til din virksomheds processer, og kan guide dig bedst muligt. Vi giver den mest optimale sparring. Med en dybtgående forståelse for din virksomhed, kan vores konsulenter tilpasse Afgiftsmodulet bedst muligt til din virksomheds varer.

Priser på Afgiftsmodul

Køb af modulet

KR. 25.000,-

+ 16% årligt opdateringsabonnement.

Månedlig leje af modulet 

KR. 995,-

pr. mdr. pr. regnskab.

Vælger du enten at købe eller leje, skal der tilkøbes installation og opsætning til Kr. 5.000,-, samt undervisning og igangsætning på ca. 8 konsulenttimer.

Bemærk!
Afgiftmodulet gør brug af 10 tabeller, 2 rapporter, 1 Codeunit og 9 pages, hvilket kan medføre ekstra tilkøb til licensen