-->

Continia Document Capture - Automatisk registrering af dokumenter og OCR-genkendelse i Microsoft Dynamics NAV

Perfekt løsning til at scanne fakturaer og andre dokumenter direkte fra Microsoft Dynamics NAV. I Continia Document Capture kan du automatisk registrere dokumenter og OCR genkende. Du har et avanceret godkendelsesflow. Continia Document Capture optimerer og automatiserer samtlige processer - lige fra du modtager et dokument, til du skal finde det igen i det digitale arkiv.  Continia Document Capture er et tillægsmodul til Microsoft Dynamics NAV, og er derved fuldt integreret med din forretningsdata.

Fordelene ved Document Capture

Fuldstændig automatiseret processer

Via præ-definerede e-mailadresser og mapper på en filserver, vil alle indkomne dokumenter automatisk blive downloadet og OCR behandlet. Papirdokumenter kan scannes ind og sendes samme vej. Du kan også automatisk registrere fakturadokumenter, der allerede indeholder data - og derfor ikke behøver OCR-behandling. Dette kræver tilkøb at tillægsmodulet e-Documents.

Undgå manuelle indtastninger

Med Continia Document Capture kan information, som udfyldes i forbindelse med oprettelse af et fakturadokument, udføres uden du selv skal foretage indtastninger. Du kan enkelt oprette en skabelon for hver leverandør. Du kan tilføje yderligere information automatisk, såsom Finanskonto, jobnummer og dimensionskoder. Fakturaer, der indlæses med tillægsmodulet Continia e-Documents, kræver ikke oprettelse af skabeloner og oprettes automatisk.

Effektiv komplet godkendelse

Continia Document Capture giver mulighed for at hele virksomheden hurtigt og effektivt kan få præsenteret fakturaer til godkendelse. Hver godkender kan modtage en e-mail med en oversigt over de fakturaer, som denne skal forholde sig til.  Når en person har godkendt en faktura, vil denne blive frigjort til efterfølgende bogføring og betaling. Du kan påføre den enkelte godkender et prokurabeløb, så hvis fakturabeløbet overstiger det, som vedkommende må godkende for, vil dokumentet blive sendt videre til den næste godkender. 

Genfind en faktura i det digitale arkiv 

Alle PDF-dokumenter med data fra den originale faktura bliver gemt i Continia Document Capture arkivet, som er en del af Microsoft Dynamics NAV. 

Styring og kontrol i bogholderiet

Du har mulighed for at holde styr på samtlige fakturadokumenter, der er til godkendelse. Via et dedikeret overblik kan du i realtid se, hvem der er den aktuelle godkender, aktuel status, kommentarer, vedhæftede dokumenter og meget mere.

Tilføj flere dokumenter til godkendelse

"Træk-og-slip" enhver filtype eller e-mail til enhver post i Microsoft Dynamics NAV. For eksempel kan du på en faktura vedhæfte en e-mail med det originale tilbud fra leverandøren eller et billede af en fejl-leverance i forbindelse med en godkendelse.

Udnyt synergien med e-Documents

Continia e-Documents (import) er et add-on modul til Continia Document Capture, der giver mulighed for automatisk at registrere fakturadokumenter, der allerede indeholder data, og som derfor ikke behøver OCR-behandling. Til forskel fra de OCR-behandlede PDF-filer, som basismodulet Continia Document Capture håndterer, vil dataene altid fremstå præcis samme sted, når der modtages i de elektroniske fakturaformater OIOXML og OIOUBL. Det betyder, at du efter indlæsning ikke behøver markere, hvor dataene skal hentes.  Akkurat som med Continia Document Capture bruges CVR -nummeret som identifikation af en eksisterende leverandør i NAV.  På samme måde som med Continia Document Captures Kreditorskabeloner laves der i e-Documents (import) et Kreditor Partnerkort, hvor det angives om fakturaerne skal behandles som købsfakturaer med en finanskladdelinje (sumpost), eller om alle linjer skal konteres.  Efter registrering i e-Documents oprettes en Købsfaktura på samme måde som med Continia Document Capture.  Anvender du samtidigt Continia Document Capture til at indscanne papir og PDF-fakturaer, får du automatisk begge fakturatyper ind i det samme godkendelsesflow.

Understøttede formater i e-Documents

Modtagelsen af fakturaer i EHF Format (OIOUBL 2.1), OIOUBL (2.02) og OIOXML (UBL0.8) bliver med e-Documents en integreret del af arbejdet med din Microsoft Dynamics NAV.

Effektivt værktøj i hverdagen

Du slipper for manuelle registreringer og indtastninger, når du modtager dine elektroniske fakturaer.

Ensartet visning af dokumenter

Med Continia e-Documents sikrer du, at godkenderne får en ensartet visning af dokumenter til godkendelse, så der eksempelvis også vises et billede af et givent e-fakturadokument.

e-Documents har afløst det tidligere e-Faktura 

e-Faktura er november 2016 udgået og afløst af e-Document (import og export) i Microsoft Dynamics NAV fra 2013 og nyere. Sammensættes e-Documents modulerne 'import' og export' tilføres minimum den samme funktionalitet, som e-Faktura (som e-Faktura tilbød indtil denne nåede version 3.16). I e-Documents version 1.06 pakken er der et UpgradeToolkit, som grundigt forklarer opgaverne som skal gennemføres for at opgradere fra e|faktura til e-Documents. Har du tidligere benyttet og købt tillægsmodulet e-Faktura til Microsoft Dynamics NAV hos Inventio.IT, og har spørgsmål til afløseren, kontakt Inventio.IT for at høre mere. 

Priser

Pris Document Capture

Kr. 975 pr. mdr. for 1. regnskab

Pris e-Documents

Kr. 150 pr. mdr. for 1. regnskab

Prisen for både Document Capture og e-Documents er maks 5 brugere. Installation/opsætning/undervisning af modulet faktureres efter medgået tid. Kræver flytning til eget miljø. Ønsker du flere regnskaber og brugere, kontakt Inventio.IT på 70 26 98 99 eller salg@inventio.it for at høre mere. 

Kom i gang med intergrationen til Document Capture fra Continia

Inventio.IT hjælper dig godt i gang med Continias Document Capture, så du kan scanne fakturaer og andre dokumenter direkte fra Microsoft Dynamics NAV.  Kontakt Inventio.IT på 70 26 98 99 eller salg@inventio.it for at høre mere om dine muligheder. 

 

Vil du høre mere om Document Capture?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt