-->

Brugervejledning til
SMARTabonnement

Opret abonnement Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Listen her viser de aktive abonnementer.  

 • Klik på Ny for at oprette et nyt abonnement.
 • Indtast det ønskede kundenummer på den kunde, der skal faktureres.
  Informationer trækkes automatisk fra kundekartoteket. 
 • I feltet Beskrivelse kan du knytte en tekst til dét, der faktureres.
  Beskrivelsen er kun til internt brug, for at gøre det nemt for dig.
 • Hvis abonnementet er til en kunde, der faktureres via EAN, skal du huske at udfylde felterne Kontakt og Eksternt bilagsnummer

 • Kategorier bruges udelukkende til at skabe oversblik over de forskellige abonnementer. Du kan fakturere pr. kategori.
 • Kategorierne kan både oprettes efter typer af abonnement, f.eks. Hotline Abonnement, men også f.eks. Kvartalsvis Abonnement. Det afhænger af dine definerede faktureringsgrupper. 

 • I feltet Startdato, angiver du hvornår abonemmentet skal starte. Slutdato benyttes hvis den allerede kendes. 
 • Interval angiver med hvilken frekvens, der skal faktureres. (1d = 1 dag, 14d = 14 dage, 1m = 1 måned, osv)
 • Sætter du kryds ved 'Inaktiv', bliver abonnementet sat på pause (abonnementet starter igen, når fluebenet fjernes). 
 • Derudover kan du se næste faktureringsdato og den senest bogførte faktura. 

 • Under Abonnementslinjer tilfølger du varenummer, antal, pris osv.