-->

Brugervejledning til
SMARTabonnement

sådan masse opdatere du dine abonnementer Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Masse opdater

Fra listen SMARTabonnement kan man fra faktabox området tilgå "Masse Opdater" som giver mulighed for at opdatere mange abonnementer på en gang.

Fra denne liste kan du masse opdatere indhold på enten hoved eller på linjer.

  • Filtrer visning så det passer med de abonnementer/linjer du ønsker at opdatere

1. Vælg det felt du ønsker at opdatere

2. Angive den nye værdi (Hvis indholdet skal slettes skal feltet være blank)

3. Klik på Opdater