-->

Brugervejledning til
SMARTabonnement

Tilmelding Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

 • Åben Business Central. På forsiden af Rollecenteret finder du området SMARTabonnement med tre tilhørende grønne fliser: 
  "Denne måned", "Aktive" og "Inaktive"
 • Klik på en af disse fliser.

 • Nu får du en besked om at du ikke er tilmedlt
 • Klik Ja til at åbne tilmeldingssiden

 • I SMARTpanelet klikker du på "SMARTabonnement".
 • Tryk "Bestil"
 • Klik "OK".

Du er nu tilmeldt SMARTabonnement.

 

 • Gå tilbage til forsiden af Business Central
 • forsiden under SMARTabonnement klikker du på flisen Aktive