-->

Brugervejledning til
SMARTbank

Importer poster til Bankafstemning Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

  • Åben Bankkontoafstemning (1)
  • Klik på Bank (1) og vælg Importer SMARTbank kontoudtog (2)

  • Vælg hvilken SMARTbank du vil importere poster fra (3) 
  • Angiv Fra Dato (4)
  • Angiv Til Dato (5)

- Klik Ok (6), og bekræft at du vil importere posterne ved at klikke Ja

- Klik Ok (7) til bekræftelsen om, at posteringer er kopieret ind. 

Bemærk
Posteringer (også indlagte betalinger der betales på dagen) kan typisk trækkes den næstkommende bank dag. Dvs. at posteringer på dit kontoudtog tirsdag kan ses onsdag morgen. Posteringer fredag kan for de fleste banker ses lørdag morgen og ellers tirsdag morgen (SDC banker).