-->

Brugervejledning til
SMARTbank

Tilmelding Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

  • Når din profil er oprettet, skal du tilmelde SMARTbank til de regnskaber du ønsker
  • Log på Business Central
  • Klik på flisen SMARTbank som du finder på forsiden af Rollecenteret

  • Klik på SMARTbank.
  • Klik på Bestil.
  • Du er nu klar til at gå videre til næste punkt.

 

For at benytte SMARTbank i din bank, skal du have disse aftaler med din bank:

- Danske Bank kunder skal have indgået en erhvervsaftale med banken

- Nordea kunder skal have indgået en Corporate Access aftale med banken

- Er du kunde i en bank, som er tilknyttet BEC, SDC eller BankData? Det kræver ofte, at din virksomhed har en BankConnect aftale. Eventuelle omkostninger forbundet hermed kan typisk forhandles med banken.