-->

Brugervejledning til
SMARTedit

Sådan gør du Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

SMARTedit er et simpelt men effektivt værktøj til at masseopdatere data på forskellige tabeller. 

Åben SMARTedit

  • Klik på SMARTapps > Vælg SMARTedit og aktiviteter

Aktiviteter

SMARTedit understøtter 5 tabeller hvorfra masseopdatering kan udføres.
  • Klik på flisen for den ønskede tabel

Masseopdater

1. Vælg det felt du ønsker at opdate

2. Angiv den værdi som feltet skal ændres til

3. Klik på Opdater

Bemærk:
Hvis feltet der vælges under punkt 1 er oprettet med en relationstabel vil der være opslag i feltet "Erstat med" til de valgmuligheder der kan vælges. Hvis man ønsker at slette data fra et felt skal "Erstat med" være blank.

Prompten viser hvormange poster der vil blive opdateret.

Bekræfte at du ønsker at opdatere ved at klikke på Ja.

Tryk efterfølgende F5 for at opdatere indhold.

Bemærk:
Du kan bruge den normale filterfunktion til at afgrænse antallet af poster som du ønsker at opdatere.