-->

Hvad er et ERP-system (Enterprise Ressource Planning)?

Et ERP-system er en digital forretningsplatform, der automatiserer, forbinder (integrerer) og samler alle virksomhedens forretningsprocesser i et smidigt og effektivt workflow. 

Et ERP-system - hvad er det?

Hvad er et ERP-system - det spørgsmål hører vi jævnligt. Et ERP-system er en samling af forbundne applikationer, der giver virksomheder en stærk digital motor til at optimere og samle alle forretningsprocesser og samtidig øge værdien af deres data markant. 

 

ERP-systemer (Enterprise Ressource Planning) startede som økonomisystemer, der kun kunne håndtere bogføring og regnskab. I dag indeholder de funktionalitet til at styre og samle alle funktioner og data i en virksomhed. Et moderne ERP-system kan du bruge til at håndtere det hele:

Bogholderi, regnskab
Økonomistyring
Rapportering
Salgsstyring
Lagerstyring
Indkøb
Logistik
Sags- og projektstyring
HR
Produktionsstyring

Hvilke ERP-systemer findes der?

Der findes en række forskellige ERP-systemer på markedet. Nogle af de mest udbredte på det danske marked er Dynamics NAV (som Microsoft har udfaset, og ikke længere sælges) og Microsoft Dynamics 365 Business Central, som er det den nyeste, cloud-baserede version af Microsofts forretningssystemer. 

 

Hvorfor er Enterprise Ressource Planning (ERP) systemer
vigtige for moderne virksomheder?

Enterprise Ressource Planning (ERP) er vigtigt for moderne virksomheder, fordi manuelle processer og systemer der ikke arbejder sammen ofte er dét, der står i vejen for effektivitet og indsigt i forretningens performance. Et ERP-system kan både tjene som effektiviseringsmotor og måleinstrument.

 

Effektiviseringsmulighederne ligger bl.a. i systemets best practises processer, og at et ERP-system skaber hurtig adgang til data, og dermed høj produktivitet - en vigtig faktor for at skabe vækst. 

 

Alligevel er der fortsat mange virksomheder, der benytter softwareløsninger, der er indbyrdes inkompatible i de enkelte funktioner: Økonomi, salg, lager, administration, produktion etc. Som resultat heraf bruger mange medarbejdere meget tid på dels at indtaste, og dels at lede efter data i forskellige systemer.

 

Mange virksomheder har derfor brug for et Enterprise Ressource Planning system til at samle, forbinde og standardise deres forretningsprocesser med på tværs af afdelinger (og geografi). Desuden optimeres og automatiseres mange af de tidskrævende, manuelle processer med standardfunktionalitet eller apps som f.eks. Inventio.IT´s SMARTapps. 

 

Med alle data og værktøjer samlet ét sted i et Enterprise Ressource Planning system, skaber I en universel måde at arbejde på, som gør det lettere og hurtigere for alle at få løst opgaverne. Ud over at optimere processerne, kan et ERP-system også anvendes som måleinstrument til at vise virksomhedens skjulte optimeringspotentiale ved hjælp af KPI´er.

 

Hvad bruger man KPI´er til i et ERP-system?

Med et ERP-system kan virksomheden opstille og måle på præcis de KPI´er (Key Performance Indicators), der er relevante for netop jeres virksomhed. 

 

Eftersom et ERP-system samkører data fra hele virksomheden, kan systemet helt konkret vise jer, hvor det går godt, bedre end forventet, og hvor det kan gøres endnu bedre i forhold til de opsatte mål - uanset om I måler på hele virksomheden eller de enkelte afdelinger og medarbejdere.

 

Økonomiske KPI´er er selvsagt altid forretningskritiske at måle på. Men selv om mange ofte kun forbinder ERP med økonomistyring og regnskab, kan et ERP-system også måle på mange andre KPI´er. Faktisk kan I måle på alt dét, der bidrager til virksomhedens indtjening, udvikling og vækst.

 

Det kunne f.eks. være hvilke kunder I tjener eller taber I penge på, og hvem I eventuelt kan lave mersalg til. Få styr på, om der er spildtid i forbindelse med udførelsen af givne opgaver eller processer. Tjek om vareflowet på lageret er, som det skal være, eller om I bruger for meget tid på at ekspedere kunder, laver fejl i processerne etc. etc.

 

Så med til at besvare spørgsmålet "hvad er et ERP-system" hører også, at det er et stærkt redskab til at tydeliggøre optimeringspotentialet i jeres virksomhed, og til at se, hvad der bør ændres for at realisere det.

 

Hvad betyder ERP?

ERP er en forkortelse af Enterprise Ressource Planning, som handler om at styre alle de processer og ressourcer, der indgår i driften af en virksomhed med ét integreret system, der kan det hele.

 

Konkret betyder det, at et ERP-system stiller data og funktioner til rådighed for alle afdelinger og områder i en virksomhed.

 

Økonomiafdelingen kan effektivisere arbejdsgangene, når de fakturerer kunder og betaler leverandører, rapporterer og laver månedsluk og årsregnskab. Salgsafdelingen får adgang til at se kontakter, ordrer, budgetter og leads. Lagerfolkene kan hurtigt og fejlfrit modtage, placere, plukke, og levere de rette produkter til kunderne. Ledelsen kan få bedre indblik i virksomhedens udvikling og resultater og tage bedre beslutninger hurtigere.

 

Hvordan optimeres processerne?

ERP-løsninger bygger på Best Practise. Det betyder, at softwaren afspejler en dokumenteret effektiv måde at udføre hver enkelt forretningsproces i en virksomhed eller en bestemt branche. Det handler om at få standardiseret, effektiviseret og automatiseret processerne optimalt.

Virksomheder, der arbejder efter Best Practise processer, er ofte blandt de mest effektive. Hvorfor genopfinde hjulet, når funktionaliteten allerede har bevist sin værdi for hundredvis af andre virksomheder?

Desuden kan procesoptimering baseret på Best Practise processer ofte opnå en langt højere afkastningsgrad (ROI eller Return on Investment). Samtidig får virksomheden placeret ERP-løsningen i den sammenhæng, hvor den hører hjemme: I forretningen.

Hvorfor er Best Practise vigtig i forretningssystemer?

Nogle gange handler en proces grundlæggende om at få modtaget en faktura, og få den overført til økonomisystemet. I det tilfælde skal der defineres, hvor fakturaen skal bogføres, og hvem der er er de rette personer til at godkende.

Det er ikke en stor, kompliceret it-opgave og løsning, vi taler om her. Alligevel skal man gøre sig klart, at der i en fortrinsvist enkel, manuel proces kan være en del fejlkilder, som der skal tages hensyn til, for at man kan skabe et klart og utvetydige workflow.

Best Practise er udtryk for den bedste, mest effektive og fejlminimerende proces i forbindelse med eksempelvis automatisk modtagelse og postering af fakturaer.

Hvilken værdi skabes ved at alle ERP-funktionerne virker sammen?

Alle funktioner og processer i ERP/Enterprise Ressource Planning systemet kommunikerer indbyrdes, og al funktionalitet i systemet trækker på den samme database. Det betyder to ting:

 

  • Virksomheden får skabt et sammenhængende, intelligent proces- og dataflow
  • De fleste manuelle arbejdsgange automatiseres

 

Der var engang, hvor økonomisystemer kun blev betragtet som et anliggende for økonomiafdelingen. Derfor har mange mindre og mellemstore virksomheders et system, som er isoleret på en eller to pc´er i bogholderiet.

 

Men når informationerne kun befinder sig på økonomimedarbejdernes pc´er, opnår virksomheden ikke så mange fordele, som den kunne.

 

Isolerede, utidssvarende regnskabssystemer betyder bl.a. at medarbejderne må indtaste de samme data flere gange - først i regnskabssystemet og derefter i andre systemer. Det øger risikoen for fejl. Samtidig må data håndbæres rundt i virksomheden.

 

Det tager tid. Vil du slippe for disse, og mange andre problemer, bør du overveje et moderne, integreret regnskabssystem. Med et forretningssystem, hvor alle dele arbejder sammen på tværs af økonomi, salg, lager, indkøb, logistik m.v., er det nemt at vidensdele på tværs af alle arbejdsfunktioner i virksomheden. Samtidig fjernes eventuelle usammenhængende processer.

 

Med fuld integration af det hele, kan data fra én afdeling nemt findes, bruges og bearbejdes i andre afdelinger. Eksempelvis kan indkøbsafdelingen automatisk få meddelelse om indkøbsbehovet, ligesom de kan følge med i tilgangen af salgsordrer, udviklingen i lagerbeholdning.

 

ERP-systemet sørger desuden for at pluk og forsendelse optimeres. Det giver bedre overblik over, hvad der skal indkøbs, og mindsker fejl og spildtid. I salgsafdelingen kan de også følge med i lagerbeholdningen, og dermed undgå at sælge den samme vare to gange. Økonomiafdelingen får løbende realiserede tal ind osv. osv.

 

ERP integration - hvorfor er det vigtigt?

Systemer til Enterprise Ressource Planning spiller en central rolle som digitaliseringsmotor i virksomheder. De har virkelig mange funktioner, men nogle processer digitaliseres og automatiseres bedre med apps, som du integrerer med ERP-platformen.

 

Derfor bør systemet være i stand til at integrere med apps og andre softwareprodukter og datakilder - f.eks. BI og CRM. Det er med til at sikre et bedre samlet overblik over data fra forskellige systemer, som en virksomhed anvender til at understøtte forretningen.

 

Det er altid en god ide at undersøge, om udbyderen selv har kompetencerne til at udvikle velintegrerede apps, og om udbyderen eventuelt tilbyder integration til softwareløsninger fra andre udbydere. Her er det vigtigt, at der i forvejen er lavet integration til den valgte platform via tilpassede adaptere, f.eks. såkaldte API´er (Application Programming Interfaces).

Softwareløsninger, der har API til ERP-systemet, kræver typisk ingen eller kun meget lidt kodning, er fleksible og relativt billige, og gør det nemt at få sat strøm til særlige arbejdsgange, der ikke dækkes af standardfunktionerne.

 

Eksempler kan være automatisk håndtering af købsfakturaer, der effektiviserer både bogførings- og godkendelsesprocessen markant, fordi godkenderne kan godkende fakturaer uanset hvor de befinder sig, fra smartphones.

 

Andre eksempler kan være apps, der gør det nemt og hurtigt at etablere en webshop og som forbinder forretningssystemet og webshoppen uden behov for kodning. En sådan app gør det muligt at styre og automatisere dataudvekslingen mellem webshop og forretningssystemet, så kunderne altid ser den korrekte pris og en opdateret lagerstatus.

 

Andre områder, hvor apps kan være den bedste løsning, er bankoverførsler, tidsregistrering, løn, CRM m.v. Dette er blot en lille håndfuld eksempler på, hvordan apps og ERP optimere din forretningsplatform ved at digitalisere din forretning og skabe toptrimmede processer med apps, der i princippet er køreklare, og lige til at gå i gang med. 

 

 

Er der forskel på et ERP-system og et økonomisystem?

Nogle kalder det et ERP-system, andre et økonomisystem. Måske fordi økonomistyringsværktøjerne er "cockpittet", der samler det hele, og giver overblik.

 

Det er i økonomidelen, at alle transaktionerne fra salg, lager, indkøb, leverandører etc. automatisk overføres til efter faste konteringsregler, som virksomheden selv opsætter. 

 

Eftersom alle funktioner arbejder sammen og deler data, er det f.eks. nemt ud fra en fakturatransaktion at spore transaktioner i økonomidelen og se hvilke posteringer denne transaktion har genereret i debitor og lager. Man kan med andre ord spore bilag gennem hele systemet tilbage til udgangspunktet.

 

Med data, der løbende opdateres på tværs af hele løsningen, kan virksomheden desuden til enhver tid trække valide rapportere fra alle dele af ERP-systemet

 

Microsoft ERP til små og mindre virksomheder 

ERP er nemt at bruge for dig som driver en nystartet eller etableret mindre virksomhed. Du interesserer dig sikkert mere for at udvikle din forretning, end for økonomisystemer. 

 

Du vil sikkert bare gerne have et system til fakturering, moms og årsregnskab - for du er nødt til at have styr på virksomhedens økonomi.

 

Det har Microsoft taget højde for med en variant af deres ERP-systemer, som er målrettet til de mindre virksomheder, der primært har brug for økonomifunktionerne. Den hedder Business Central Basic. Der findes med andre ord Microsoft ERP, der matcher dit behov perfekt. 

 

Hvad kræver det at bruge Microsoft ERP? Hvis du kan bogføre manuelt, kan du straks gå i gang med at fakturere, lave moms og regnskab, og håndtere debitorer og kreditorer i denne version af Microsoft ERP. Skulle du gå i stå, er der som regel altid nem adgang til support. Ellers findes der masser af kurser, der kan lære dig at udnytte programmets fulde potentiale.

 

Fordelen ved at vælge Microsoft ERP er, at du får en "rigtig" ERP-løsning fremfor et program, der udelukkende er beregnet til regnskab. En ERP-løsning indeholder langt flere funktioner, som du nemt kan tage i brug efter behov.

 

Det kan være lager, indkøb, eller apps til webshops, løn, CRM m.v., som alle virker optimalt sammen med økonomifunktionerne. Det kan ofte være en udfordring at udvide programmer, der kun fra starten kun er udviklet til at håndtere bogholderi og regnskab.

Microsoft ERP til mellemstore virksomheder 

ERP-systemer til mellemstore virksomheder skal kunne forbinde alle processer, data og medarbejdere i virksomhedens værdikæde sammen i et smidigt, brugervenligt og intelligent workflow på tværs af økonomi, salg, ordre, indkøb, lager, logistik og produktion.

 

Systemet bør desuden være nemt at udvide med apps, der kan automatisere endnu flere processer end man kan med standardfunktionaliteten.Løsningen skal kunne give medarbejderne nem adgang til værktøjer og opdateret data fra deres smartphone, tablet eller pc - så de hele tiden kan tilgå systemet, uanset hvor de befinder sig. Mobil adgang sikrer, at medarbejderne hele tiden har adgang til en detaljeret status på forretningen.

 

Sælgerne kan f.eks. bruge mobil adgang til at se hvor en kunde befinder sig i beslutningsfasen. Økonomiansvarlige kan når som helst få overblik over salg i forhold til budgettet. Indkøberne kan få automatisk besked, når der mangler varer på lageret i forhold til salg eller forecast. Avancerede analyseværktøjer muliggør konsolidering og samkøring af virksomhedens data, hvilket i sidste ende giver ledelsen nem og hurtig adgang til rapporter, analyser og prognoser.

 

Mellemstore virksomheder bør gå efter ERP, der gør det muligt at se holistisk på virksomheden. Det får man kun ved at udnytte alle forretningsdata, og ikke kun den brøkdel af dem, som mange mellemstore virksomheder i dag nøjes med, fordi de ikke har det rette system.

 

Øger adgangen til data på farten

Medarbejderne har adgang til udvalgte data, funktioner og apps fra deres smartphones og tablets. Det giver nem adgang til systemet, uanset om man befinder sig på kontoret, er til kundemøde, eller arbejder på andre lokationer.

Den mobile adgang gør det muligt at skabe et effektivt dataflow, der bringer data og funktioner derhen, hvor medarbejderne har behov for dem. Eksempelvis kan man som projektleder nemt følge med i projektøkonomien og indberette tidsforbrug, kørsel m.v. fra smartphonen. Disse data overføres fra smartphonen direkte til forretningssystemets økonomimodul, hvor de så ligger klar til fakturering, lønkørsel m.v.

Et andet eksempel kunne være, at en sælger på farten fra sin smartphone kan gå ind i ERP-systemet og se tidligere tilbud, omsætning på en kunde, kontaktoplysninger, og meget mere.

 

Muliggør nem skalering

Forandring er uundgåelig. Med en opdateret forretningsløsning kan en virksomhed sikre, at dens processer og dens kerneforretning ikke glider fra hinanden, fordi moderne systemer nemt kan skaleres, både med brugere og geografisk, hvis det bliver nødvendigt.

Det giver virksomhederne kontinuerlig adgang til digitale muligheder, der gør det muligt at understøtte virksomhedens udvikling. Uden en ERP-løsning, der let vokser med virksomhedens behov, bliver en virksomhed nemt holdt tilbage.

 

 

 

ERP og den moderne økonomiafdeling

En professionel og fokuseret styring af en virksomhed kræver, at man kan stole på nøgletallene. Med et ERP-system kan virksomheden opnå et standardiseret, konsistent og præcist datagrundlag. Det rette datagrundlag betyder f.eks., at virksomheden undgår situationer hvor topledelsen, mellemledere og salgsdirektøren medbringer tre forskellige versioner af nøgletallene til vigtige møder, der handler om virksomhedens fremadrettede planer.

En forretningsløsning er med til at løse det stigende behov for, at økonomiafdelinger kan indsamle og analysere data fra hele virksomheden til at skabe indsigt og sparre om analysedrevet strategi for ledelsen. Sideløbende opfylder systemet også behov for at have styr på tallene i forbindelse debit, kredit og måneds- og årsregnskaber.

Indtjening, omkostninger og pengestrømme kan styres effektivt på tværs af alle afdelinger og teams, og det er nemt at få overblik over udviklingen i likviditet og omkostninger. Mange aktiviteter i økonomiafdelingen som f.eks. bankindbetalinger, fakturamodtagelse, abonnementsfakturering og bogføring og rapportering kan automatiseres fuldt ud, så økonomiafdelingen får frigivet tid til også at arbejde indenfor det vækstområde, der ligger i at være sparringspartner for ledelsen.

 

ERP i marketing og salg

Med digitale værktøjer kan kunderelationerne styrkes og indsatsen fokuseres, så salget potentielt kan lukkes hurtigere. Marketing og salg funktionaliteten i ERP sætter en virksomhed i stand til at få fuldt overblik over kunder, emner, ordrer og pipeline og skabe målrettede kampagner, der performer bedre.

Moderne forretningssystemer tilbyder desuden integration til andre softwareløsninger inden for salg og marketing via API - altså integration, der i forvejen er lavet. Det gør det eksempelvis nemt for virksomheder at komme med på e-handelstoget ved at udvide forretningssystemet med en webshop samt software, der automatisk kan trække opdateret data om priser, lagerstatus m.v. over på e-handelsplatformen.

Andre muligheder er CRM, der giver virksomheden styr på sine kontakter, og mulighed for at gå efter de bedste leads og lave mere målrettede kampagner.

ERP til indkøb

ERP-systemers funktionalitet til styring af indkøb kan optimere indkøbsprocesser og dermed mindske lagerbinding og lageromkostninger gennem automatisering og overvågning af virksomhedens indkøbsprocesser. Indkøberne får automatisk besked, når der mangler varer på lageret.

Det kan speede lageromsætningshastigheden op, og nedbringe lageromkostningerne og giver mulighed for at trimme lageret gennem forecasting af indkøbsbehovet og automatiske indkøbsforslag.

Læg-på-lager processen kan effektiviseres med stregkodescanning, og sporing kan øge leveringssikkerheden. Funktionen til indkøb giver desuden virksomheden et samlet overblik over direkte leveringer og konsignationslagre - ligesom virksomheden får muligheden for at digitalisere samarbejdsprocesserne i forhold til leverandører.

 

ERP til ordrestyring - salgs- indkøbs- og returordrer

ERP-funktionen til ordrestyring fjerner behovet for manuel indtastning af data, som i forvejen står i systemet, f.eks. rabatter, adresser og firmanavne, når købsordrer oprettes. Ordrefunktionen slår automatisk interne og eksterne varenumre op i databasen og validerer disse, både antal og varens salgspris, samt tjekker eventuelle supplerende varer. Sælger får besked hvis varen ikke er på lager, eller andre afvigelser. Lagerbeholdningen ændres automatisk ved bogføring af beløb salgsordrelinjen.

Virksomheden kan desuden få systemet til automatisk at tjekke om en ordre skal leveres til forskellige leveringsadresser - f.eks. hvis der bestilles flere ordrer i én ordre. Desuden lettes indkøbsordrehåndteringen, fordi alt samles et sted: Indkøbsordrer, købsfakturaer, leverandøradresser, indkøbstransaktioner og lagerbeholdning. Returordrer og returkvitteringer kan også styres bedre, fordi salgsreturordrer kan kædes sammen med erstatningssalgsordrer.

ERP til lager og distribution

Virksomheden kan optimere og integrere processerne i forbindelse med lager og distribution, og dermed reducere spild og fejl. Det er med til at sikre optimal udnyttelse af lagerpladsen, effektive plukkeprocesser og hurtig levering. Desuden kan lager og distribution automatiseres, så brugen af regneark, e-mails og telefonopkald til kunder minimeres.

Vælger virksomheden at anvende stregkodescanning, kan fejl og dermed returvarer reduceres.  Systemet understøtter desuden varenumre på variantniveau og automatisk håndtering af kaos- og bulklager samt fjernlagre. Systemet giver fuldt over varelager pr. lokation og håndterer lagerreguleringer automatisk.

Det øger transparensen på tværs af virksomhedens lagerlokationer, og med styring af lagerzoner og placeringer understøtter ERP korrekt vareopbevaring. Desuden effektiviseres processerne omkring label, faktura- og følgeseddel, transportplanlægning og distribution. Værktøjer til styring af lot- og serienumre og datoer sikrer fuld sporbarhed.
 

ERP til analyse og rapportering

Moderne ERP-systemer tilbyder analyse og rapporteringsværktøjer som en del af standardfunktionaliteten. Ønsker virksomheden flere muligheder, f.eks. for at kunne lave datavisualisering, bør man overveje et system med fuld integration til Business Intelligence software.

BI-software, f.eks. Power BI, gør det nemt at indsamle, analysere og præsentere data, så ledelse og medarbejdere kan tage de rette beslutninger på det rigtige tidspunkt. Ved at udvide systemet med BI, skabes der bedre indblik i alle dele af virksomheden - og virksomheden får dermed mulighed for at udnytte potentialet, der ligger i at være mere datadreven og målstyret.

BI kan omsætte alle typer data i systemet til viden. Ved at bruge virksomhedens salgsdata skabes der f.eks. bedre overblik over kunder og nye muligheder. BI-analyser af varelageret giver bedre overblik over indkøbsbehovet, hvor værdien skabes på lageret, døde varer, vareomsætningshastighed - osv.

Eksempler på ERP-løsninger er Business Central,
NAV og C5

Business Central

Business Central er den nyeste generation af Microsoft ERP. Det er løsningen til den moderne, digitalt integrerede virksomhed. Funktionerne matcher behovet i enhver mindre og mellemstor virksomhed, og omfatter økonomi, salg, lager, indkøb, ordrer, produktion og HR. Med denne løsning kan du alt det, du kan læse om ovenfor - og meget, meget mere.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV er en forretningsløsning, der der ikke længere sælges. Afløseren er Business Central. Hvis du ønsker at få din NAV hosted, kan vi hjælpe dig med det - vi hoster NAV version 2009 - 2018. Hvis du ønsker et nyt Dynamics-system, kan vi hjælpe dig med at skifte til Business Central på en effektiv og sikker måde.

Microsoft Dynamics C5 2012

Selvom C5 ikke længere sælges, fortsætter den gode C5-service hos os. Hvis du har en C5 med egen licens, kan vi f.eks. hjælpe dig med at få flyttet din C5 i skyen. Du kan også fortsat købe supporttimer, få uddannelse og træning og købe C5-moduler, hvis du både har egen licens og et aktivt opgraderingsabonnement.

 

Navision - det var der, det hele startede

Navision sælges ikke længere, men løsningen er forløberen for både Dynamics NAV og NAV´s afløser Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Giv økonomiafdelingen et digitalt boost

Med økonomistyringsredskaberne i Microsoft Dynamics 365 Business Central får du adgang til alt, hvad den moderne virksomhed har brug for til at styre og strømline likviditet, anlæg, moms, valuta, betalinger m.v. Få jeres data til at arbejde sammen på tværs af regnskab, salg, indkøb, lager og kunder og øg dit overblik - og få nem adgang til analyse og rapportering.

Læs mere

Automatisér og effektiviser forsyningskæden

Masser af virksomheder står til at høste et enormt potentiale ved at automatisere, optimere og integrere processerne i indkøb, på lageret og i distributionen. Gør det nemt med Business Central.   Trim lageret og maksimér rentabiliteten, øg leveringssikkerheden og minimer fejl og spild med præcis forecasting af indkøbsbehovet, effektive processer og bedre lageroverblik.

Læs mere

Optimer salg, marketing og service (CRM)

Sælg hurtigere og optimer servicen. Grib muligheden for bedre at koordinere aktiviteterne på tværs af salg og marketing, og gå efter de bedste leads. Få automatiseret og målrettet kampagnerne. Få overblik over serviceopgaverne og optimer jeres service og kundeoplevelse.

Læs mere

Styr projekterne sikker i mål

Danske virksomheder bliver mere og mere projektfokuserede, og effektiv styring er nøglen til succes. Med Business Central får du alle de digitale projektledelsesværktøjer, du skal bruge til at nå sikkert i mål. Få bedre overblik over alle jeres sager, jeres materialeforbrug, tidsestimater, budgetter - og meget mere - på jeres projekter.

Læs mere

Få effektiviseret produktionsprocesserne

Driver du en produktionsvirksomhed, og vil du gerne nedbringe leveringstiden og minimere lagerbindingen? Manuelle processer er ofte det, der står i vejen. Gør det nemt at skabe automatiserede, integrerede processer i hele værdikæden. Let jeres håndtering af produktions-ordrer, trim lageret, maksimer udnyttelsen af produktionskapaciteten og bliv mere fleksible.

Læs mere

Styrk jeres kundeservice

Vejen til bedre kundeservice går over overblik over serviceopgaver og kompetencer. Med Business Central får du det hele samlet ét sted. Det sikrer bedre service og ressourceudnyttelse, fordi du med et klik kan allokere  rette medarbejder til de rette opgaver. Kørende medarbejdere får via smartphonen besked om opgave og rute samt adgang til kundens opgavehistorik.

Læs mere

HR & Personale

Hvis din virksomheds HR-ansvarlige kan automatisere hele paletten af HR-opgaver, kan tiden bruges til at udvikle medarbejderne og organisationen. Strømlin processerne med Business Central. Gør det nemt at få styr på og ændre informationer om f.eks. kontrakter, kvalifikationer samt kontaktoplysninger. Få også bedre overblik over fravær, analyser det og få bedre indblik.

Læs mere