-->

Genvejstaster i Business Central

- Lær hvordan du arbejder mere effektiv

Tastaturgenveje i Business Central gør det nemmere og mere effektivt at navigere til forskellige områder og elementer på en side.

Tastaturgenveje understøttes af de fleste webbrowsere, men funktionen kan variere en smule.

Hvis du benytter MacOS skal du bruge de genvejstaster der er angivet i parentes.

Generelle genvejstaster

ActionFor at gøre følgende
ALT + QÅbner hjælpeguiden Fortæl mig, hvad du vil foretage dig, der kan hjælpe dig med at finde en side, en rapport, en handling på den aktuelle side eller en artikel i dokumentationen.
TabFlyt fokus til det næste kontrolelement eller objekt på en side, f.eks. handlinger, knapper, felter eller listeoverskrifter.
Skift+TabFlytfokus til det forrige kontrolelement eller objekt på en side, f.eks. handlinger, knapper, felter eller listeoverskrifter.
EnterAktivere eller få adgang til det element eller kontrolelement, der er i fokus.
Alt+Pil nedÅbne en rulleliste eller slå en værdi for et felt op.
Alt+HøjrepilSe de transaktioner, der resulterede i en beregnet værdi i et felt.
EscLuk den aktuelle side eller rullemenu.

Navigere mellem rækker og kolonner

>
ActionSådan gør du i en listevisningSådan gør du i en feltvisning
Pil opFlyt i den samme kolonne til feltet i rækken ovenover.Flyt i den samme kolonne til feltet i rækken ovenover.
Pil nedFlyt i den samme kolonne til feltet i rækken nedenfor.Flyt i den samme kolonne til feltet i rækken nedenfor.
HøjrepilPå en skrivebeskyttet liste skal du i den samme række flytte til det næste felt til højre. På en redigerbar liste skal du flytte til højre i det aktuelle felt.Flyt i den samme række til det næste felt til højre.
Venstre pilPå en skrivebeskyttet liste skal du i den samme række flytte til det forrige felt til venstre. På en redigerbar liste skal du flytte til venstre i det aktuelle felt.Flyt i den samme række til det forrige felt til venstre.
TabPå en redigerbar liste skal du i den samme række flytte til det næste felt til højre.Ikke tilgængelig.
Skift+TabPå en redigerbar liste skal du i den samme række flytte til det forrige felt til venstre.Ikke tilgængelig.
Start
(Fn +venstre pil)
Flytte til det første felt i en række.Flytte til det første felt i en række.
End
(Fn + højre pil)
Flytte til det sidste felt i rækken.Flytte til det sidste felt i en række.
Page Up
(Fn + pil op)
Ruller for at vise rækkesættet over de aktuelle rækker i visningen.Ruller for at vise feltsættet over de aktuelle felter i visningen.
Page Down
(Fn + pil ned)
Ruller for at vise rækkesættet under de aktuelle rækker i visningen.Ruller for at vise feltsættet under de aktuelle felter i visningen.
Enter
(Fn + pil ned)
Åbne den record, som er knyttet til feltet.Åbner recorden.
Ctrl+EnterFlytte fokus til det næste element uden for listen.Flytte fokus til det næste element uden for listen.

Markere, kopiere og indsætte

ActionSådan gør du i en listevisningSådan gør du i en feltvisning
Ctrl+Home
(Fn + Ctrl + venstre pil)
Marker den første række på listen. Fokus flyttes til det første felt i rækken.Flytte til det første felt i første række.
Ctrl+End
(Fn + Ctrl + højre pil)
Marker den sidste række på listen. Fokus flyttes til det sidste felt i rækken.Flytte til det sidste felt i sidste række.
Ctrl + klik
(Cmd + klik)
Udvid markeringen af rækker til at omfatte den række, som du har klikket på.Ikke tilgængelig.
Skift + klikUdvid markeringen af rækker til at omfatte den række, som du har klikket på, og alle rækker imellem.Ikke tilgængelig.
Ctrl+Pil op
(Ctrl + Cmd + Pil op)
Flytter fokus til rækken ovenover og beholder markeringen af den aktuelle række.Ikke tilgængelig.
Ctrl+Pil ned
(Ctrl + Cmd + Pil ned)
Flytter fokus til rækken nedenfor og beholder markeringen af den aktuelle række.Ikke tilgængelig.
Ctrl + Mellemrumstast
(Ctrl + Cmd + mellemrum)
Udvid markeringen af rækker, så den omfatter den række, der fokuseres på.Ikke tilgængelig.
Ctrl+AMarkér alle rækker.Ikke tilgængelig.
Skift + pil opUdvid markeringen af rækker til at omfatte rækken ovenover.Ikke tilgængelig.
Skift+pil nedUdvid markeringen af rækker til at omfatte rækken nedenfor.Ikke tilgængelig.
Skift + Page Up
(Skift +Fn + pil op)
Udvid markeringen af rækker til at omfatte alle synlige rækker oven over den aktuelle markering af rækker.Ikke tilgængelig.
Skift + Page Down
(Skift + Fn + pil ned)
Udvid markeringen af rækker til at omfatte alle synlige rækker underneden den aktuelle markering af rækker.Ikke tilgængelig.
Ctrl+C
(Cmd + C)
Kopiér de markerede rækker til Udklipsholder.Ikke tilgængelig.
Ctrl+V
(Cmd + V)
Indsætte de markerede rækker fra Udklipsholder til den aktuelle side eller et eksternt dokument som Microsoft Excel eller e-mails i Outlook.Ikke tilgængelig.
F8Kopiere feltet i den samme kolonne i rækken ovenfor og indsætte det i den aktuelle række.Ikke tilgængelig.

Genvejstaster til søgning og filtrering af lister

ActionFor at gøre følgende
F3Skifter søgefeltet. Aktiverer søgefeltet, så du kan begynde at skrive søgeteksten. Hvis søgefeltet allerede er aktiveret, vender F3 tilbage til listen uden at rydde søgeteksten.
Skift+F3Åbner og lukker filterruden. Hvis filterruden ikke er åben, åbner Skift + F3 den og fokuserer på handlingen + Filter under Filtrer listen efter, hvor du ved at trykke på Enter kan begynde at tilføje et feltfilter.Hvis filterruden allerede er åben, lukker Skift + F3 den, men rydder ikke nogen af de filtre, du har tilføjet.
Ctrl+Skift+F3Åbner og lukker filterruden. Hvis filterruden ikke er åben, åbner Ctrl + Skift + F3 den og fokuserer på handlingen + Filter under Filtrer totaler efter, hvor du ved at trykke på Enter kan begynde at tilføje et filter for totaler.Hvis filterruden allerede er åben, lukker Ctrl + Skift + F3 den, men rydder ikke nogen af de filtre, du har tilføjet.
Alt+F3Skifter filtrering til denne værdi.Anvender et kolonnefilter på den valgte feltværdi på listen. Det har samme effekt, som hvis du vælger Filtrer til denne værdi i en kolonneoverskrift. Det åbner filterruden, indstiller filteret til den valgte værdi, mens fokus forbliver på cellen på listen. Hvis kolonnen allerede er filtreret, fjerner Alt + F3 filteret i den pågældende kolonne.
Skift+Alt+F3Åbnes filterruden og føjer et filter til den valgte kolonne på listen. Fokus er på det nye filterfelt, som gør det muligt at begynde at skrive filterkriterierne med det samme.Det har samme effekt, som hvis du vælger Filter i kolonneoverskriften. er menu. Viser filterruden, tilføjer filtret, indstiller fokus på det, så brugeren kan angive en værdi, der skal filtreres efter.Hvis der allerede er et filter i feltet, tilføjes et nyt filter.
Ctrl + Skift + Alt + F3Nulstiller filtre. Dette har samme effekts, som hvis du vælger Nulstil filtre i filterruden, og det gælder for feltfiltre og filtre for totaler. Filtre vender tilbage til standardfiltrene for den aktuelle visning. Hvis den aktuelle visning er Alle, svarer dette til at vende tilbage til en ufiltreret visning med alle poster.
Ctrl+EnterVender tilbage til listen fra filterruden.

 

Business Central Basic

Kun Microsoft Cloud

Til nye startup eller mindre virksomheder, har behov for de mest basale funktioner Finans, Salg, Lager.

249

Pr. måned. pr. bruger.

Business Central Essentials

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Til virksomheder, der har brug for avanceret Finans, Lagerstyring, CRM, Salg og Indkøb, sag/projekt.  

440 / 569

Pr. måned. pr. bruger

Business Central Premium

Microsoft Cloud / Inventio Cloud

Samme funktioner som Essentials +  produktionsstyring og servicemodul.

629 / 669

Pr. måned pr. bruger