-->

ESG-rapportering - få hjælp af Inventio.IT

skrevet af:
Kategori ERP

Hvad er ESG-rapportering og hvordan lærer du at mestre det?

ESG rapportering er en del af EU´s fokus på at sikre bæredygtighed og grøn omstilling. ESG handler krav til at virksomheder skal rapportere på deres miljøaftryk på en fastlagt række områder.

 

ESG-rapporten skal være en fast del af jeres regnskab, og det er vigtigt for jer at forstå, hvordan det nye lovkrav påvirker jeres regnskabs- og rapporteringsrutiner.

 

Kravet indføres fra 2024 for større virksomheder, og vil gælde for rigtig mange andre virksomheder fra 2026 og årene derefter.

 

Det er vigtigt at forstå hvordan det nye krav påvirker jeres regnskabs- og rapporteringsrutiner.

 

Så husk at tage ESG kriterierne i betragtning. Det handler om at være ansvarlig over for miljøet, klimaet, medarbejderne og samfundet som helhed. Det er ikke kun godt for virksomheden, men også for den grønne omstilling og dermed vores fremtid.

 

Hvad er ESG kriterierne?

Der er forskellige ESG-kriterier - E står for Environmental, S for Social, and G for Governance (Miljømæssige, Sociale og Ledelsesmæssige) kriterier.

 

Disse kriterier bruges i investeringer og virksomhedsstyring for at vurdere en virksomheds bæredygtighed og påvirkning på samfundet.

 

De miljømæssige kriterier - som vi kan hjælpe jer med at rapportere på - fokuserer på en virksomheds indvirkning på jorden og naturressourcerne. Det kan omfatte reduktion af CO2-udledning, energieffektivitet, affaldshåndtering og beskyttelse af biodiversitet.

 

Sociale kriterier handler om en virksomheds sociale påvirkning, både internt og eksternt. Det kan inkludere arbejdsforhold, lige muligheder, mangfoldighed, menneskerettigheder, og støtte til lokalsamfundet.

 

Ledelsesmæssige kriterier vurderer virksomhedens ledelsesstruktur og praksis. Det kan omfatte god selskabsledelse, økonomisk gennemsigtighed, risikostyring og etik.

 

Hvilke miljødatakilder skal der rapporteres på?

Effektiv ESG-rapportering begynder med identifikation af relevante miljødatakilder. Disse kilder skal omhyggeligt udvælges for at sikre, at indsamlingen er både dækkende og præcis. Det kan f.eks. være data om:

 

 1. Drift:Inkluderer energiforbrug, vandforbrug og affaldsgenerering.
 2. Leverandørinformation: Omfatter miljøpåvirkning i forsyningskæden.
 3. Produktlevetidsanalyser: Livscyklusvurderinger af produkternes miljømæssige påvirkning.
 4. Regulatoriske rapporter: Tidligere indsendte miljørapporter og compliance dokumenter.

 

Ja. I kommer til at bruge lidt ressourcer på at blive klar til ESG-rapportering. Men - det er også værd at tænke på, at indsatsen faktisk kan styrke jeres virksomhed.


Virksomheder, der er miljøbevidste, går ind for bæredygtighed står stærkere overfor den voksende gruppe af kunder, investorer m.v., der går op i den miljømæssige ansvarlighed hos virksomhederne og generelt i samfundet.

Automatisering af ESG-rapporteringen sætter turbo på processen og øger kvaliteten

 

I kommer typisk til at måle på flere forskellige miljøaftryksdata.

 

Det betyder, at det nye krav om ESG rapportering vil for de fleste virksomheder betyde, at de skal finde automatiserede, digitale måder at indsamle, kvalitetssikre og samle flere forskellige ESG-data om jeres virksomheds miljøaftryk i én rapport.

 

Automatisering af ESG-rapporteringen har flere fordele. Du får fjernet tidskrævende og manuelle processer, hvilket sparer tid og ressourcer for virksomhederne.

 

Automatisering sikrer også nøjagtighed og pålidelighed i rapporteringen, da det eliminerer risikoen for fejl.

 

Derudover giver automatisering jer bedre indsigt og analyse af miljøaftrykket, hvilket hjælper jer med at identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer.

 

Vi anbefaler, at I anvender et værktøj som Power BI, der kan hjælpe jer med at automatisere hele processen fra indsamling, analyse og visualisering af ESG-data på en meget effektiv og transparent måde ved hjælp af dynamiske dashboards.

 

Vores Power BI specialister kan hjælpe jer med at udvikle datamodel, der automatisk henter de korrekte miljødata fra den datakilde, I anvender.

 

Ved at automatisere ESG-rapporteringen fra a-å med en Power BI løsning fra Inventio.IT, kan virksomheden kort sagt opnå en effektiv overholdelse af de nye EU-krav.

 

Skab overskuelige rapporter

Power BI transformerer komplekse ESG-datasæt til rapporter, som gør det nemt både at vise, at I overholder de nye ESG-krav og dele resultaterne med relevante instanser.

 

 1. Indsaml miljøaftryksdata:Start med at samle alle relevante data om virksomhedens miljømæssige, sociale og governance aspekter.
 2. Integrer de datakilder, der skal levere jeres miljøaftryksdata
 3. Strukturer og analysér data: Anvend Power BI's værktøjer til at organisere dataene og fremhæv de vigtigste indsigter gennem analyser.
 4. Design og tilpas dashboards: Skab skræddersyede rapporter og dashboards, der visuelt repræsenterer ESG-dataerne i en letforståelig format, og opdateres efter fastsatte intervaller.
 5. Kommunikér resultaterne nemt: Brug rapporterne til at kommunikere effektivt med interessenter og dokumentere jeres ESG-indsats.
 6. Benyt alarmer og notifikationerfor omgående at reagere på afvigelser.
 7. Rapportertil relevante modtagere via automatiserede og tilpassede rapporter fra Power BI.
 8. Få sikkerhed for datakonsistens: Ved at bruge data fra veldefinerede kilder, opnår I et troværdigt billede af jeres ESG-initiativer og får reduceret fejl.
 9. Power BI giver jer de bedste forudsætninger for at dokumentere jeres bæredygtighedstiltag og kommunikere disse troværdigt og effektivt.


Få effektiv ESG-rapportering - deltag i vores ESG Workshop

Få overblikket på vores ESG Workshop, individuelt tilrettelagt for jer. Her vil vores konsulenter dykke ned i hvordan I planlægger ESG-processen og sikrer en effektiv dataindsamling og analyse med Power BI.

Ud fra jeres virksomhedstype og branche, ser vi på hvordan I:

 

 1. Definerer hvilke miljøaftryksdata, der skal danne grundlag for jeres ESG-rapportering,
 2. Afklarer hvilke datakilder der skal anvendes
 3. Får styr på, hvordan I konkret kan bruge Power BI til at automatisere rapporteringen

 

Er du interesseret i en ESG Workshop med fokus på jeres situation og branche, så kontakt Carina Skytt Bendixen på csb@inventio.it eller Lars Andersen på laa@inventio.it.