-->

Gør nøgletal nemt med BI - fra indsamling til præsentation

skrevet af:
Kategori ERP

Hvilke nøgletal er vigtige at kende, og hvordan gør Business Intelligence dem lettere at indsamle og analysere?

Nøgletal og nøgletalsanalyser er vigtige, fordi de gør dig klogere på din virksomheds situation her-og-nu, samt tydeliggør potentielle udviklingsområder.

 

Når man taler om virksomhedens nøgletal, refererer man typisk til en række tal, der bruges til at evaluere virksomhedens økonomiske performance.

 

Disse nøgletal kan være alt fra omsætning, resultatmargin, egenkapital, til gældsgrad og mange andre.

 

At finde den samlede værdi af virksomhedens nøgletal kræver, at man først identificerer de relevante tal, og derefter vurderer deres individuelle betydning for virksomhedens performance.

 

 

1. Hvilke nøgletal skal jeg indsamle?

 

Når du som økonomichef skal beregne dine nøgletal, er det vigtigt at indsamle de rette data.

 

Først og fremmest skal du have adgang til dine virksomheds regnskaber, da disse vil danne grundlaget for din beregning.

 

Dernæst skal du have oplysninger om din virksomheds omsætning, omkostninger og investeringer i den periode, du ønsker at beregne nøgletallene for.

 

Disse oplysninger kan du indhente fra din økonomiafdeling, eller i dine regnskaber. Du skal også have oplysninger om din virksomheds aktiver, herunder både de langsigtede og de kortsigtede.

 

Dette inkluderer blandt andet virksomhedens ejendomme, maskiner og udstyr samt din virksomheds likvide midler.

 

Endelig er det vigtigt at have data om din virksomheds gæld og forpligtelser, herunder både kortfristet gæld og langsigtede lån og kreditter.

 

Disse oplysninger kan hjælpe dig med at beregne nøgletal som gældsgrad og rentabilitet. Når du har gjort dette, kan du begynde at sammensætte en samlet vurdering af virksomhedens økonomiske tilstand.

 

Det er vigtigt at bemærke, at den samlede værdi af virksomhedens nøgletal ikke nødvendigvis er en simpel sum af de enkelte nøgletal.

 

Det er snarere en evaluering af, hvordan de enkelte nøgletal spiller sammen, og hvordan de påvirker hinanden i forhold til virksomhedens samlede performance.

 

 

2. Hvilke økonomiske nøgletal er vigtige at kende?

 

Først og fremmest er det vigtigt at se på virksomhedens omsætning og bruttofortjeneste (fortjeneste minus direkte omkostninger) og nettofortjeneste (minus alle driftsomkostninger og skatter).

 

Følgende økonomiske nøgletal er vigtige at kende:

 

Nøgletal om jeres indtjeningsevne

  • Afkastningsgrad
  • Overskudsgrad
  • Egenkapitalens forrentning

 

Nøgletal om jeres omsætningshastigheder

  • Dækningsgrad
  • Aktivernes omsætningshastighed

 

Nøgletal om virksomhedens økonomiske situation

  • Soliditetsgrad
  • Likviditetsgrad

 

 

3. Hvilke fordele er der ved at automatisere nøgletals-processen?

Hvis du for alvor vil gøre nøgletal til en fast del af hverdagen, er der ofte store gevinster at hente ved at automatisere processen fra dataindsamling til præsentation.

 

Specielt hvis I har flere datakilder, er automatisering af processerne med til at gøre hele nøgletals-processen smidigere, mindre ressourcetung og langt mere fleksibel.

 

Automatisering af processer som indsamling, analyse og præsentation af data, gør hele processen med at følge med i virksomhedens økonomi langt mere fleksibel og effektiv.

 

Automatiseringen sikrer, at det hele foregår i realtid, hvilket giver jer et præcist øjebliksbillede:

 

Hvor går det godt i forretningen her og nu? Hvor er der plads til optimering?

 

 

4. Hvilke fordele giver Business Intelligence mig i forbindelse med nøgletal?

 

Ved at bruge et Business Intelligence-værktøj, som f.eks. Power BI, til automatisering, kan din virksomhed lave rapportering/opsætte KPI´er på præcis de nøgletal, I ønsker.

 

Med et BI-værktøj får I desuden speedet hele rapporteringsprocessen op - fra dataindsamling, dataanalyse og præsentation.

 

Rapporteringen i Power BI vises som grafiske diagrammer via dashboards. Her kan I i realtid se den nyeste udvikling inden for et forretningsområde når og hvor som helst.

 

BI gør det med andre ord meget, meget nemmere for alle at se relevante nøgletal, fordi I slipper for at manuelt at hente og sammenholde data fra forskellige systemer.

 

Med BI kan I dermed øge transparensen i jeres nøgletal. Det bliver f.eks. nemmere at få svar på spørgsmål som:

 

Hvor skal vi foretage bedre prioriteringer? Hvor skal vi fortsætte med at gøre det, vi allerede gør? Hvor skal vi gøre mere af det, som ifølge nøgletallene virker godt for virksomhedens indtjeningsevne?

 

 

5. Du kan f.eks. bruge Business Intelligence til at analysere disse nøgletal:

 

Årets resultat & balance

Med et BI-værktøj som f.eks. Power BI kan du opsætte KPI´er på virksomhedens resultatopgørelse/balance og på basis heraf lave analyser.

 

Det giver dig overblik over virksomhedens resultatudvikling over tid, ligesom du kan sammenholde resultat/balance med budgettet og reagere, hvis analyserne viser behov for det.

 

Budget

Budgettet er og bliver et væsentligt styringsværktøj for driften af din virksomhed, og et relevant værktøj for både medarbejdere og ledelse.

 

Med kan de enkelte målinger eller statistikker sammenholdes med de tilsvarende budgettal.

 

Bidragsanalyser (DB/DG analyser)

 

Er I en salgsvirksomhed, kan de enkelte varer i jeres varesortimentet bidrage forskelligt til virksomhedens samlede resultat.

 

Med Business Intelligence kan I få overblik over overskudsandele målt på varegrupper/varenummer, og bruge analysen til se på, hvilke varer der bidrager mest og mindst til indtjeningen.

 

Omkostningsanalyser


Med et BI-værktøj kan I analysere jeres resultatudvikling på projekter, afdelinger og eventuelle datterselskaber set over tid - måned eller år, og holde det op mod budgettet.

 

Analysér diverse omkostnings- og udgiftskonti ud fra økonomiske nøgletal. Lav rapportering på afvigelser på baggrund af opstillede KPI´er og opdag hvor der eventuelt er behov for re-budgettering og gen-planlægning.

 

Det var blot nogle få eksempler på, hvordan du med fordel kan bruge BI, f.eks. Power BI, til at få endnu mere værdi ud af jeres nøgletal.

 

Læs mere om Power BI

 

 

 

Du kan kontakte en af vores rådgivere på telefon, mail eller via chatten.

Hans Juul-Olsen
Business Unit Manager
Telefon: 20 88 36 43
E-mail: hjo@inventio.it
Michael de Blanck
Key Account Manager
Telefon: 44 52 40 76
E-mail: mdb@inventio.it
Stefan Bech Houmann
Key Account Manager
Telefon: 30 92 55 41
E-mail: sbh@inventio.it
Troels Thisted
Key Account Manager
Telefon: 44 52 21 38
E-mail: tth@inventio.it
Søren Christensen
Account Manager
Telefon: 44 52 33 18
E-mail: sdc@inventio.it