-->

Hvad er Business Central

skrevet af:
Kategori ERP

Hvad er Business Central (Dynamics 365 Business Central)? Det får du svaret på nedenfor. 


Hvad er Business Central? Det er den nyeste, cloudbaserede generation af Microsofts ERP-systemer. 

 

Løsningen har til formål at forbinde alle din virksomheds forretningsprocesser, digitalisere og optimere forretningskritiske arbejdsgange og sikre central styring af jeres data og ressourcer.

 

Værdiskabelsen med Business Central ligger i frigivet tid, bedre dataflow og forbedring af virksomhedens evne til at udnytte data fra hele værdikæden.

 

Et bedre dataflow giver helt nye muligheder for at få skabt øget indblik i virksomhedens potentiale og udfordringer.

 

Med til at besvare spørgsmålet "hvad er Business Central" hører også, at løsningen er en del af Microsoft Dynamics 365 brandet. Produktets fulde navn er Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Hvad kan Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central indeholder funktioner til digitalisering og optimering af din virksomheds processer indenfor økonomi, salg, lager, indkøb, ordre, sags- og projektstyring, HR og produktion.

 

Alle processer og ressourcer, der indgår i driften af jeres virksomhed, samles i ét integreret system, der kan det hele.

 

Alle funktioner bygger på princippet én database, én forretningslogik. Det betyder, at alle funktioner virker perfekt sammen. Samt at data kan bruges på tværs af alle funktioner og afdelinger.

 

Det muliggør digital transformation, der skaber værdi gennem mere strømlinede arbejdsgange, frigivet tid og mulighed for at binde virksomhedens processer og data sammen i ét intelligent flow.

 

Data kan bringes derhen, hvor medarbejderne har brug for dem via smartphones, tablets eller pc´er.

 

Den nyeste generation af Microsofts forretningssystemer gør det med andre ord muligt for jer at styre og samle alt ét sted.

 

Hvordan virker Dynamics 365 Business Central?

Som nævnt binder Dynamics 365 Business Central alle virksomhedens forretningsprocesser og data sammen i ét intelligent flow på tværs af alle brugere og afdelinger.

 

Med processer og data, der arbejder perfekt sammen ét sted, bliver I mere effektive i det daglige, samtidig med, at jeres data kan udnyttes bedre.

Det betyder, set oppe fra helikopteren, at:

 

Økonomiafdelingen kan f.eks. effektivisere arbejdsgangene, når de modtager og betaler fakturaer, eller fakturerer og modtager betaling fra kunder og laver månedsluk og årsregnskab.

 

Økonomi kan desuden få bedre budgetkontrol. Det sikres af, at økonomifolkene kan se alle transaktioner i detaljer, spore udgifter og indtægter på tværs af afdelinger, produkter, services. Eller en hvilken som helst anden dimension. budgetkontrol.

 

Salgsafdelingen får med salgs- og marketingværktøjerne nemmere ved at lave, gemme og genfinde kontakter, ordrer, budgetter og gå efter de rigtige leads, tjekke lagerstatus m.v.

 

Lagerfolkene kan hurtigt og fejlfrit modtage, placere, plukke, og levere de rette produkter til kunderne.

 

Indkøbsafdelingen bliver automatisk holdt ajour om indkøbsbehovet, så de kan bestille nye varer.

 

Ledelsen kan få bedre indblik i virksomhedens udvikling og resultater og tage bedre beslutninger hurtigere. Og meget, meget mere.

 

Samler og integrerer værktøjer til hele virksomheden

Med alle data og værktøjer samlet ét sted i Dynamics Business Central, kan I få skabt en standardiseret og effektiv måde arbejde på, som gør det lettere og hurtigere for alle at få løst opgaverne.

 

Værktøjer til økonomiafdelingen

Business Central tilbyder, blandt meget andet, stærke værktøjer til økonomiafdelingen - lige fra værktøjer til det daglige bogholderi, fakturering, moms og regnskab generelt, til økonomistyring og finansrapportering.

 

I har mulighed for at lave driftsbudgetter og holde dem op mod jeres regnskabstal og se dækningsbidrag, hvis I sælger varer - det allervigtigste nøgletal.

 

Går det som planlagt, eller går det bedre? Derudover kan I se jeres likviditet, kalkulere priser, og vurdere og udforske nøgletal i driftsøkonomien.

 

Løsningen tilbyder som standard en del automatik til økonomiafdelingen, men I kan nemt automatisere endnu mere med apps.

 

Værktøjer til salgsafdelingen

Med salgs- og CRM-delen kan I gøre jeres salgsprocesser mobile, og dermed flytte alle vigtige informationer ud, hvor sælgerne er.

 

Det sparer tid og administration, og åbner for nye mersalgsmuligheder, når sælgerne ude hos kunden kan skrive ordrer, tjekke lagerstatus og se den enkelte kundes aftaler samt købs- og betalingshistorik. 

 

Ønsker du at gøre disse forretningsfordele til virkelighed, er CRM-delen i Business Central et godt sted at starte.

 

Værktøjer til lageret

Lokations- og lagerstyringsværktøjer letter jeres lagerprioritering, disponering og styring af pris- og rabataftaler samt lokationer.

 

I kan f.eks. nemt at håndtere og spore varer, samt overvåge transaktioner samt foretage lagerprioriteringer.

 

Dermed kan I få hjælp til at minimere både anlæg og indirekte omkostninger. Desuden kan I få glæde af værktøjer, der effektiviserer jeres ordrehåndtering, pluk levering og fakturering. Indkøbsfolkene holdes løbende ajour med lagerbeholdningen.

 

Indkøb af tilbagevendende varer kan desuden automatiseres alt efter varebeholdningen. Behovsplanen giver overblik over fremtidige behov - bl.a. via simuleringer af forskellige scenarier.

 

Det giver mulighed for at mindske lagerbindingen.

 

Værktøjer til styring af sager og projekter


At gennemføre et projekt med succes stiller krav til projektlederens evne til at håndtere de enkelte aspekter af hvert projekt samtidigt - herunder pengestrøm, information, materialer og menneskelige ressourcer.

 

Sags- og projektstyringsdelen sikrer nem, omkostningseffektiv håndtering af alle projekttyper - dvs. både fastbudget og løbende samt interne og eksterne projekter.

 

Projektledere får også mulighed for at se projekterne fra forskellige synsvinkler. Det giver alle involverede adgang til de informationer, de har brug for - hvad enten de blot ønsker at få et overblik, eller dykke ned i detaljerne.

 

Samtidig kan projektdeltagerne betjene sig selv via fjernadgang til opdaterede projektinformationer, uanset hvor projektdeltagerne befinder sig. Løsningen medvirker således til at I får bedre overblik og ikke risikerer kostbart ressourcespild.

 

Værktøjer til produktion


Business Central indeholder værktøjer, der kan optimere virksomhedens produktionsprocesser. Du kan f.eks. få et grafisk overblik over aktiviteterne.

 

Kapacitets- og Materialestyringsplanlægningen gør det muligt at opnå en stram planlægning, minimere huller i produktionen, og få produkterne hurtigere på markedet.

 

Dertil kommer brugervenlige funktioner som versionsstyring af styklister, som sikrer at alle ændringer i styklister kan spores og at alle forespørgsler kan besvares.

 

Avancerede Shop Floor Control faciliteter automatiserer beregningen af løn til den enkelte medarbejder på baggrund af opsamlet, præcis information om forbrugt tid, mødetider og produktioner.

 

Værktøjer til HR

Digital HR-styring letter processen med at rekruttere og udvælge de rigtige kandidater

HR-ansvarlige at rekruttere og udvælge kandidater, og dele information med det team, der skal ansætte.

 

Det indbyggede HR-system hjælper jer med at skabe overblik, så både I og jeres kandidater oplever den optimale rekrutteringsproces.

 

Desuden giver HR-styring i Business Central jeres HR-ansvarlige de bedste forudsætninger for at tage ejerskab af udvælgelsesprocessen gennem nem adgang til kandidaternes profiler og meget mere.  

 

Med alle data og værktøjer samlet ét sted, kan I få skabt en standardiseret og effektiv måde arbejde på, som gør det lettere og hurtigere for alle at få løst opgaverne.

 

Hvad koster Business Central

Inventio.IT kan levere Business Central via vores egen eller Microsofts sky. Priserne varierer alt efter dit valg af sky, fordi du får forskellige muligheder.

 

I vores sky koster Business Central fra kr. 249 pr. bruger pr. måned. I Microsofts sky (SaaS) koster applikationen fra kr. 440 pr. bruger pr. måned. Se priser.

 

Hvordan driftes Business Central?


Hos Inventio.IT kan du få Business Central på to måder: Enten i vores eller i Microsofts sky.

 

Business Central online i Inventio.IT´s sky:

 • Business Central online afvikles i Inventio.IT´s cloud-miljø
 • Giver dig adgang til tre funktionspakker: Basic, Essentials og Premium
 • Virker gennem en browser
 • Automatiske opgraderinger
 • Du kan udvide med apps (SMARTapps fra Inventio.IT) og masser af 3. parts- og API-løsninger.
 • Licensen kan lejes eller købes alt efter, om din løsning er standard eller tilpasset med Extensions

 

Business Central SaaS (Software as a Service) i Microsofts sky:

 • Afvikles i Microsofts cloud-miljø (SaaS Cloud)
 • Giver dig adgang til to funktionspakker: Essentials og Premium
 • Automatiske opgraderinger af funktionalitet og apps
 • Udvid med apps til din løsning
 • Licensen lejes 

 

Læs mere eller få gratis sparring.