-->

Udnyt det skjulte digitale potentiale i produktionsprocesserne

D.   /   Kategori ERP

Produktionsvirksomheder kan øge effektiviteten med 28% med øget digitalisering. Men hvor skal du sætte ind? Få svaret her.

Manuelle arbejdsgange og uforbundne processer er ofte det, der står i vejen for at produktionsvirksomheder kan realisere deres fulde potentiale.

Alligevel er 60% af virksomhederne i branchen lavtdigitaliserede, primært blandt mindre og mellemstore produktionsvirksomheder - selv om produktionsvirksomheder er blandt de virksomheder, der står til at høste store effektivitetsgevinster med øget digitalisering. Med digital intelligens kan en produktionsvirksomheds effektivitet øges med gennemsnitligt 28%, og omkostningerne reduceres markant.

Men hvor skal I sætte ind for at høste det skjulte potentialet?

Udnyt det skjulte potentiale
Analyser viser, at de administrative processer i en produktionsvirksomhed gemmer på et skjult potentiale, som er nemt at udnytte, men som relativt få virksomheder har realiseret i dag. Der, hvor det for alvor betaler sig at sætte ind, er eksempelvis på jeres processer omkring lagerstyring, montage og pakning. 

Det er dette skjulte potentiale, som Inventio.IT kan hjælpe jer med at realisere med ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Centrals produktionsstyringsdel giver jer adgang til de nyeste digitale muligheder for at optimere og effektivisere jeres processer på tværs af planlægning, lagerstyring, produktion og økonomi.

Hvis du vil udnytte digitalisering fuldt ud, er dit valg af partner vigtigt. Her hos Inventio.IT har vi kombineret dyb indsigt i produktionsbranchen og best practise i brugervenlige løsninger. Og vores konsulenter er klar til at hjælpe dig med at få svar spørgsmål som for eksempel:

  • Hvordan får jeg styr på lageret?
  • Hvordan letter jeg dialogen mellem sælgerne og produktionsfolkene?
  • Hvordan håndterer og genfinder jeg forretningsdokumenter mest effektivt?
  • Hvordan får jeg overblik over det kommende materiale- og ressourcebehov?
  • Hvordan skaber jeg dynamik i produktionsplanlægningen?
  • Hvordan sikrer jeg et bedre overblik over procesflowet, når jeg bruger underleverandører?


Få styr på lageret

Med bedre overblik over produktionsbehovet, binder du ikke investeringer i for store lagre råvarer og halvfabrikata. Business Centrals lagerdel kan sikre jer et fornuftigt forhold mellem lager og behov allerede i salgsleddet via overblik over styklistebehov og indkøbsforslag, kritiske beholdninger, mankolister m.v. Mulighed for stregkoder kan skabe endnu større lageroptimering, f.eks. ved kaoslager.

Bedre dialog mellem salg og produktion
Sælgere og produktionsfolk taler i mange tilfælde forskellige "sprog", hvilket ofte kan gå ud over dynamikken i salgsprocessen. Denne barriere kan du undgå ved at give sælgerne mulighed for nemt at sammensætte produkter og viderebringe data om dette til produktionen.

Få overblik over behovet med forecast
Med forecast sikrer I, at salg, indkøb og produktion nemt og hurtigt kan se kunde- og leverandøranalyser og dermed lettere styre f.eks. sæsonfordelinger, brutto- og nettobehovsberegninger, og få bedre overblik over det fremtidige behov for ressourcer, kapacitet og materialer.

Håndter ændringer bedre
Produktionsplanlægningsfunktionerne sikrer, at I bedre kan håndtere ændringer pga. hasteordrer, udskydelser, materialebrister etc. og opnå en mere dynamisk tidsrapportering. Med øget digitalisering kan I bedre håndtere ændringer i produktionen, og samtidig leve op til kundernes skrappe leverings- og priskrav.

Spar tid med digitale dokumenter
Digital udveksling af fx ordrebekræftelser, følgesedler, fakturaer, tilbud m.v. sparer tid og fejl.

Styr underleverandører bedre
Med underleverandørstyring får planlæggerne mulighed for at markere underleverandør­operationer i styklisten. Systemet opretter automatisk specifikke indkøbsordrer på underleverandøroperationer, og forskyder automatisk produktionsplanen med den tid, som underleverandøren tager om at udføre jobbet.

Planlæggerne kan markere hvilke materialer, der hører til den pågældende underleverandør­operation, hvilket gør det lettere at levere komponenter til underleverandøren i takt med at I færdiggør dem.

Med produktionsdelen i Business Central kan du opfylde præcis de behov, I har:

Produktion til enkle behov
Med Business Central´s standardfunktionalitet til produktionsstyringsdel kan I nemt effektivisere jeres produktionsordrer, materialelister, kapacitetsstyring, indkøb og forecasting m.v. 

Produktionsstyring til mere komplekse behov
Med Inventio.IT´s konsulenter og Business Central får I nem adgang til best practices værktøjer, der effektiviserer jeres administration, salg, produktion, logistik og planlægning, samt optimerer jeres leveringstid og konkurrenceevne.

Fødevareproduktion
Din fødevarevirksomhed kan nemt øge produktiviteten fra indkøb til leveringsklar fødevare med stærke digitale værktøjer, der forenkler og optimerer jeres produktion og sporbarhed, mindsker spild, letter administration, og effektiviserer indkøb og lager.

 

Læs mere om produktion med Business Central
Få sparring af en konsulent