-->

Optimer din virksomhed med Business Central i Microsoft cloud

skrevet af:
Kategori ERP

Få indblik i, hvordan du kan optimere din virksomhed med Business Central i Microsoft Cloud og samtidig opfylde den nye bogføringslov.

Microsofts cloudplatform, kaldet Azure, er der, hvor tusindvis af virksomheder over hele verden har deres Microsoft Dynamics 365 Business Central. Men hvad er egentlig fordelene ved at have Business Central i skyen, fremfor at have Business Central, eller andre ældre systemer, på en server hos jer selv eller en hostingpartner? 

Det korte svar er, at du opnår virkelig mange fordele med Business Central i Microsofts sky. Det lidt længere svar er, at du får et økonomi- og ERP-system, der er godkendt i forhold til den nye bogføringslov, og som virker med alle apps og tjenester hele Microsoft cloud-økosystem.

 

Det lange, lidt mere komplicerede svar er det, vi bruger lidt spalteplads på her. Vi har valgt at udfolde og beskrive 9 vigtige fordele, som du får med Business Central i Microsofts sky. 

 

Så hæld en kop kaffe op, og læs med, når vi dykker ned i fordelene du får ved at vælge Business Central i Microsofts sky. Opstår der spørgsmål undervejs, er vi selvfølgelig klar til at hjælpe dig.


De 9 fordele, vi vil fremhæve er:

 

 1. Du får et bogføringssystem, der er godkendt til den nye danske bogføringslov
 2. Du får Microsoft hidtil mest avancerede sikkerhedsteknologi
 3. Du kan optimere omkostningerne
 4. Du får en høj ydeevne
 5. Du kan bruge data fra Business Central i Microsoft 365-programmer, Teams og hele Microsoft cloud-økosystemet
 6. Integrer med andre systemer og værktøjer via API
 7. Du kan udvide med nye brugere og afdelinger med et par klik
 8. Tilpas Business Central i Microsoft cloud til dine behov
 9. Du er altid på nyeste version - opdatering sker automatisk

 

 

Godkendt til den nye danske bogføringslov

 

Business Central i Microsoft Cloud Azure er godkendt af Erhvervsstyrelsen som et digitalt bogføringssystem, der lever op til kravene i den nye bogføringslov. Det betyder, at du med Business Central i Microsofts sky ikke skal tænke mere på, om du har et lovligt bogføringssystem. 

 

Med Business Central i Microsofts Cloud får du et bogføringsprogram, der opfylder ethvert krav til korrekthed, digital opbevaring og mulighed for revision i forbindelse med jeres bogføring og regnskab.

 

 

Regnskabsmæssig korrekthed - med Business Central i Microsofts sky har man et bogføringssystem, der opfylder kravene til hvad der er korrekt registrering og dokumentation af økonomiske transaktioner, herunder indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

 

 

Opbevaring af regnskabsmateriale: Virksomheder med Business Central i Microsofts sky er rustet til at opbevare deres regnskabsmateriale digitalt i den periode på 5 år, som lovgivningen kræver. Dette inkluderer opbevaring af fakturaer, kvitteringer, bankudskrifter og andre relevante dokumenter, der er nødvendige for at kunne redegøre for virksomhedens økonomiske aktiviteter.

 

 

Revision og kontrol: Virksomheder kan være underlagt revision og kontrol fra Erhvervsstyrelsen for at sikre overholdelse af bogføringsloven. Dette kan omfatte gennemgang af regnskabsmateriale, verifikation af transaktioner og vurdering af regnskabspraksis. Ved at vælge Business Central i Microsoft Azure kan I nemt stille alt regnskabsmateriale til rådighed for revision.

 

Microsofts til dato mest avancerede sikkerhedsteknologi

 

I skyen hos Azure behandles alle data med strenge sikkerhedsprotokoller, der matcher internationalt anerkendte standarder. Business Central drager fordel af Microsofts massive investeringer i sikkerhed, hvorved jeres data er beskyttet mod uautoriseret adgang og cybertrusler.

 

Øget sikkerhed opnås gennem løbende overvågning og avanceret trusselsdetektion. Azure's sikkerhedscenter tilbyder realtidsindsigt og automatiske reaktioner på potentielle trusler, som straks neutraliseres. Dette sikres gennem en kombination af maskinlæring, adfærdsanalyse og sikkerhedseksperternes løbende arbejde.

 

Med Business Central i Microsoft Cloud kan I derfor være trygge ved, at data i jeres ERP-system omfattes af højeste sikkerhedsniveau.

 

Avanceret sikkerhedsinfrastruktur

 

Microsoft Azure tilbyder Business Central robuste sikkerhedsmekanismer, der sikrer virksomhedsdata mod digitale trusler.

 

I Microsofts cloud er data krypteret både under transmission og lagring, hvilket sikrer en konstant beskyttelse af følsomme oplysninger.

 

Kombinationen af flerlags-sikkerhed og overholdelse af strenge standarder giver en urokkelig garanti for jeres dataintegritet og -fortrolighed. Desuden tilbydes løbende audits og overvågning til at holde systemet skarpt og sikret.

 

En vigtig fordel ved Azure's infrastruktur er dens evne til at håndtere og opdatere sikkerhedspolitikker automatisk, således at I altid har den nyeste, højeste beskyttelse.

 

Effektiv databeskyttelse

I en verden, hvor data er afgørende for forretningsdriften, er forebyggelse af datatab en topprioritet. Microsoft Azure, som understøtter Business Central, er designet til at minimere risikoen for datatab markant. Gennem redundans i datacenteret, består dataene på flere fysiske lokationer, hvilket reducerer risikoen for tab ved eventuelle nedbrud. Således sikres forretningskritiske informationer mod tab. Desuden er automatiseret backup en del af Azure.

 

Vedligeholdelse uden driftsstop for jer

 

Skyen gør det muligt at vedligeholdelse, i form af f.eks. kritiske opdateringer og patches, sker uden nedetid for brugerne.

 

Løbende risikovurdering og trusselsforebyggelse er nødvendig for at sikre, at virksomhedens data forbliver intakte og sikre. Med implementeringen af Business Central på Azure-platformen, får din virksomhed fordel af en service, der omfatter de bedste praksisser for datasikkerhed og compliance, på linje med EU's Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre relevante love.

 

 

Optimer omkostningerne

 

Administration af IT på egne servere kan hurtigt blive en dyr affære for virksomheder. Med Business Central i Azure betaler du derimod kun for faktisk forbrug.

 

Skalerbarheden i cloud-løsningen betyder, at kapaciteten kan justeres dynamisk, alt efter virksomhedens behov. Dette eliminerer behovet for store opstartsinvesteringer i hardware og giver fleksibilitet i omkostningsstrukturen.

 

Behovsbaseret skalerbarhed muliggør en variabel omkostningsmodel, som kan tilpasse sig virksomhedens vækst og konjunktursvingninger.

 

Betal efter forbrug-prisstruktur

 

Med Business Central i Azure betaler din virksomhed kun for de ressourcer, de aktivt udnytter.

 

 • Fleksibel skalerbarhed: Betal kun for den kapacitet og de brugere, I anvender.
 • Nedskalering ved lavere behov: Sænk udgifterne i perioder med mindre aktivitet.
 • Automatiseret ressourcestyring: Systemet tilpasser ressourcer efter behov uden manuel intervention.
 • Gennemsigtig fakturering: Kun konkret forbrug afspejles i regnskabet.
 • Budgetvenlighed: Ideel til virksomheder med varierende indtjeningscyklusser.
 • Ingen langsigtede bindinger: Mulighed for at opsige eller justere abonnementet med kort varsel.

Fordi I kun betaler for virksomhedens faktiske forbrug af ERP-systemet i skyen, får I skabt bedre overblik over udgifterne og gjort dem forudsigelige.

 

Reducer hardwareudgifterne 

Ved at flytte virksomhedens ERP-system til Microsofts sky, fjernes behovet for omfattende hardwareinvesteringer. Fysiske servere er dyre at købe, vedligeholde og opdatere, men med Business Central i Azure undgår I disse udgifter.

 

Servervedligeholdelsen overgår til Microsoft. I slipper f.eks for at drive et kostbart datacenter eller have IT-personale til serverne. Dette reducerer lønomkostninger og driftsudgifter markant. Dette frigør kapital til andre investeringer.


I undgår desuden for at have et budget for uforudsete hardwarefejl, fordi I ikke vil opleve behov for reparation eller erstatning af defekt hardware.

Desuden falder risikoen for nedetid ved hardwarefejl, hvilket kan forårsage betydelige økonomiske tab. En Microsoft cloud-baseret løsning garanterer høj tilgængelighed og kontinuerlig drift, da Microsofs datacentre er topsikrede.

 

Endvidere sikrer Business Central i Azure løbende hardwareopdatering uden ekstra omkostninger. Microsoft udvikler og innoverer løbende hardwaren, så jeres ERP-system altid kører på den mest optimale og sikre infrastruktur.

 

Fast abonnementsgebyr sikrer kendte omkostninger

 

Prisfastsættelsen, eller prisen på abonnementet for at bruge Business Central i Microsoft Cloud, er baseret på en abonnementsmodel, hvor virksomheder betaler en månedlig eller årlig licensafgift pr. bruger. Prisen kan variere afhængigt af antallet af brugere, den valgte licensmodel og eventuelle tilføjelsesmoduler eller ekstra funktioner, der er inkluderet.

 

Microsoft tilbyder forskellige licensniveauer, herunder Basic, Essential og Premium, der hver især tilbyder en pakke med standardfunktionalitet og adgang til moduler som finans, salg, indkøb, lagerstyring og produktion. Prisen for hver licens vil variere afhængigt af de inkluderede funktioner og brugerrettigheder.

 

Udover licensafgiften kan der være yderligere omkostninger forbundet med implementering, tilpasning og support af Business Central. Disse omkostninger kan variere afhængigt af virksomhedens specifikke behov og krav.

 

Garanti for høj ydeevne

 

Microsoft Cloud har en dokumenteret høj oppetid og pålidelighed - og dette afspejles i Business Central´s ydeevne. Dette betyder, at Business Central-brugere kan forvente minimal nedetid og en stabil ydeevne i stort set alle situationer.

 

For at sikre virksomheder en stabil og pålidelig ydeevne, der understøtter virksomhedernes forretningsbehov og sikrer en problemfri drift af deres forretningsprocesser, investerer Microsoft betydelige ressourcer i at opretholde og forbedre infrastrukturen i deres cloud-tjenester. Dette omfatter regelmæssig overvågning, vedligeholdelse og opdateringer.

 

Med minimal nedetid er din virksomhed sikker på at kunne opretholde kontinuitet i forretningsprocesserne uden afbrydelser.

 

Gennem proaktiv overvågning og hurtig respons på eventuelle problemer arbejder Microsoft kontinuerligt på at sikre, at Business Central-brugere oplever minimal forstyrrelse og kan stole på systemets stabilitet. Dette giver virksomheder tryghed og tillid til at bruge Business Central i deres daglige drift uden bekymring for uforudsete afbrydelser eller tab af ydeevne.

 

 

Brug data fra Business Central med Microsoft 365, Power Platform og AI

 

En af de store fordele ved at bruge Business Central i Microsoft Cloud er muligheden for at integrere og udnytte data fra Business Central i Microsoft 365 - herunder Office-programmerne, Teams og hele Microsoft cloud-økosystemet.

 

Dette betyder, at du med Business Central i Microsofts sky kan bruge Business Central-data direkte i applikationer som Excel, Word, PowerPoint og Outlook. Det gør det nemt at oprette rapporter, præsentationer og kommunikere med kolleger og samarbejdspartnere.

 

Desuden kan Business Central-data deles og samarbejdes om i Teams, hvilket letter effektiv kommunikation og samarbejde på tværs af teams og afdelinger. Denne integration giver virksomheder en centraliseret og strømlinet oplevelse, hvor de kan udnytte deres Business Central-data på tværs af forskellige applikationer og platforme i Microsoft Cloud.

 

Integration til nyeste Microsoft applikationer og cloudtjenester

 

Med Business Central i Azure får din virksomhed direkte adgang til de nyeste digitale muligheder fra Microsoft. Dette understøtter en dynamisk og fremtidsorienteret forretningsplatform.

 

Din virksomhed kan f.eks. gøre brug af AI og machine learning-funktioner. Dette transformerer data til indsigt.

 

Du kan nemt bruge Business Central sammen med Power BI for avanceret rapportering og datavisualisering. Dette giver mulighed for en dybere forståelse af virksomhedens performance på tværs af afdelinger.

 

Løbende integration med Microsoft 365 forbedrer samarbejdet på tværs af virksomheden. Med et økosystem af applikationer såsom Teams og SharePoint, får I en helhedsorienteret arbejdsproces, der kobler ERP-funktionalitet sammen med produktivitetsværktøjer. Det skaber grundlag for en mere effektiv arbejdsgang og videndeling, idet alle relevante værktøjer og data er tilgængelige i én samlet platform.

 

 

 

Du kan integrere Business Central i Microsoft Cloud med andre systemer og værktøjer

 

 

Ja, det er muligt at integrere Business Central i Microsoft Cloud med andre systemer og værktøjer. Business Central er designet til at være fleksibel og kan nemt integreres med andre løsninger.

 

En af de mest almindelige måder at integrere Business Central med andre systemer er ved brug af API'er (Application Programming Interface). API'er giver mulighed for at sende og modtage data mellem Business Central og andre systemer i realtid. Dette gør det muligt at automatisere processer og sikre, at data er synkroniseret på tværs af forskellige systemer.

 

Derudover kan du også bruge Azure Logic Apps og Power Automate til at oprette automatiserede arbejdsgange og integrationer. Disse værktøjer giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem Business Central og andre applikationer, tjenester og datakilder uanset om du har teknisk viden.

 

Microsoft tilbyder også en bred vifte af præbyggede integrationer og forbindelser gennem deres marked, AppSource. Her kan du finde og installere integrationer til populære applikationer som f.eks. Salesforce, Shopify, Outlook og mange flere.

 

Uanset hvilket system eller værktøj du ønsker at integrere med Business Central, er der en god chance for, at der findes en løsning eller en metode til at opnå integrationen. Microsofts økosystem er omfattende, og der er mange muligheder for at tilpasse og udvide funktionaliteten i Business Central ved hjælp af integrationer og økosystemet omkring det.

 

I Microsofts sky kan du skalere med et par klik

 

Med Microsoft Dynamics 365 Business Central på Azure kan virksomheder nemt skalere deres virksomhed og tilføje brugere og afdelinger, både lokalt og på tværs af landegrænser. Azure-platformen giver en fleksibel og skalerbar infrastruktur, der gør det muligt at udvide virksomheden med et par enkle klik.

 

Med et brugervenligt administrationsværktøj kan virksomheder hurtigt oprette nye brugere, tildele roller og definere adgangsniveauer baseret på brugernes behov og ansvarsområder. Dette gør det nemt at skalere fra en enkelt bruger til hundrede brugere, alt efter virksomhedens behov.

 

Når det kommer til at udvide til afdelinger i andre lande, giver Azure-platformen mulighed for at oprette og administrer separate Business Central-løsninger for hver afdeling eller filial i forskellige lande. Hver instans kan tilpasses og konfigureres individuelt for at imødekomme de specifikke behov og krav i hvert land.

 

Med Azure kan virksomheder nemt administrere og overvåge alle deres Business Central-instanser fra ét centralt administrationspunkt. Dette gør det muligt at have en samlet oversigt over virksomhedens aktiviteter på tværs af forskellige afdelinger og lande, samtidig med at man opretholder kontrol og sikkerhed.

 

Denne fleksibilitet og nemme skalering af brugere og afdelinger gør det muligt for virksomheder at udvide deres forretning på en effektiv og omkostningseffektiv måde.

 

Få adgang til tusindvis af apps - bl.a. vores SMARTapps

 

Med din Business Central-løsning i Microsoft cloud, har du automatisk adgang til tusindvis af apps fra hele partnernetværket i Microsofts App-butik, der hedder AppSource.

 

Her finder du bl.a. også Inventio.IT´s SMARTapps til Business Central, bl.a. masseopdateringsappen SMARTedit, ftp-filudvekslingsløsningen SMARTftp, datasynkroniseringsløsningen til Power BI og Business Central, SMARTpush, og abonnementsfaktureringsløsningen SMARTsubscription


For at finde en app i AppSource, bruger du søgefeltet, eller navigerer gennem kategorierne.

Når du har fundet den ønskede app, kan du få mere information om den ved at klikke på den. Du får også vurderinger og anmeldelser, og kan se om appen opfylder dine behov og krav.

 

For at starte installationen af appen fra AppSource klikker du på en af knapperne "Get it now" eller "Try free". Hvis du ikke er logget ind, skal du logge ind med dine Microsoft-kontooplysninger, for at installere appen.

 

Det tager et øjeblik, og derefter modtager du en bekræftelse på at appen er klar til brug. Nogle apps kræver lidt yderligere konfiguration - men det får du alt sammen vejledning til på den side, hvor du har fundet din app.

 

Du kan få tilpasset Business Central i Microsoft Cloud til dine specifikke forretningsbehov

 

Du kan få tilpasset Business Central i Microsoft Cloud til dine specifikke forretningsbehov. Du kan f.eks. få lavet tilpasninger af skærmbilleder, oprettelse af nye felter og tabeller, ændring af eksisterende funktioner og design af nye rapporter.

 

Det er vigtigt at bemærke, at tilpasninger i Business Central altid skal overholde den nye bogføringslov. Det kan vi hjælpe dig med her hos Inventio.IT. Vi sørger for, at de ændringer, du ønsker foretaget i systemet er i overensstemmelse med den nye lovgivning.

 

Altid nyeste version - automatiske opdateringer

 

Med adgang til de nyeste innovationer indenfor sikkerhed og funktionalitet, sikrer Business Central i Azure, at virksomhedens ERP-system kontinuerligt opdateres. Dette minimerer dén risiko for forældelse og kompatibilitetsproblemer, som kan opstå med lokale løsninger.

 

Jeres virksomhed er hele tiden er ajour med den nyeste teknologi, uden at I skal håndtere manuelle opgraderinger.

 

Business Central i Microsoft Cloud opdateres automatisk, så du altid kører på nyeste, opdaterede version og får de nyheder, som Microsoft lancerer løbende. Microsoft investerer massivt i innovative nyheder, og i modsætning til tidligere, skal du ikke igennem et stort opgraderingsprojekt hver gang, en nyhed introduceres - du får dem automatisk tilføjet til dit ERP/økonomisystem.

 

 • Automatiske opdateringer sørger for, at ERP-systemet er forsynet med de nyeste funktioner og sikkerhedsrettelser.
 • Ingen behov for manuel intervention, hvilket reducerer ressourcekrævende opdateringsprocesser.
 • Minimering af driftsforstyrrelser, da opdateringer typisk implementeres uden for normale arbejdstider.
 • Bedre brug af interne IT-ressourcer, som får færre rutineopgaver
 • Ensartet og fejlfri drift, fordi Microsoft tester opdateringernes kompatibilitet på tværs af forskellige miljøer.
 • Forebyggelse af sikkerhedsrisici ved løbende at adressere identificerede sårbarheder.
 • Systemopgraderinger sker med minimal forstyrrelse i jeres hverdag, takket være Microsofts omhyggelige planlægning og udførelse.

 

 

Hvordan kan jeg få adgang til Business Central i Microsoft Cloud?

 

Du har mulighed for gratis at prøve Business Central i Microsoft Cloud en måned.
Hent din demoversion her.


Hvis du har spørgsmål - enten nu, eller når du har prøvet at arbejde med dine egne data i demoversionen, er du meget velkommmen til at kontakte en af vores rådgivere for at få afklaret hvilken Business Central funktionspakke, der passer bedst til jeres virksomhed (Basic, Essentials eller Premium).

 

Find kontaktinfo på vores rådgivere herunder.

 

 

 

 

Spørgsmål? Du kan kontakte en af vores rådgivere på telefon, mail eller via chatten.

Hans Juul-Olsen
Business Unit Manager
Telefon: 20 88 36 43
E-mail: hjo@inventio.it
Michael de Blanck
Teamlead Salg, KAM
Telefon: 44 52 40 76
E-mail: mdb@inventio.it
Stefan Bech Houmann
Key Account Manager
Telefon: 30 92 55 41
E-mail: sbh@inventio.it
Troels Thisted
Key Account Manager
Telefon: 44 52 21 38
E-mail: tth@inventio.it
Søren Christensen
Account Manager
Telefon: 44 52 33 18
E-mail: sdc@inventio.it