-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Finanskladde - Kopier poster Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Finanskladde - Kopier poster

 • Klik på "Kopier poster" for at kopiere eksisterende bogførte finansposteringer til den aktuelle finanskladde.

 • Nu vises et skærmbillede med alle de bogførte finansposteringer.
 • Her kan du filtrere på de posteringer, som du vil kopiere til finanskladden.
 • Marker de ønskede posteringer
 • Tryk "Kopier"

 • Nu får du en række kopierings-valgmuligheder
 • Aktiver "Behold bilagsnummer", hvis dette er relevant
 • Aktiver "Tildel nyt bilagsnummer", hvis dette er relevant
 • Angiv om bogføringsdatoen skal være uændret eller forskydes
 • Aktiver "Vend fortegn", hvis du ønsker dette
 • Tryk "OK"

 • Du får nu besked om, at posterne er kopieret
 • Tryk "OK" 

 

 • Finansposteringerne og posterne er nu blevet indsat i kladden til viderebehandling