-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Finanskladde - Simulering Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Finanskladde - Simulering

SMARTrevisor giver dig mulighed for at se en simulering af resultatet af en bogføring, inden den foretages. Det gør du sådan her:

 • Tryk på menupunktet "Proces"
 • Vælg funktionen "Simulere"

 • Angiv en dato for hvilke posteringer fra kladden, der skal med i simuleringen.
 • Derudover har man mulighed for at medtage poster fra alle kladder eller kun fra den pågældende kladde.
 • Tryk "OK"

Denne funktion giver dig mulighed for kun at se på et udsnit af posteringerne, selvom om du eventuelt har et års posteringer i kladden.

 • I dette skærmbilledes første kolonne kan du se "Saldo før" (saldoen på kontiene før bogføring).
 • Kolonnen "Bevægelser" viser bevægelserne fra finanskladden ved bogføring
 • "Saldo efter" viser en sum af de to andre kolonner
 • Brug filtrér-funktionen øverst til at få vist det, du ønsker: Vis alle, Vis kun saldi eller Vis kun bevægelser
 • Se de simulerede posteringer på de enkelte konti nederst i skærmbilledet

 

 

 • Klik "Udskriv" for at udskrive kolonnerne i simuleringen
 • Brug funktionen "Detaljeret råbalance med simulering" for at udskrive en detaljeret råbalance, hvor de simulerede posteringer også medtages.
 • Udskriver du simuleringen som "Detaljeret råbalance med simulering" vises dette skærmbillede.

 

 • De simulerede posteringer er markeret med * og er i kursiv