-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Finanskladde - Vend fortegn Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Finanskladde - Vend fortegn

I finanskladden er det nemt at vende fortegn på alle posteringerne i kladden. 

  • Klik på menupunktet "Proces"
  • Klik på funktionen "Vend fortegn"

  • Klik "Ja" for at bekræfte, at du ønsker at vende fortegnene på linjerne i finanskladden

Hvis du kun ønsker at vende fortegn på nogle af linjerne i finanskladden, laves et filter på posteringerne inden fortegnene vendes.

Ved at trykke på tragt-symbolet eller ved hjælp af genvejen Shift+F3 vises filterruden.
Heri afgrænses det, hvilke kladdeposter der ønsket vist og vendt fortegn for.

HUSK at fjerne filteret før bogføring, hvis alle poster skal bogføres.