-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Moms - SMARTrevisor momsafstemning Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

SMARTrevisor - Momsafstemning

Rapporten SMARTrevisor Momsafstemning finder du i rollecenteret under SMARTrevisor.

Med denne rapport kan du udskrive en oversigt over valgte konti. Oversigten viser Saldo for kontoen, Bogført moms, Beregnet moms og forskellen (Beregnet - Bogført). Dvs. rapporten viser det reelle momsbeløb, og det beregnede momsbeløb, baseret på momsopsætningen på kontoen.

Udskriftsfunktionen giver en række muligheder for at vælge, hvad der skal vises - bl.a.:

1. Vis posteringer
2. Vis kun konti/poster m/forskel

Vis posteringer - aktiveres denne knap, vises rapporten på posteringsniveau. Hvis den ikke aktiveres, vises rapporten på kontoniveau.

Vis kun konti/poster m/forskel - aktiveres denne knap, vises kun konti/posteringer, hvor der er forskel mellem den reelle moms og den beregnede moms.