-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Periodisk - Afslut År Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

For at afslutte regnskabsåret, starter du med at gøre følgende: 

 • Klik på "Proces" i menulinjen
 • Vælg "Afslut år" 

Vigtigt: Husk at afslutte det gamle år inden du opretter et nyt. Dette gøres under "Regnskabsperioder".

 • Klik på "Ja"

 • SMARTrevisor lukker nu regnskabet samt låser datoen for de perioder, der lukkes 

Næste trin i Afslut År-processen er at nulstille resultatopgørelsen. Det gør du sådan her: 

 • Klik på "Handlinger"
 • Klik på "Nulstil resultatopgørelse"
 • Angiv slutdatoen for det regnskabsår, du ønsker at afslutte - eller brug den foreslået dato, som er baseret på den senest lukkede periode
 • I feltet "Finanskladdetype" SKAL der anføres "KASSE" finanskladde
 • I feltet "Finanskladdenavn" angiver du navnet på den finanskladde, hvor posterne fra resultatopgørelsen skal overføres til
 • I feltet "Resultatkonto" skriver du navnet på den konto, som resultatposterne skal overføres til
 • I feltet "Bogføringsbeskrivelse skriver du "Nulstil resultatopgørelse"
 • Klik "OK"

Du har mulighed for at oprette en særskilt kladde, du overfører posterne til, og som kører uden nummerserie. At der ikke er nummerserie betyder, at du selv kan bestemme bilagsnummeret for nulstillingsposterne. 

Det viste eksempel danner en række posteringer på f.eks. U31-12-2019, således at resultatopgørelsen bliver nulstillet. Dette kan også gøres pr. dimension.

 

 • Du har nu fået oprettet en række nulstillingsposter i den valgte finanskladde
 • Modposten på konto 3120 (årets resultat) ligger sidst i kladden

 • Bogfør posterne
 • Efter bogføring er posteringerne blevet overført til de forskellige konti

Man kan godt lave efterposteringer efter et år er afsluttet. Dette gøres typisk på den sidste dato i regnskabsåret f.eks. 31/12-2019. Efterposteringerne vil blive afmærket med Ja til efterpost. Man skal huske at køre nulstil resultatopgørelse igen, når man har lavet efterposteringer.

Hvis du benytter primokonti i kontoplanen, skal saldi også overføres til Primo som en del af årsafslutnings-processen. Du overfører saldi til Primo sådan her:

 • Brug genvejen Alt+Q for at åbne søgefeltet
 • Søg på "SMARTrevisor Overfør Primosaldi"

 • I feltet "Regnskabsårets slutdato" angiver du slutdatoen for det regnskabsår, som du ønsker at overføre for
 • I feltet "Finanskladdetype" SKAL der stå KASSE
 • I feltet "Finanskladdenavn" angives hvilken kladde, posterne skal oprettes i
 • I feltet "Bilagsnummer" angiver du bilagsnummeret
 • Tryk "OK"

Regnskabsåret skal være afsluttet under regnskabsperioden inden man kan overføre primosaldi. Kørslen opretter posteringer i den angivne kladde, som efterfølgende skal bogføres.