-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Periodisk - Nulstil resultatopgørelse Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Du kan nulstille resultatopgørelsen i forbindelse med årsafslutningen ved at gøre sådan her:

 • Klik på "Handlinger"
 • Klik på "Nulstil resultatopgørelse"
 • Angiv slutdatoen for det regnskabsår, du ønsker at afslutte - eller brug den foreslået dato, som er baseret på den senest lukkede periode
 • I feltet "Finanskladdetype" SKAL der anføres "KASSE" finanskladde
 • I feltet "Finanskladdenavn" angiver du navnet på den finanskladde, hvor posterne fra resultatopgørelsen skal overføres til
 • I feltet "Resultatkonto" skriver du navnet på den konto, som resultatposterne skal overføres til
 • I feltet "Bogføringsbeskrivelse skriver du "Nulstil resultatopgørelse"
 • Klik "OK"

Du har mulighed for at oprette en særskilt kladde, du overfører posterne til, og som kører uden nummerserie. At der ikke er nummerserie betyder, at du selv kan bestemme bilagsnummeret for nulstillingsposterne. 

Det viste eksempel danner en række posteringer på f.eks. U31-12-2019, således at resultatopgørelsen bliver nulstillet. Dette kan også gøres pr. dimension.

 

 • Du har nu fået oprettet en række nulstillingsposter i den valgte finanskladde
 • Modposten på konto 3120 (årets resultat) ligger sidst i kladden

 • Bogfør posterne
 • Efter bogføring er posteringerne blevet overført til de forskellige konti

Se hvordan du gennemfører hele årsafslutningen her