-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Periodisk - Overfør primosaldi Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Hvis du benytter primokonti i kontoplanen, skal saldi ved årsslutning også overføres til Primo. Du overfører saldi til Primo sådan her:

  • Brug genvejen Alt+Q for at åbne søgefeltet
  • Søg på "SMARTrevisor Overfør Primosaldi"

I feltet "Regnskabsårets slutdato" angiver du slutdatoen for det regnskabsår, som du ønsker at overføre for
I feltet "Finanskladdetype" SKAL der stå KASSE
I feltet "Finanskladdenavn" angives hvilken kladde, posterne skal oprettes i
I feltet "Bilagsnummer" angiver du bilagsnummeret

Regnskabsåret skal være afsluttet under regnskabsperioden inden man kan overføre primosaldi. Kørslen opretter posteringer i den angivne kladde, som efterfølgende skal bogføres.