-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Udlæs/indlæs - Udlæs til Wolters Kluwer Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Udlæs/indlæs Udlæs til Wolters Kluwer

SMARTrevisor - udlæsning til Wolters Kluwer

Kommer I fra C5 (AuditPlus)?
Hvis jeres revisorvirksomhed har konverteret fra Inventio.IT´s revisorløsning AuditPlus (C5), vil specnummeret automatisk blive overført til feltet "Rubriknummer" i kontoplanen.

Har I ikke tidligere brugt C5 (AuditPlus)?
Hvis jeres revisorvirksomhed ikke tidligere har brugt Inventio.IT´s revisorløsning AuditPlus (C5),  skal rubriknummet for de enkelte konti angives manuelt for at sikre, at Business Central og Wolters Kluwer årsafslutning virker sammen.

Udlæsningen kræver, at rubriknumre og kontoskema i kontoplanen er sat korrekt op. Det gør du sådan her: 

 • Gå ind i kontoplanen. 
 • Klik på "Handlinger" i menulinjen
 • Vælg "SMARTrevisor"
 • Vælg "Wolters Kluwer aktiviteter"
 • Vælg "Kontroller rubriknummer"

Når du har klikket på "Kontroller rubriknummer", kontrolleres det, om der er angivet rubriknumre til alle posteringskonti i kontoplanen.

Vises dette tegn "-" i kontoplanen og en besked om manglende rubriknummer, skal det indsættes manuelt. 

Angiv rubriknummer manuelt

For at angive rubriknummer, gør du følgende: 

 • Tryk på tegnet "-" i oversigten
 • Nu vises et vindue, hvori du angiver rubriknummeret
 • Klik OK - nu er du klar til at gå videre til at opsætte kontoskemaet

Opbyg kontoskema

 • Med denne funktion kan du opbygge et kontoskema.
 • Et nyt kontoskemaet benævnes altid WK
 • Ønsker du at gemme et tidligere kontoskema, så husk at give det et nyt navn

For at se kontoskemaet WK, gå ind under Kontoskemaer

Sådan ændres beskrivelsen af rubriknumre i udlæsningsfilen

 • Vælg funktionen "Proces/Rediger kontoskema"
 • Nu kan du ændre beskrivelsen af rubriknumre
 • Den indtastede beskrivelse kommer nu med i udlæsningsfilen

Eksporter fra kontoplan

Denne funktion bruges til udlæsning af tallene til brug for Wolters Kluwer årsafslutning.

Udfyld kontoskema

 • Udfyld det kontoskema, der ønskes udlæst
 • Angiv startdato og slutdato
 • Angiv tidligere perioder
 • Angiv om udlæsningen også skal omfatte efterposteringer fra et ikke bogført afslutningsark


Vigtigt! Gem den udlæste fil korrekt
For at årsafslutningsfunktionen fra Wolters Kluwer systemet kan finde den udlæste fil, skal den gemmes i brugerens egen temp mappe (f.eks. C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp)

 

Opsætning af rubriknumre i SMARTrevisor Afslutningsark

Hvis der er behov for at foretage ændringer fra år til år, kan rubriknumrene ændres i et afslutningsark.  

 • Ved oprettelse af afslutningsarket kopieres ruriknumrene automatisk med fra kontoplanen
 • Tilføj selv feltet "Rubriknr." til skærmbilledet for at muliggøre redigering

Sådan finder du punkterne, du skal bruge til kontoskemaet

 • Vælg "Handlinger" i menuen
 • Klik på "Wolters Kluwer aktiviteter"
 • Nu får du adgang til de punkter, du skal udfylde for at opbygge kontoskema og eksportere fra afslutningsarket


Bemærk: Et kontoskema, der er opbygget fra afslutningsarket, får altid det samme navn som afslutningsarket.