-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Udskrifter - Balance Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Udskrifter - Balance

For at finde de foruddefinerede balanceudskrifter gør du sådan her:

1. Gå ind under "Handlinger"
2. Klik på SMARTrevisor
3. Vælg "Udskrifter"

  

For alle rapportudskrifter vises en række fælles informationer.

  • Virksomhedsnavnet vises som standard øverst på alle rapportsider
  • Aktivér knappen "Skjul virksomhedsnavn", hvis virksomhedsnavnet ikke ønsket vist
  • I feltet "Start dato/slut dato" vælger det ønskede datointerval for perioden, der skal vises - tryk på kalenderen for at vælge
  • Knappen Skip nul-konti" aktiveres, hvis konti uden saldo ikke skal vises i kolonnerne
  • Knappen "Vend fortegn" aktiveres for at vende fortegnet på alle konti i resultatopgørelsen
  • Knappen "Benyt PDF udskrift" aktiveres for til udskrift til pdf at tilføje forside, Indehavererklæring, Revisorerklæring og/eller Regnskabsprincip. Dette er beskrevet nærmere her
  • Totaler på finanskonti kan begrænses ved at filtrere på f.eks. dato, afdeling og projekt - klik på pilen for at vælge filtrering

 

 

SMARTrevisor balance

Denne balance viser en kolonne med tallene for "Periode" og en kolonne med "År Til Dato"

Udover denne af i alt fem foruddefinerede balance, er der også mulighed for at opsætte nogle valgfrie balancer. I disse balancer kan man selv definere indholdet, der skal vises. Der kan vises op til 6 kolonner. Dette er nærmere beskrevet her