-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Udskrifter - Balance med budget Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Udskrifter - Balance med budget

SMARTrevisor balance med budget

I denne balance er det også muligt at få vist budgettallene.

  • Feltet "Budget Filter" er en afgrænsningsmulighed, der gør det muligt at styre hvilket budget, som tallene skal tages fra
  • "Indeks" er de realiserede tal i forhold til budget ((Realiseret/Budget)*100).

Udover denne af i alt fem foruddefinerede balance, er der også mulighed for at opsætte nogle valgfrie balancer. I disse balancer kan man selv definere indholdet, er skal vises. Der kan være op til 6 kolonner. Dette er nærmere beskrevet her