-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Udskrifter - Detaljeret Balance med sidste år og index Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Udskrifter - Udskriv Balance med sidste år og index

SMARTrevisor balance med sidste år og index

  • Denne balance gør det muligt at vælge mellem visning af Index mellem indeværende år og sidste års tal eller at få vist tallene i forhold til en 100% konto (f.eks. omsætning i alt).
  • Ved at aktivere knappen "100% konto" og angive en konto fra resultatopgørelsen, vises 100% kolonnerne. I eksemplet vises alle konti i forhold til konto 6995
  • Hvis knappen "100% konto" ikke aktiveres, vises i stedet Index kolonnerne

Udover denne af i alt fem foruddefinerede balance, er der også mulighed for at opsætte nogle valgfrie balancer. I disse balancer kan man selv definere indholdet, er skal vises. Der kan være op til 6 kolonner. Dette er nærmere beskrevet her