-->

Brugervejledning til
SMARTrevisor

Udskrifter - Detaljeret råbalance med valuta Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

For at hente en rapport med detaljeret råbalance, hvor beløbet vises i valuta, gør du sådan her:

  • Gå ind under "SMARTrevisor"
  • Vælg "Handlinger"
  • Klik på "Udskrifter"
  • Vælg "SMARTrevisor detaljeret råbalance med valuta"

Den hentede rapport viser en kolonne med Beløb, Valuta og valutakode. Saldo-kolonnen viser den akkumulerede saldo i regnskabsvalutaen.

  • Vil du have beløbet vist i valuta, skal modkontoen ved bogføring være en bankkonto, der er sat op til valutakoden.