-->

Brugervejledning til
SMARTbilag

Match SMARTbilag Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Dato tolerance

Fra SMARTbilag opsætningen kan der angives en dato tolerance på bilagdato og forfaldsdato som benyttes til at matche finanskladdelinjer mod SMARTbilag.

Bemærk:
Der kan fx. angives 1d = 1 dag. 5d = 5 dage, 1m = 1 måned osv.

Match logik

Trykker man på knappen "Match SMARTbilag" i finanskladden sker følgende for den finanskladde man står på:

  • Hvis SMARTbilag plus (OCR) ikke er aktiveret stopper eksevkeringen.
  • Hver linje i finanskladden vil blive forsøgt at matche mod de bilag som enten har staus Klar eller Modtaget.
  • Hvis der er i SMARTbilag opsætningen er indsat en datotolerance benyttes denne som matchgrundlag mod dokumentdatoen på smartbilaget og bogføringsdatoen på linjen. Hvis dokumentdatoen ikke giver et resultat, forsøges der med et match mod bogføringsdatoen som er angivet på smartbilaget
  • Hvis der ikke er en datotolerance i opsætningen blankes alle dato filtre
  • Findes der et og kun et resultat sættes smartbilags id på finanskladdelinjen
  • Findes der flere hits oprettes SMARTmatch rækker i tabellen med mulige match.
  • Hvis en finanskladdelinje har et applied-to-id, så leder den efter den første kreditorpost der matcher. Findes denne sættes filter på smartexpenselinjen, Findes denne sættes linje id'et ind på de relateret finanskladddelinjen.
  • Hvis der er flere bilag som matcher en linje i finanskladden, bliver linjen markeret med rød, og man må derfor benytte Manuel Match funktionen, og selv udpege det bilag der skal hæftes på.