-->

Opdatering af SMART

på Business Central - Inventio.IT Cloud

Simulering fra afslutningsark
Sub-pagen på Simulering fra afslutningsark kladden, er ændret så den viser beløb ekskl. moms (som den gør i SMARTrevisor finanskladden). Vi har også tilføjet momsbeløbs feltet så man kan tilføje det til linjen.

Bilagsdato og bogføringsdato
Feltet Bilagsdato er gjort tilgængelig på SMARTbilagslisten så det kan tilføjes. Dermed kan brugeren få et hurtigt overblik over datoerne. 

Match funktion fra finanskladden
Rettelse af fejl i SMARTbilag Match funktionen så den nu virker fra den normale finanskladde. Endvidere sættes der farver på linjerne hvis de har reference til SMARTbilag (grøn = ok / rød = behov for manuel match) når Match benyttes fra SMARTbilag finanskladden.

Linjenr.
Feltet linjenr er gjort tilgængelig i SMARTbilags finanskladden, så brugeren kan tilføje det visningen.

Item-Get
Item-Get 14.11 er opdateret med nye felter: ​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret.

Item-Post
Item-Post 14.11 er opdateret med nye felter: ​​​​​​​ Dokumentationen er opdateret.

Slet konto - Oprydning
Vi har forbedret sletningen, så når kontoen slettes fra kontoplanen ryddes der samtidig op i evt. primokonto referencer og i kontoplanen der er kopieret til SMARTrevisor kontoplan værktøjet.

Afslutningsark - Opdater efterposteringer
Vi har tilføjet en knap til at opdatere listen for visningen af efterposteringer.

Afslutningsark - efterpostering med periodisering
- Rettelse af fejl der forekom hvis man forsøgte at lave en efterpostering med periodisering.

Asslutningsark - tjek af dato
- Rettelse af fejl der gjorde det muligt at indtaste en dato der lå uden for perioden

SMARTbeholdningsliste
Rettelse af fejl i SMARTbeholdningslisten som ikke virkede med SMARTbilag finanskladden

Udvidelse af Item-Get
Følgende felter et tilføjet: - Item category group (felt 5702) - Min order quantity (felt 5411) - Order multiple (5414) - Lead time calculation (felt 33) - Vendor no. (felt 31)

Rettelse af Primokonto
Rettelse af Primokonto som ikke kunne tilføjes hvis navnet var over 50 karaktere. Er ændret til 100 karaktere.

Dimensioner på webgodkendelsen
Rettelse af dimensioner på webgodkendelsen som var skjult når oplevelsen var Basic

Tilføj kreditor
Rettelse af fejl i CVR opslag i funktionen "Tilføj Kreditor".

Kontoplan værktøj
Listen "Vælg og Opret" under Kontoplan værktøjet har fået tilføjet en søge funktion, samt rettelse af fejl i visning af listen.   

Opret leverandør
Rettelse af fejl på "Opret leverandør" hvor der var fejl i CVR opslag.

Giv slutbruger adgang til revisor funktioner
Fra SMARTrevisor Opsætningen er det muligt at give en slutbruger adgang til SMARTrevisor funktionerne.

Nulstil password
Nulstilpassword er ændret, så man blot skal klikke i password-feltet for at nulstille. Det er gjort for at løse problemet med at browseren forsøger at autoudfylde feltet.

SMARTbilagsID
SMARTexpenseID er tilføjet på CustomerLedgerEntry-GET, GLEntry-GET og VendorLedgerEntry-GET

Dimensionsrækkefølge
Dimensionsrækkefølgen er tilføjet til GeneralLedgerSetup-GET

Nye felter tilføjet til SMARTapi
Rentekode & rykkerkode er tilføjet til CustomerPost. Arbejdsdato er tilføjet til GeneralJournal.
Læs mere i dokumentationen.

PDF viewer på afsendelseskøen
Listen på SMARTpdf afsendelsewskøen er opdateret med en PDF viewer så man kan se bilag uden først at skulle downloade PDF filen. Denne funktion er kun understøttet i webbrowser.

Forsendelsesmetode
SalesOrder-Get og SalesOrder-Post v14.10 er udvidet med feltet forsendelses-metode. .

Antal linjer på Finanskladde oversigten
Oversigten med Finanskladder er udviddet med et nyt felt, som tæller antal linjer i hver kladde.

Leveringstid Start og Slut
Der er tilføjet to nye felter på SMARTforsendelskortet "Leveringstid start" og "Leveringstid slut" som du finder under Referencer. Leveringstid start og slut skal benyttes ved DOT2, DOT3 og DOT4 services sammen med Danske Fragtmænd.

Betalerkonto
Feltet "Betalerkonto" er tilføjet, og kan angives på SMARTforsendelseskortet eller opsættes under Speditørmapping og overføres automatisk ved oprettelse af ny SMARTforsendelse.

Deaktiver afsendelse
Fra SMARTean opsætning er det nu muligt at deaktivere afsendelser af dokumenttyperne faktura og kreditnota.

Arbejdsbeskrivelse
Hvis Arbejdsbeskrivelse er aktiveret under SMARTean opsætning, bliver teksten nu også tilføjet på Kreditnota.

Peppol
SMARTean understøtter nu afsendelse af Faktura og Kreditnota i formatet Peppol bis 3.0.​​​​​​​

Global Dimension 1 og 2
Abonnementshovedet er udvidet med Global Dimensions 1 og 2. Hvis de er udfyldt bliver de automatisk overført til linjerne.

Genvejsdimension på linjerne
​​​​​​​På linerne har vi tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7, og 8. Felterne skal tilføjes visningen før de er synlige.

Varetype og Enhed
Linjer er udvidet så man kan vælge Varetype og Enhedstype.

EAN fakturering
Abonnementshovedet er udvidet med Eksternt bilagsnummer og Kontakt for understøttelse af EAN fakturering. Felterne skal tilføjes visningen før de synlige.

Indlæs bilag/drag and drop
Nu er det muligt at indlæse flere bilag på én gang. Enten via Drag and drop funktion, eller ved at pege mange filerne ud. (Denne funktion er ikke understøttet i Internet Explorer.)

Ny PDF viewer
Vi har udskiftet PDF viseren til en nyere version, som har en bedre kvalitet i visningen, og som gør selve navigationen mellem de forskellige sider i SMARTbilag bedre. Endvidere er det nu også muligt at markere en tekst i PDF filen og kopier den.

Valuta i webgodkendelsen
Fremover vises valuta altid i webgodkendelsen. Tidligere blev valuta kun vist i de tilfælde hvor valutaen ikke var den samme som regnskabsvalutaen.

Benyt Kreditor momsopsætning
Tidligere har det kun været muligt at aktivere "Benyt Kreditor momsopsætning" på Kreditor konteringsforslag. Men nu er det muligt at styre globalt, for samtlige kreditorer, fra SMARTbilag opsætningen.

Kontrol af eksternt bilagsnr.
Hvis "Eksternt bilagsnr. Obligatorisk" er aktiveret under "Opsætning af køb", vil der ved bogføring direkte fra SMARTbilag, eller ved overførsel til finanskladden, bliver tjekket for at feltet er udfyldt. Ligeleddes er der kontrol på om det indtastet nummer allerede er bogført på den valgte kreditor, og hvis det er, bliver nummeret markeret med rød.

Bogføringsdato
Feltet Bogføringsdato er tilføjet til SMARTbilag kortet

Webgodkendelse påkrævet
Fra SMARTbilag opsætning er det muligt at aktivere "Status Klar tillades kun gennem godkendelsesflow". Når det er aktiveret, kan status Klar på et bilag, og status Godkendt på en webgodkender, kun sættes af automatikken efter godkendelsesflow og dermed ikke ændres manuelt.

Genvejsdimension 3-8
Vi har tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7 og 8 til SMARTbilag kortet, så de kan tilføjes til SMARTbilag Godkendelseslinjerne.

Godkender ID
​​​​​​​SMARTbilag godkendelseslinjer er udvidet med ID på godkenderen.

Webgodkendelsen
Ændringer/rettelser Webgodkendelsen er rettet så der automatisk sættes minus foran beløbet hvis det er en kreditnota Alle webgodkendere kan nu se de konteringslinjer der evt. må være oprettet. Men kun godkendere med flueben i "Kontering" kan få lov at oprette/ændre dem Konto-beskrivelsen i Business Central er udvidet fra 50 til max 100 karaktere Dimensioner fra Sag/Opgaver tilføjes automatisk

Valuta ved afløft
Rettelse af valutakode, som nu tages fra OCR og ikke fra den valgte kreditor.

Kreditor email-match
Kreditor email-match Rettelse så der ikke tages højde for små og store bogstaver i mail adressen.

Tilføj bilag til kladden
Rettelse af fejl der gjorde at bilag som blev overført til kladden via funktionen Tilføj bilag, ikke fik opdateret status til Overført, og manglede flueben i feltet Kladde.

Dataløft
"Hent XML værdier" er tilføje menupunktet Dataløft

Arbejdsbeskrivelse på EAN
Vi har gjort det muligt at få arbejdsbeskrivelse med på EAN afsendelser. Det skal aktiveres under SMARTean opsætning.

Ret profil, og gensend
Får man bogført en EAN faktura med forkert profil, er det nu muligt at ændre profilen på debitorkortet, og efterfølgende opdatere tidligere bogførte dokumenter med den nye profil. Fra listen Bogførte salgsfakturaer, kan du gensende EAN dokumentet med den nye profil.

FIK betaling
Nu understøtter vi FIK betaling på SMARTean afsendelse.

Deaktiver afsendelse af EAN
Flere har efterspurgt muligheden for kunne modtage EAN men deaktivere afsendelse, da de benytter en anden leverandør til EAN afsendelse fx. Farpay, og dermed ikke ønsker dobbelt afsendelse. Det er nu muligt at styre fra SMARTean opsætnings siden.