-->

Opdatering af SMART

på Business Central - Inventio.IT Cloud

PDF viewer på afsendelseskøen
Listen på SMARTpdf afsendelsewskøen er opdateret med en PDF viewer så man kan se bilag uden først at skulle downloade PDF filen. Denne funktion er kun understøttet i webbrowser.

Forsendelsesmetode
SalesOrder-Get og SalesOrder-Post v14.10 er udvidet med feltet forsendelses-metode. <shipment-method-code>.

Antal linjer på Finanskladde oversigten
Oversigten med Finanskladder er udviddet med et nyt felt, som tæller antal linjer i hver kladde.

Leveringstid Start og Slut
Der er tilføjet to nye felter på SMARTforsendelskortet "Leveringstid start" og "Leveringstid slut" som du finder under Referencer. Leveringstid start og slut skal benyttes ved DOT2, DOT3 og DOT4 services sammen med Danske Fragtmænd.

Betalerkonto
Feltet "Betalerkonto" er tilføjet, og kan angives på SMARTforsendelseskortet eller opsættes under Speditørmapping og overføres automatisk ved oprettelse af ny SMARTforsendelse.

Deaktiver afsendelse
Fra SMARTean opsætning er det nu muligt at deaktivere afsendelser af dokumenttyperne faktura og kreditnota.

Arbejdsbeskrivelse
Hvis Arbejdsbeskrivelse er aktiveret under SMARTean opsætning, bliver teksten nu også tilføjet på Kreditnota.

Peppol
SMARTean understøtter nu afsendelse af Faktura og Kreditnota i formatet Peppol bis 3.0.​​​​​​​

Global Dimension 1 og 2
Abonnementshovedet er udvidet med Global Dimensions 1 og 2. Hvis de er udfyldt bliver de automatisk overført til linjerne.

Genvejsdimension på linjerne
​​​​​​​På linerne har vi tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7, og 8. Felterne skal tilføjes visningen før de er synlige.

Varetype og Enhed
Linjer er udvidet så man kan vælge Varetype og Enhedstype.

EAN fakturering
Abonnementshovedet er udvidet med Eksternt bilagsnummer og Kontakt for understøttelse af EAN fakturering. Felterne skal tilføjes visningen før de synlige.

Indlæs bilag/drag and drop
Nu er det muligt at indlæse flere bilag på én gang. Enten via Drag and drop funktion, eller ved at pege mange filerne ud. (Denne funktion er ikke understøttet i Internet Explorer.)

Ny PDF viewer
Vi har udskiftet PDF viseren til en nyere version, som har en bedre kvalitet i visningen, og som gør selve navigationen mellem de forskellige sider i SMARTbilag bedre. Endvidere er det nu også muligt at markere en tekst i PDF filen og kopier den.

Valuta i webgodkendelsen
Fremover vises valuta altid i webgodkendelsen. Tidligere blev valuta kun vist i de tilfælde hvor valutaen ikke var den samme som regnskabsvalutaen.

Benyt Kreditor momsopsætning
Tidligere har det kun været muligt at aktivere "Benyt Kreditor momsopsætning" på Kreditor konteringsforslag. Men nu er det muligt at styre globalt, for samtlige kreditorer, fra SMARTbilag opsætningen.

Kontrol af eksternt bilagsnr.
Hvis "Eksternt bilagsnr. Obligatorisk" er aktiveret under "Opsætning af køb", vil der ved bogføring direkte fra SMARTbilag, eller ved overførsel til finanskladden, bliver tjekket for at feltet er udfyldt. Ligeleddes er der kontrol på om det indtastet nummer allerede er bogført på den valgte kreditor, og hvis det er, bliver nummeret markeret med rød.

Bogføringsdato
Feltet Bogføringsdato er tilføjet til SMARTbilag kortet

Webgodkendelse påkrævet
Fra SMARTbilag opsætning er det muligt at aktivere "Status Klar tillades kun gennem godkendelsesflow". Når det er aktiveret, kan status Klar på et bilag, og status Godkendt på en webgodkender, kun sættes af automatikken efter godkendelsesflow og dermed ikke ændres manuelt.

Genvejsdimension 3-8
Vi har tilføjet genvejsdimension 3,4,5,6,7 og 8 til SMARTbilag kortet, så de kan tilføjes til SMARTbilag Godkendelseslinjerne.

Godkender ID
​​​​​​​SMARTbilag godkendelseslinjer er udvidet med ID på godkenderen.

Webgodkendelsen
Ændringer/rettelser Webgodkendelsen er rettet så der automatisk sættes minus foran beløbet hvis det er en kreditnota Alle webgodkendere kan nu se de konteringslinjer der evt. må være oprettet. Men kun godkendere med flueben i "Kontering" kan få lov at oprette/ændre dem Konto-beskrivelsen i Business Central er udvidet fra 50 til max 100 karaktere Dimensioner fra Sag/Opgaver tilføjes automatisk

Valuta ved afløft
Rettelse af valutakode, som nu tages fra OCR og ikke fra den valgte kreditor.

Kreditor email-match
Kreditor email-match Rettelse så der ikke tages højde for små og store bogstaver i mail adressen.

Tilføj bilag til kladden
Rettelse af fejl der gjorde at bilag som blev overført til kladden via funktionen Tilføj bilag, ikke fik opdateret status til Overført, og manglede flueben i feltet Kladde.

Dataløft
"Hent XML værdier" er tilføje menupunktet Dataløft

Arbejdsbeskrivelse på EAN
Vi har gjort det muligt at få arbejdsbeskrivelse med på EAN afsendelser. Det skal aktiveres under SMARTean opsætning.

Ret profil, og gensend
Får man bogført en EAN faktura med forkert profil, er det nu muligt at ændre profilen på debitorkortet, og efterfølgende opdatere tidligere bogførte dokumenter med den nye profil. Fra listen Bogførte salgsfakturaer, kan du gensende EAN dokumentet med den nye profil.

FIK betaling
Nu understøtter vi FIK betaling på SMARTean afsendelse.

Deaktiver afsendelse af EAN
Flere har efterspurgt muligheden for kunne modtage EAN men deaktivere afsendelse, da de benytter en anden leverandør til EAN afsendelse fx. Farpay, og dermed ikke ønsker dobbelt afsendelse. Det er nu muligt at styre fra SMARTean opsætnings siden.