-->

Brugervejledning til
SMARTbilag

Aktiver OCR

Bemærk
En forudsætning for, at OCR servicen fungerer optimalt er, at virksomhedens CVR-nummer er udfyldt under jeres Virksomhedsoplysninger i Business Central.

Det er også vigtigt, at I udfylder CVR-nummer for jeres leverandører. Benytter I FIK betaling, skal Kreditornummer være udfyldt, for at automatikken kan matche et bilag mod en leverandør.

  • Åben SMARTpanel og klik ind på SMARTbilag
  • For at aktivere OCR servicen går i ned under "SMARTbilag Plus", og ændrer "Afmeldt" til "Tilmeldt". Når I har aktiveret SMARTbilag Plus, aflæses og overføres jeres købsbilag til økonomisystemet via OCR/Datafangst.
  • Når I har tilmeldt jer OCR (SMARTbilag Plus), aflæses følgende data og indsættes i de respektive felter i Business Central:
    Beløb, valuta, CVR, fakturanummer, bilagsdato, forfaldsdato, FIK-linje
  • Bemærk, at OCR/databløft er et tilkøb til det faste abonnement på SMARTbilag. Det betyder, at OCR-servicen faktureres pr. bilag hver måned ud over abonnementet.

Vælg OCR type

Du kan vælge mellem to typer af OCR-dataafløft:

 

AI - Kunstig intelligens (Default)
Denne type OCR-dataafløft er baseret på AI (Artificial Intelligence), designet til avanceret bilagsgenkendelse og datakontrol. Vælger du OCR baseret på kunstig intelligens, sker OCR-afløftet af jeres bilag på få minutter. Skulle der mod forventning opstå afløfts-fejl, kan skabelonen til kreditor nemt ændres.

 

Valideret OCR
Med OCR-validering får du en OCR-kvalitet, hvor målet er 99%. Det betyder en gennemsnitlig længere behandlingstid på 4 timer (og højest 24 timer) i forhold til OCR-dataafløft, der ikke er valideret.

 

Sådan vælger du OCR type

  • Klik ind på SMARTbilag opsætning
  • Vælg den ønskede OCR type under "OCR Produkt"

Bemærk:
Første gang et bilag modtages efter OCR er aktiveret vil OCR typen blive sat til OCR AI/Kunstig intelligens som er default valg.

Rediger OCR skabelon

For at tilpasse en skabelon vælges "Dataløft" i menuen og klik på "Rediger OCR Skabelon"

Listen i højre side viser de værdier, som OCR-motoren har fundet.

For at rette indholdet i templaten, skal du markere det ønskede område på bilaget med musen, og slette indholdet.

Klik på Submit for at gemme ændringerne.

Den nye skabelon anvendes automatisk næste gang, I modtager et bilag fra denne leverandør.