-->

Brugervejledning til
SMARTbilag

Sammenlag-pdf Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

  • Du kan flette flere pdf-filer samme til én samlet pdf-fil
  • Vælg en pdf, der skal være "Master"
  • Klik på Sammenlæg PDF

  • Du får vist en liste over bilag, der har status som Modtaget og Klar. 
  • Vælg alle de bilag, som du ønsker at flette sammen med Master-filen.
  • Klik OK

  • Alle bilag flettes nu sammen til en stor pdf. Status på de bilag, som du valgte at flette på, bliver ændre til status Annulleret.

Bemærk:
Er der mange bilag, kan fletteprocessen tage lidt tid. Størrelsen på den nye PDF kan ikke overstige 15mb. Så hvis man forsøger at flette PDF filer der overstiger denne grænse vil der kommer en fejl.