-->

Brugervejledning til
SMARTbilag

Send til godkendelse Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Hvis du har opsat første og anden godkender, eller opsat konteringsopsætning med godkender, vil disse automatisk være tilføjet, så snart kritererne er opfyldt. Godkender kan dog også tilføjes manuelt.

  • Klik på Godkender

  • Klik i feltet E-mail og vælg den ønskede godkender fra listen
  • Der kan tilføjes flere godkendere til et godkendelsesflow

Du kan oprette en e-mail som godkender. Som standard kan nye godkendere kun godkende eller afvise bilag. Du kan give dem adgang til at kontorere ved at gå ind i SMARTbilagsopsætning under Godkender.

  • Klik på Send Godkendelsesmail

Godkenders status ændres automatisk til Under behandling, og bilaget befinder sig nu i den fase, der hedder Afventer Godkendelsen.

Så snart godkender har åbnet mailen og klikket på bilagslinket, kan dette ses under Sidst Læst, hvor tidspunktet registeres.

Flisen "Afventer Godkendelse" viser antal af bilag som befinder sig i godkendelses workflowet.

Klik på flisen for at se mere om hvert bilag.

Listen viser de bilag, som har status "Afventer Godkendelse."

Feltet Godkender viser hvilke godkendere, der har bilag til behandling

Når sidste godkender har godkendt, skifter bilaget status til Godkendt, og der sættes flueben i Godkendt.

Bilaget er nu klar til bogføring.