-->

Brugervejledning til
SMARTbilag

Stedfortræder Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Stedfortræder

I forbindelse med godkenders ferie, sygdom og fravær, kan man angive en person, der skal være stedfortræder.

Godkendere kan oprette et ubegrænset antal registeringer af fravær. Dog kun én inden for samme periode. Det kan enten gøres i Business Central, eller i webgodkendelsen.

Registrering i Business Central

Klik på knappen Stedfortræder, som findes under SMARTbilagsopsætning.

Opret eller ret en fraværsregistrering

 • Under Godkendernavn angives den godkender, som skal afløses
 • Under Stedfortræder, angives den godkender, som skal overtage bilagshåndteringen
 • Angiv fra-dato, og slut-dato
 • Til sidst sættes flueben i feltet Aktiv
 • Når linjen er aktiveret, træder reglen i kraft

 

Bemærk: Hvis registreringen foretages fra webgodkendelse, vil feltet Aktiv automatisk være sat til Aktiv

Registrering fra webgodkendelsen

Registrering af fravær kan også fortages direkte fra webgodkendelsen. Det gøres sådan her:

 • Klik på menuen i højre hjørne
 • Klik på "Opret og ret fravær" under Registrering af fravær

 • Klik på Tilføj

 • Under Årsag angives årsagen til fraværet. (max 100 karaktere). Beskrivelsen er synlig for bogholderen. 
 • Angiv en start-dato for hvornår stedtræderfunktionen skal gælde 
 • Angiv en slut-dato
 • Vælg den person, der skal være stedfortræder
 • Klik Gem

 • Din registerering er nu gemt og aktiveret
 • Ændringen træder i kraft på den angivne start-dato
 • Du kan tilføje flere registereinger - dog kun én inden for samme periode
 • Klik på Rediger for at foretage ændringer i en gemt registrering

For bilag, der sendes til godkendelse hos en godkender med fravær inden for perioden, vil godkendelsen automatisk være indstillet til Videresendt. Samtidig indsættes et notat om, at godkendelsen er videresendt til xxx grundet fravær i perioden xxx til xxx.

Desuden tilføjes en ny linje med stedfortræderen.
Historikken vises på webgodkendelsen, så stedfortræder og andre godkendere kan se årsagen til, at de modtager bilaget.