-->

Brugervejledning til
SMARTbilag

Webgodkender Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

Du kan oprette et ubegrænset antal webgodkendere i SMARTbilag. Den enkelte godkenders adgang til at se beløbsgrænse, kontering, dimensioner og sprog kan opsættes individuelt. 

  • Fra SMARTbilag opsætningen klikker du på Bilagsgodkendere

Opret godkender

  • Klik på Ny
  • Som minimum skal ID, Navn, Email og sprog udfyldes.
  • Det valgte sprog sprog anvendes derefter i den e-mail, som godkenderen modtager med bilag til behandling, samt i selve webgodkendelsen. Godkenderen kan selv ændre sprog i webgodkendelsen. Ændringer vises efterfølgende i Business Central.
  • Det er også muligt at angive standard-dimensioner pr. godkender. 
  • Ønsker man at benytte Genvejsdimension 3,4,5,6,7 og 8, skal disse felter blot tilføjes til visningen. 

2. Godkender

  • For at oprette et godkendesflow, angives en Beløbsgrænse, og en 2. godkender.

I det viste eksempel vil bilag med et beløb på over kr. 25.000, som er sendt til godkendelse hos KKS, automatisk blive videresendt til endelig godkendelse hos MSI, når KKS har godkendt.

Hvis en godkender skal indgå i flere forskellige godkendelsesflows, skal godkenderen oprettes med forskelige ID´er og opsætning.

Godkendelsesflowet i SMARTbilag kan udvides ubegrænset. I det tilfælde, at MSI i eksemplet kun kan godkende beløb op til 25.000, og selv skal have godkendt alle beløb derover, opretter og tilknytter I blot en ny 2. godkender og en ny beløbsgrænse til MSI.

 

Bemærk: Beløbsgrænsen skal angives som beløbet i den anvendte regnskabsvaluta. Beløbsgrænsen gælder både for fakturaer og kreditnotaer.

Kontering

  • Du gør det muligt for webgodkenderen at kontere på finanskonti ved at sætte flueben i feltet "Kontering"

  • Under menu punktet "Kontonumre" tilføjes de konti. som brugeren skal have adgang til.
  • Du kan udvælge flere konti ved at skrive .. (punktum punktum) mellem til- og fra-konti. F.eks 1100..6400 

Sæt flueben i Kontering, hvis godkenderen skal kunne tilføje finanskonto, beløb, dimensioner, sager og opgaver, og splitte i flere linjer, når et bilag skal godkendes.

Er der ikke sat flueben i Kontering, kan godkender kun Godkende eller Afvise bilaget.

Pinkode

Hver godkender skal oprette en personlig kode den første gang, de åbner en bilags-webgodkendelse (gælder kun Business Central). Næste gang, skal godkenderen bruge pinkode for til at logge på.

Når en godkender har oprettet sin kode, vil feltet i opsætningen være markeret med stjerner.

Nulstil pinkode

For at nulstille en godkenders pinkode, slettes stjernerne. Næste gang webgodkenderen logger på for at behandle et bilag, beder SMARTbilag vedkommende om at oprette en ny kode. 

Dimensioner

For at godkendere skal være i stand til at kontere på dimensioner, skal de ønskede dimensioner først aktiveres under SMARTbilag Opsætning > Web-godkendelse