-->

Brugervejledning til
SMARTpdf

email-tekster

  1. Du kan vælge dokumenttype og sprog under fanebladet "Dokumenter" 
  2. Brug editoren til at redigere emnelinje og indhold

        Du kan indsætte et foto eller logo i emailen med et link - bemærk: Foto eller logo skal være online.

  • For at få vist grafikken i emailen, indsætter du følgende HTML kode:
  • <img src="https://www.xxxx.xx" height="xxx" width="xxx">

        5. Når teksten er tilpasset, kan dokumentet aktiveres ved at placere vælgeren tilhøjre.
        6. Klik på "Gem" når de ønskede ændringer er foretaget. 

 

Bemærk:   Gør teksten dynamisk ved at benytte følgende tags: [name],  [companyname],[docnr], [pdfurl] og [accountno]