-->

Brugervejledning til
SMARTpdf

Opsætning-dokumenter

Til hver dokumenttype kan man styre opsætningen af afsenderoplysninger og selve pdf-filerne.

Som standard sendes pdf-filer ud fra standardopsætningen i SMARTpanel.
Du ændre dette, således at pdf-filerne f.eks. sendes med sælgers/indkøbers navn og email. Den person, som står som afsender, modtager derefter svaret.

  • Klik på Dokumentopsætning

  • Tilføj de ønskede dokumenter, og sæt "Email opsætningstype" til "Sælgerkode"

Hvis der er angivet en sælger på den modtagende debitor, hentes og indsættes navn og e-mail fra sælgerens oplysninger som Afsender på mailen.

  • Klik på Sælger/Indkøber for at gå direkte til listen med oprettede sælgere/indkøbere

Sammenlæg PDF

"Sammenlæg pdf" gør det muligt at flette flere pdf-filer sammen til én samlet fil. Hvis der er vedhæftede PDF filer, vil disse blive tilføjet pdf´en efter rapporten fra Business Central. Pdf- vieweren under Afventer godkendelse og Arkiv, viser sammenlagte pdf´er.

 

Bemærk: Kun pdf-filer kan sammenlægges. Andre filtyper sendes som seperat vedhæftning i samme e-mail.