-->

Brugervejledning til
SMARTpdf

Support

Problemer med modtagelse af e-mails sendt via SMARTpdf?

Hvis e-mails - sendt igennem SMARTpdf - ikke kommer frem til modtager, kan det skyldes manglende opsætning af SPF i DNS. (Vi beklager, at det bliver lidt teknisk nu)


SPF (Sender Policy Framework) er et "våben" mod SPAM, hvor modtager kan validere at e-mails fra et givent domæne kommer fra godkendte servere. Hvis modtager kontrollerer for SPF, og afsender har en SPF-record, samt Inventio.IT ikke er listet i denne SPF-record, så er vi ikke en valid afsender af e-mails fra deres domæne. Derfor bliver e-mails sendt via SMARTpdf blokeret af modtager.

Hvis I benytter SPF - og KUN hvis det er tilfældet - skal I tilføje include:spf.sikkermail.nu
til en eksisterende SPF i afsenders DNS SPF.

Bemærk: Ovenstående må kun tilføjes hvis der bruges SPF, ellers skaber det problemer.